ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Τήνος 16 Μαρτίου 2007
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Αριθμός Συνεδριάσεως : 6/2007


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τον Τηνιακό λαό
Ε ν τ α ύ θ α

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2007 και ώρα 19.00 μ.μ. για να ληφθεί απόφαση στο πιο κάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ :
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου οικονομικού έτους 2007.


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μηνάς Άσπρος

back home