ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Τήνος 26 Ιανουαρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Αριθμός Συνεδριάσεως : 3/2007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 18.30 για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:

Σύσταση Ιδίου Νομικού Προσώπου στον Δήμο Τήνου με την επωνυμία : α) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Τήνου, β) Σχολική επιτροπή Γενικού Λυκείου Τήνου, γ) Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ Δήμου Τήνου, δ) Σχολική επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου, ε) Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου και στ) Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου Νηπιαγωγείου Τήνου.


ΘΕΜΑ 2ο:

Ορισμός εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων για συμμετοχή τους ως μέλη στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Τήνου (Άρθρο 50 του Ν. 1566/85).


ΘΕΜΑ 3ο:

Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή ελέγχου των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 1080/80.


ΘΕΜΑ 4ο:

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους στην Α/θμια & Β/θμια Επιτροπή σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων Περιφέρειας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων(Άρθρο 15 του Ν. 1579/1985).


ΘΕΜΑ 5ο:

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους στην Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Τήνου.


ΘΕΜΑ 6ο:

Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Τήνου με τους αναπληρωτές τους, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου –Ελαιοτριβείου Νήσου Τήνου.


ΘΕΜΑ 7ο:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (Δ.Ο.Ν.Α.) Δήμου Τήνου».


ΘΕΜΑ 8ο:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Τήνου».


ΘΕΜΑ 9ο:

Λήψη απόφασης για την διοργάνωση αποκριάτικης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2007.


ΘΕΜΑ 10ο:

Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη και υπηρεσίες.


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μηνάς Άσπρος