Tinos photoalbum

"Απάντηση" κυνηγετικού συλλόγου Τήνου προς τον Δήμο Εξωμβούργου όσον αφορά το καταφύγιο άγριας ζωής στην θέση "Τσικνιάς"

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΝΟΥ

29 Νοεμβρίου 2007

Α.Π.

Προς
Τον Δήμο Εξωμβούργου Τήνου
Ξινάρα Τήνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  • Επαρχείο Τήνου

  • Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Φωκίωνος 8 & Ερμού Αθήνα 10563)

  • Αστυνομικό Τμήμα Τήνου

  • Τοπικό Συμβούλιο Τ.Δ. Στενής (με την παράκληση ενημέρωσης των κατοίκων)

  • Λοιπά Τοπικά Συμβούλια Τ.Δ. Δήμου Εξωμβούργου

 

ΘΕΜΑ: Καταφύγιο Άγριας Ζωής στην θέση «ΤΣΙΚΝΙΑΣ» Τήνου.

     Με το υπ΄ αρίθμ. Πρωτ. 6222/07 σχετικό σας, ενημερωθήκαμε για το με αριθμό 515/07 ΦΕΚ τεύχος Δ΄ στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ΄ αρίθμ.  3580/07 απόφαση του Γ. Γραμματέα της περιφέρειας Ν. Αιγαίου περί τροποποίησης των ορίων του καταφυγίου άγριας ζωής Τσικνιά Δήμου Εξωμβούργου Τήνου .
Επίσης με το ίδιο έγγραφο μας απευθύνεται διάφορα ερωτήματα για τα οποία σας γνωρίζουμε τα εξής :
· Ο Σύλλογός μας ενδιαφέρθηκε ως όφειλε για την σήμανση του καταφυγίου από την δημοσίευση της απόφασης ίδρυσής του, την 18/2/2005, όπως αποδεικνύεται από τις αποφάσεις, τα έγγραφα και τις λοιπές ενέργειες που έγιναν για το σκοπό αυτό.
·  Το Δ.Σ του Συλλόγου γνώριζε ότι οι αποφάσεις πριν την δημοσίευσή τους ελέγχονται από το Νομικό Γραφείο της Κυβέρνησης, όπως επίσης γνωρίζει ότι υπάρχουν θεσμικά όργανα που έχουν την δυνατότητα αναθεώρησης ακόμα και των Συνταγματικών διατάξεων.
Εκείνο που όμως πραγματικά δεν γνώριζε, ούτε και φαντάζονταν είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι φορέων που θεωρούν ότι όταν υποβάλλεται πρόταση τροποποίησης μιας διάταξης, πρέπει να θεωρούμε ότι αυτή ήδη καταργήθηκε και  μπορούμε να την αγνοούμε!!!
Το Νομικό Γραφείο της Κυβέρνησης εξετάζει τις αποφάσεις έχοντας την δυνατότητα να τις απορρίψει, όπως και ήδη έγινε με προηγούμενη απόφαση τροποποίησης των ορίων του καταφυγίου η οποία απορρίφθηκε και δεν δημοσιεύτηκε.
·  Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, συμφώνησε με την τροποποίηση των ορίων, όπως σύμφωνο ήταν και το Διοικητικό Συμβούλιο, όμως οφείλαμε να σεβαστούμε την επί 2 έτη ισχύουσα διάταξη αλλά και την πλειοψηφία των μελών μας που σέβονταν το καταφύγιο σε αντίθεση με άλλους που κυνηγούσαν μέσα στα όριά του παρασυρόμενοι και από την δική σας τακτική παραπληροφόρησης που παρουσίαζε την προσπάθεια τροποποίησης ως δεδομένη κατάργηση της διάταξης, όπως αποδεικνύεται φανερά και από τους ισχυρισμούς σας, στο έγγραφο που μας αποστείλατε.
· Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Τήνου εκπροσωπούμενος από το Διοικητικό του Συμβούλιο ενέτεινε  τις προσπάθειές του για τοποθέτηση πινακίδων  από την αρχή της κυνηγετικής περιόδου 2007-2008, θεωρώντας απαράδεκτη και επικίνδυνη  για τα μέλη του, την μεθοδευμένη πλέον αδιαφορία των υπολοίπων φορέων που όφειλαν να φροντίσουν για την τήρηση της Διάταξης.  Η σύγχυση  αυτή οδήγησε σε ένα κλίμα μέσα στο οποίο άλλοι κυνηγοί ισχυρίζονταν ότι θα κυνηγήσουν κανονικά στο καταφύγιο, άλλοι δήλωναν ότι θα το σεβαστούν εκδηλώνοντας την οργή τους για ενδεχόμενη παραβίασή του και άλλοι ρωτούσαν ποια είναι επιτέλους τα όρια του καταφυγίου αυτού.
Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, χωρίς δική μας ευθύνη, να απαιτούμε  έντονα την εφαρμογή της διάταξης σε ύστατες προσπάθειες μέχρι και την παραμονή της ημερομηνίας που άρχιζε το κυνήγι θηραμάτων που υπήρχαν στο καταφύγιο αυτό, να διεκδικούμε δηλαδή την εφαρμογή του νόμου έχοντας απέναντί μας αυτούς που όφειλαν να τον εφαρμόσουν.
Ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμαστε ενωμένοι χωρίς οικονομικά ή πολιτικά οφέλη και σκοπιμότητες, αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου που εκπροσωπούμε, όπως πιστεύουμε ότι οφείλουν να πράττουν και όλοι οι εκπρόσωποι του Δημόσιου βίου μας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design | Links | Επικοινωνία | Χάρτης του Site | Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece