Εάν υπήρχε οδικό δίκτυο αυτό δεν θα είχε συμβεί...
Έστω αγροτικοί να περνά πυροσβεστικό.