ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Γ.: Βιβλία για την Τήνο,
τέλος… (‘Εξάντλησα πλέον, το εκδοτικό μου ενδιαφέρον…).Στρατής Φιλιππότης

Back - Home