Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ξινάρα 23 Φεβρουαρίου 2005
ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. 853
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 4/2005

Ταχ. Δ/νση: Ξινάρα Τήνου 84200
ΤΗΛ- 2283051801-3-4

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

Προς: τον κ. Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου
Εξωμβούργου Τήνου - λοιπούς φορείς.

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ 2 και 119 του Π.Δ. 410/1995 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” σας καλούμε να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου μας, την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2005 και ώρα 11.00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση για να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή απόφασης έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της πράξης «Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση» της Τοπικής Πρωτοβουλίας για την απασχόληση με τίτλο «ΔΙΑΣ» και την δέσμευση για την υλοποίησή της σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής απόφασης ( σχε. το από 17/2/2005 έγγραφο)
ΘΕΜΑ 2ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2005 (σχετ. το με αριθ. πρω.τ 1415/15-2-2005 έγγραφο της ΠΝΑ)
ΘΕΜΑ 3ο: Προγραμματισμός έργων ΘΗΣΕΑΣ μετά την απόφαση τυπικής κατανομής πόρων του Προγράμματος (σχετ. το με αριθ. πρωτ. 170/17-2-2005 έγγραφο της ΤΕΔΚ)
ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων προγράμματος ΕΠΤΑ (σχετ. το με αριθ.16/4-2-2005 έγγραφο ΠΝΑ Επιτροπής παρακολούθησης ΕΠΤΑ)
ΘΕΜΑ 5ο : Χορήγηση άδειας εκσκαφής (σχετ. το με αριθ. πρωτ 50021/15-2-2005 έγγραφο της ΔΕΗ)
ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση της με αριθμό 2/2003 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ύστερα από παραίτηση του Προέδρου της
ΘΕΜΑ 7ο ΄Εγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων σχολικής επιτροπής 5/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου οικ. έτους 2004
ΘΕΜΑ 8ο: ΄Εγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων σχολικής επιτροπής 4/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Στενής Φαλατάδου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου οικ. έτους 2004
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2005
ΘΕΜΑ 10o : Εξέταση αιτήσεων α) εκπροσώπου του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Κτικάδου π. Γεωργίου Ανδριώτη και β) Μαρτίνου Αθανασίου του Ιωάννη, Επιχειρηματία (σχετ. αιτήσεις )
Ενημέρωση εγγράφων - ανακοινώσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


home