Αποβiβαση επιβατών στο λιμάνι της Τήνου 1/10/2005

home