Επιστολή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ

Αντιστράτηγου ε α.

 

 

ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΕΡΓΗ

 

Είναι γνωστό ότι με το κληροδότημα του αείμνηστου Κ. ΑΠΕΡΓΗ, διατίθενται 5 κρεβάτια στο Νοσοκομείο << Ευαγγελισμός, για τη δωρεά νοσηλεία απόρων Τηνιακών Ασθενών. Κατά τις επισκέψεις μου στο εν λόγω Νοσοκομείο διαπίστωσα ότι :

1)      Η διαθεσιμότητα των κρεβατιών του κληροδοτήματος δεν παρακολουθείται, δεν συντονίζεται και δεν ελέγχεται με αποτέλεσμα :

 Α) η εισαγωγή η όχι των ασθενών του κληροδοτήματος να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη θέληση και ευσυνειδησία του υπαλλήλου του <<Ευαγγελισμού>>.

 Β) Ο Δήμος να χορηγεί ασυντόνιστα βεβαιώσεις, ο υπάλληλος του Νοσοκομείου να ισχυρίζεται κατά κανόνα πως δεν υπάρχουν κρεβάτια ελεύθερα και οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται επί ημέρες στους διαδρόμους, αγωνιζόμενοι να εξασφαλίσουν έστω και ένα ράντζο στο διάδρομο του Ευαγγελισμού.

2)      Η δωρεάν νοσηλεία του κληροδοτήματος είναι εικονική και υποτιθέμενη. Με το σύνολο σχεδόν των ασθενών του κληροδοτήματος ασφαλισμένο σε κάποιο ταμείο, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, ΤΣΑ κ.τ.λ. ο << Ευαγγελισμός>> και τα νοσήλεια από τα ασφαλιστικά ταμεία των ασθενών εισπράττει και το εισόδημα του κληροδοτήματος παραμένει επ’ ωφελεία του, αδιάθετο και συνεχώς αυξανόμενο.

3)      Ο ασφαλισμένος Τηνιακός που εισάγεται στον Ευαγγελισμό σαν ασθενής του κληροδοτήματος από την επομένην της εισαγωγής του, υποστηρίζεται πλήρως από το ασφαλιστικό του ταμείο και παύει να ανήκει στους ασθενείς του κληροδοτήματος. Τα ελεύθερα κρεβάτια θα πρέπει λοιπόν να υπολογίζοντα, όχι βάσει του αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται στον Ευαγγελισμό, αλλά βάσει του αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κληροδοτήματος.

4)      Εις το ισόγειο του παλαιού κτιρίου, όπου στεγάζονται και οι περισσότερες κλινικές υπάρχει πολιτισμένη και ανθρώπινη πτέρυγα <<ΚΩΝ. ΑΠΕΡΓΗ>>.  Γιατί δεν διατίθεται ένας μικρός θάλαμος με 5 κρεβάτια στην πτέρυγα αυτή , επί μονίμου βάσεως, ώστε και οι Τηνιακοί να απολαμβάνουν μια ιδιαίτερη νοσηλεία, όπως θα την ήθελε ο μεγάλος του ευεργέτης και το κληροδότημα να αξιοποιείται και εξυπηρετεί, υπό τις παρούσες συνθήκες περισσότερο μια πιο σύντομη είσοδο στο νοσοκομείο, παρά μια δωρεάν προνομιακή νοσηλεία. Δεν παραγνωρίζω το γεγονός, ότι ο << Ευαγγελισμός>> ότι καλύτερο από ιατρικής επιστήμης και νοσοκομειακής περιθάλψεως έχομε , λειτουργεί κατά ένα σωστό και μελετημένο τρόπο για το καλό του συνόλου. Εμείς πρέπει να μελετήσουμε και το δικό μας θέμα σωστά για το καλό το δικό μας. Οι συμπατριώτες μας στο νησί αντιμετωπίζουν στην πιο τρομερή του μορφή το πρόβλημα της υγείας τους. Απομονωμένοι από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ζουν με ανύπαρκτη νοσοκομειακή περίθαλψη, με πρωτόγονη ιατρική υποστήριξη και με την ελπίδα ότι κάποιο ελικόπτερο στην ανάγκη θα προσγειωθεί στο νησί για να τους μεταφέρει εκεί που ο αείμνηστος Κ. Απέργης φρόντισε να τους εξασφαλίσει μια θέση για μια σωστή και σύγχρονη υγειονομική μέριμνα. Επιβάλλεται, λοιπόν να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο η μεγάλη αυτή προσφορά. Θα επρότεινα εις τον Δήμον, σαν αρμόδιων χειριστήν του κληροδοτήματος, να συγκροτήσει επιτροπή από Τηνιακούς διαμένοντας στην Αθήνα (ένα γιατρό, ένα δικηγόρο και δύο μέλη) η οποία να μελετήσει το θέμα, υπό τις παρούσες συνθήκες να συντάξει λεπτομερή έκθεση και να εισηγηθεί λύσεις η βελτιώσεις. Εάν δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο στο νησί από πλευράς υγειονομικής υποστηρίξεως, ας μη στερούμεθα τουλάχιστο ότι δικαιωματικά μας ανήκει.

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤ.Χ. ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

 

Ο Κων/νος Αθηναίος υπήρξε πράγματι από τους ανθρώπους εκείνους, που εξεδήλωσαν ζωηρό ενδιαφέρον για το κληροδότημα Κων/νου Απέργη στο << Ευαγγελισμό>>  και την περίθαλψη των Τηνίων ασθενών. Με τις συχνές και τακτικές επισκέψεις του στο Νοσοκομείο σχημάτισε πλήρη εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε εκεί και γνωρίζει πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα και περιπτώσεις ασθενών, που καταταλαιπωρήθηκαν τόσο κατά την ημέρα της εισαγωγής τους, όσος και κατά το διάστημα της παραμονής τους στο Νοσοκομείο. Μία απ’ αυτές τις πιο χαρακτηριστικές και δυσάρεστες περιπτώσεις, είναι το δράμα του αξέχαστου και εξαιρετικά αγαπητού <<ταξιτζή>> της Τήνου, του αείμνηστου Γιάννη Πλυτά η Φάβα, που παρακολούθησε και έζησε από κοντά όλη την τραγική του << ιστορία >>. Οι διαπιστώσεις του κ.Αθηναίου ανταποκρίνονται πλήρως στην αλήθεια και η πρόταση του για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής και την εξέταση του θέματος είναι απόλυτα επιτυχής και επιβεβλημένη. Έτσι μονάχα θα εξασφαλισθεί, κατά τον καλύτερο τρόπο η μεγάλη προσφορά του αείμνηστου Κωνσταντίνου Απέργη.

 

Πληκτρολόγηση: Παραπονιάρης

Κείμενο από την πρακτική εξάσκηση:

"Καινότομα προγράμματα συμπληρωματικής κατάρτισης & εξειδίκευσης για εργαζόμενους απόφοιτους τουριστικής εκπαίδευσης"- Consul-Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Α.Ε

home

The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.

Φεβρουάριος 2006