ΦΥΛΛΟ 13 ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
Σελ. 1 2 3 4 5 6

ΣΕΛΙΔΑ 1


ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ


Ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, ένα όραμα ετών για τον τόπο μας, βρίσκεται προ των πυλών για την υλοποίησή του. Όλα ξεκίνησαν από τότε που ο Δήμος μας, σε συνεργασία με τον Δήμο της Τήνου, διαπίστωσαν από κοινού την ανάγκη της στήριξης της γεωκτηνοτροφίας στο νησί μας, που αποτελεί μια παραδοσιακή απασχόληση με ενεργό δυναμική για τους κατοίκους του τόπου μας. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν στην πορεία ξεπεράστηκαν, και η δημοπράτηση του έργου «Μετεγκατάσταση και Εκσυγχρονισμός του Σφαγείου Τήνου» βρίσκεται αυτήν την στιγμή σε εξέλιξη, με καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού την 9η Νοεμβρίου 2005.
Το έργο άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά μέσα από τις ενέργειες που δρομολόγησαν οι Δήμοι Εξωμβούργου και Τήνου, οι οποίοι συνήψαν σχέσεις στενής συνεργασίας στήνοντας την Αμιγή Διαδημοτική Επιχείρηση, με μοναδικό σκοπό την υλοποίηση, την κατασκευή και την λειτουργία, του Δημοτικού Σφαγείου ζώντων ζώων στην Τήνο.
Οι από κοινού ενέργειες των δύο Δήμων επικεντρώθηκαν στην εκπόνηση της Μελέτης Μετεγκατάστασης και Εκσυγχρονισμού του Σφαγείου, η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης του Σφαγείου, στην αγορά της απαιτούμενης οικοπεδικής έκτασης, στην θέση Αξαός-Αλιμασούρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Στενής, την εξασφάλιση των εγκρίσεων και την ένταξη του όλου επενδυτικού σχεδίου σε ένα ευέλικτο επιχειρησιακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα (στο Μέτρο 2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006», με προϋπολογισμό 1.137.712,25€), το οποίο εξασφαλίζει τις πιστώσεις για την κατασκευή του έργου. Το πρόβλημα που είχε προκύψει με την αναντιστοιχία της δυναμικότητας του υπό ανέγερση Σφαγείου με τις χρήσεις γης, μετά από άμεσες ενέργειες ξεπεράστηκε, και με το 23475/10-06-2005 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο ορίζει ότι είναι δυνατή η εγκατάσταση του Δημοτικού Σφαγείου στη εν λόγω ζώνη, δόθηκε το πράσινο φως για τη πορεία του έργου προς την ολοκλήρωση.
Το Δημοτικό Σφαγείο Τήνου, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός λειτουργικού και σύγχρονου σφαγείου, αρτίως εξοπλισμένου τεχνολογικά, μπορεί να στηρίξει τόσο επαγγελματικά όσο και οικονομικά μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή, την σφαγή και την διάθεση προϊόντων του ντόπιου παραγόμενου κρέατος. Το έργο θα εξυπηρετήσει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον επαγγελματία κρεοπώλη και βεβαίως συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ντόπιο πολίτη και αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη και πρόοδο των υποδομών του νησιού.
Και οι δύο συμβαλλόμενοι Δήμοι, του Εξωμβούργου και της Τήνου, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια συνδρομής προς την Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείου, γι’ αυτό έχει ήδη κατατεθεί προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κοινό αίτημα για την ένταξη των δαπανών που προκύπτουν από την συμμετοχή των δύο Δήμων στην κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, στο Πρόγραμμα «Θησέας», προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν οι δαπάνες.
Ο Δήμαρχος Εξωμβούργου, εκφράζει την πίστη και την βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να είναι έτοιμο προς χρήση, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για ενδεδειγμένη σφαγή και διάθεση στην αγορά εγγυημένων προϊόντων σφαγής. Παράλληλα, ο κ. Κροντηράς, από την θέση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου, βλέποντας το σημαντικό αυτό έργο για όλο το νησί της Τήνου, να οδεύει αισίως προς την ολοκλήρωση, απευθύνει τις ευχαριστίες του προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ιδιαιτέρως στον κ. Παντελή Αρμάο ο οποίος υπήρξε καταλυτικός συντελεστής ωρίμανσης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και στους κ.κ. Νομάρχη, Έπαρχο, Δήμαρχο Τήνου, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τήνου και τους αγρότες και γεωργιοκτηνοτρόφους του νησιού, αφού με την συνδρομή όλων ωρίμασε ένα τέτοιο έργο πνοής, με σημαντικό ρόλο στην πρόοδο και την ανάπτυξη του νησιού.

top

ΕΝΤΟΝΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων που αφορούσε το Δήμο μας, η οποία έγινε στην Σύρο, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2005 στα γραφεία της Δ.Ο.Υ. της Σύρου, όπου εκφράστηκε η πρόθεση αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων του νησιού με αύξηση κατά ένα σημαντικό ποσοστό, ο Δήμαρχος Εξωμβούργου, θεωρώντας την αύξηση αυτή άδικη, αναίτια και δυσανάλογη, διαφώνησε και κατέθεσε το εξής υπόμνημα προς τα μέλη της Επιτροπής -αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Κροντηράς ήταν ο μόνος που μειοψήφησε στην Επιτροπή-.
«Αγαπητά μέλη της επιτροπής, επιθυμώ και με την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Εξωμβούργου, με το παρόν υπόμνημά μου να τοποθετηθώ και να αιτιολογήσω την στάση μου τόσο κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής, σήμερα Πέμπτη 30 Ιουνίου 2005 στην Ερμούπολη της Σύρου, όσο και κατά την ψηφοφορία στην οποία ψήφισα υπέρ της παραμονής των αντικειμενικών τιμών στα επίπεδα που βρίσκονται σήμερα.
Οι αντικειμενικές αξίες γενικά των ακινήτων στον τόπο μας, αλλά και γενικότερα, πιστεύω ότι πρέπει να διατηρηθούν ως συμβολικά μεγέθη και όχι να αποτελούν συγκεκριμένα μεγέθη που θα ανταγωνίζονται τις πραγματικές αξίες της αγοράς όπως κάποιοι έντεχνα τις διαμορφώνουν μέσα από το ενδιαφέρον τους και την οικονομική τους επιφάνεια. Εξάλλου, δεν είναι όλες οι περιοχές του νησιού ίδιες από άποψη αξίας αφού, άλλο είναι το τουριστικό ενδιαφέρον για την πόλη της Τήνου ή τον αμφιθεατρικό και ραγδαία αναπτυσσόμενο Μπερδεμιάρο, και άλλο για την Περάστρα και την Αετοφωλιά της Ενδοχώρας.
Είναι γεγονός ότι σε πολλές περιοχές υφίστανται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε σύγκριση με τις αγοραίες αξίες και η οποιαδήποτε προσπάθεια απότομης σύγκλισης ελλοχεύει κινδύνους μεγάλης φορολογικής επιβάρυνσης, όχι μόνο στους εκάστοτε αγοραστές αλλά και στους μισθωτές, αφού οι αντικειμενικές αξίες είναι αυτές που καθορίζουν αναλογικά και κατά κανόνα την εκάστοτε μισθωτική αξία
Φρονώ ότι στην περίπτωση της άμεσης και απότομης σύγκλισης, θα βρεθούν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση οι δημότες και οι κάτοικοι του Δήμου μας, που ανά πάσα στιγμή θα γίνουν κληρονόμοι μιας μικρής λωρίδας γης, αφού φόροι κληρονομιάς, γονικών παροχών και μεταβιβάσεις θα αποτελούν πλέον μεγάλα κόστη, απαγορευτικά για τον μέσο Δημότη και κάτοικο του Δήμου μας. Ακόμη, σημαντική επιβάρυνση θα δεχτούν εκτός των άλλων και όλα τα νοικοκυριά που πληρώνουν το γνωστό ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας), το οποίο όλοι πληρώνουμε μέσα από τον λογαριασμό της ΔΕΗ, αφού αυτό το τέλος υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου στο οποίο αναφέρεται, ενώ δεν πρέπει να λησμονήσουμε και το μπαράζ των αυξήσεων στα έξοδα υποθηκοφυλακείου, συμβολαιογράφου, των δικηγόρων και των ταμείων νομικών που συνεπάγεται κάθε τυχόν αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.
Η σύγκλιση αντικειμενικής και αγοραίας αξίας στα ακίνητα μπορεί να συνεπάγεται ίσως και αύξηση δημοτικών εσόδων, όμως η εκτιμώμενη αύξηση με το πλήγμα που θα δεχθεί η αγορά και οι κάτοικοι και δημότες μας είναι δυσανάλογο, αφού όπως είναι γνωστό τα απομεμακρυσμένα χωριά της Ελληνικής Περιφέρειας δεν κατοικούνται από επιχειρηματίες και βιομηχάνους αλλά από απομάχους της ζωής συνταξιούχους ΟΓΑ με μειωμένη σύνταξη πολύ χαμηλότερη του ελληνικού μέσου όρου.
Ακόμη δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής το γεγονός ότι με το Π.Δ. 160Δ’ από 27-02-2003 έγινε διαμόρφωση του εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμών χωροταξικού σχεδιασμού της νήσου μας, με βάση τον οποίο εκτός άλλων περιορισμών απαγορεύεται η δόμηση σε ζώνη 100 μέτρων από τον αιγιαλό καθώς και η ανοικοδόμηση σε ακίνητα που δεν έχουν πρόσωπο τουλάχιστον 10 μέτρων σε δημόσιο δρόμο ή έχουν κλίση μεγαλύτερη του 35%. Οι περιορισμοί αυτοί σε συνδυασμό με την αύξηση της αρτιότητας των γηπέδων που επέφερε ο σχεδιασμός αυτός, συνετέλεσαν στην πτώση της αγοραίας αξίας των αγροτεμαχίων την στιγμή που εμείς καλούμεθα να αυξήσουμε τις αντικειμενικές. Γενικότερα δε το νησί μας είναι άγονο και οι κλήροι μικροί και σαφώς οι αξίες είναι χαμηλές και γι’ αυτό δεν πρέπει οι διαμορφωμένες πλέον αξίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αυξηθούν για να μπορεί η τοπική αγορά να συνεχίσει απρόσκοπτα να λειτουργεί.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σαφώς αυξημένη κοινωνική ευαισθησία. Η σύγκλιση αντικειμενικής και αγοραίας αξίας, είναι καλό να επιτευχθεί σταδιακά σε ένα σημαντικά μεγάλο βάθος χρόνου και όχι εφάπαξ, ούτως ώστε αυτή να γίνει ομαλά, χωρίς κραδασμούς και βέβαια χωρίς απότομες επιπτώσεις στους πολίτες που τα τελευταία χρόνια βλέπουν την αγοραστική αξία του εισοδήματός τους να μειώνεται σημαντικά.»

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ «ΘΗΣΕΑ»

Με Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις 23 Ιουνίου 2005, ανακοινώθηκαν εντάξεις έργων για τον Δήμο μας στο Πρόγραμμα «Θησέας». Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τα πρώτα έργα που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το Δελτίο Τύπου περιελάμβανε τα εξής: «Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ανακοινώνει ότι με αποφάσεις του εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δύο έργα και μια ενέργεια του Δήμου Εξωμβούργου της νήσου της Τήνου, συνολικού προϋπολογισμού 663.868€.
Πιο συγκεκριμένα το πρώτο έργο του Μέτρου 3.4 είναι η «Κατασκευή κερκίδων σε υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρου» στην περιοχή της Μέσης (Πεντόστρατο) Δήμου Εξωμβούργου, προϋπολογισμού 96.351€
Το δεύτερο έργο του Μέτρου 3.4 είναι η «Κατασκευή γηπέδου mini ποδοσφαίρου (5Χ5)-γηπέδου καλαθοσφαίρισης-γηπέδου πετοσφαίρισης» στην περιοχή Καλλονής Δήμου Εξωμβούργου, προϋπολογισμού 217.517€
Τέλος, η ένταξη ενέργειας στο Μέτρο 3.3 «Κοινωνικές Δραστηριότητες Δήμου Εξωμβούργου. Συνέχιση Προγράμματος Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων), Βοήθεια στο Σπίτι», προϋπολογισμού 350.000€.»
Τα παραπάνω έργα πρόκειται να δημοπρατηθούν μέσα στο έτος 2005. Μέσα στο 2006 θα δημοπρατηθούν τα παρακάτω, μετά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα «Θησέας»:
1. Έργο «Κατασκευή γηπέδου μίνι καλαθοσφαίρισης-γηπέδου πετοσφαίρισης στην περιοχή Φαλατάδου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου», Μέτρο 3.4
2. Έργο «Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης-γηπέδου πετοσφαίρισης στην περιοχή Κάμπου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου», Μέτρο 3.4
3. Έργο «Βιολογικοί καθαρισμοί-διάθεση λυμάτων Δήμου Εξωμβούργου Τήνου, Μέτρο 2.4
4. Μελέτη «Προστασία πηγών ύδρευσης Δήμου Εξωμβούργου Τήνου», Μέτρο 2.3

top

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ΤΣΙΚΝΙΑ


Σχετικά με το μείζον θέμα της ίδρυσης νέου καταφυγίου Άγριας Ζωής στην θέση «Τσικνιάς» του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου, το οποίο έχει προκύψει, ύστερα από την σχετική, υπ’ αριθμόν 640/18-2-2005, απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Εξωμβούργου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την απόφαση της λαϊκής συνέλευσης των κατοίκων της περιοχής-που έγινε στην Μυρσίνη την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005-καθώς και του Τοπικού Συμβουλίου της Στενής, με την 68/2005 απόφασή του:
Δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ε τ α ι
1. Γιατί δεν λήφθηκε υπ’ όψιν πριν την έκδοση της υπ’ αριθμόν 640/18-2-2005 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου «περί ίδρυσης νέου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στη θέση «Τσικνιάς» του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου το Π.Δ./160Δ/2003 (που υπερισχύει της απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Π.Ν.Α.) και οι όροι και οι περιορισμοί που θέτει στην περιοχή, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα (όπως για παράδειγμα το θέμα του σφαγείου).
2. Γιατί δεν λήφθηκε υπ’ όψιν η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου του Δ.Δ. Στενής του Δήμου Εξωμβούργου, ούτε και αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εξωμβούργου, που δεν συμφωνούσαν με την πρόταση της Δ/νσης Δασών Ν. Κυκλάδων για την ίδρυση του νέου καταφυγίου Άγριας Ζωής στη θέση «Τσικνιάς» του Δ.Δ. Στενής του Δήμου.
3. Γιατί δεν κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας η υπ’ αριθμόν 640/18-2-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί ίδρυσης του νέου καταφυγίου Άγριας ζωής στη θέση Τσικνιάς του Δ.Δ. Στενής, με αποτέλεσμα να μην ενημερωθούμε έγκαιρα.
Ζ η τ ά
1. Από τον Γενικό Γραμματέα της Π.Ν.Α. και την Δ/νση Δασών Ν. Κυκλάδων, όπως τροποποιήσουν την παραπάνω απόφασή τους και επανεξετάσουν τα όρια του νέου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στη θέση «Τσικνιάς» του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου, και να ορίσουν ότι το καταφύγιο Άγριας Ζωής στη θέση «Τσικνιάς» θα περιλαμβάνει μόνον την έκταση που καταλαμβάνει ο Δημοτικός βοσκότοπος Τσικνιά, τα όρια του οποίου είναι σαφή και στο περισσότερο τμήμα του είναι περιμανδρωμένος με τοίχο από ξερολιθιά. Επισυνάπτεται απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη περιοχής Τσικνιά με τα όρια του Δημοτικού βοσκότοπου εμβαδού 7.444 στρέμματα.
Επίσης ζητά από τον Γενικό Γραμματέα της Π.Ν.Α. να μην ισχύει αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 της αριθ. 640/18-2-2005 απόφασής του ότι μπορεί με νέα απόφαση ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ν.Α. μετά από πρόταση της Δ/νσης Δασών να απαγορεύει ή να θέτει όρους ή περιορισμούς στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωματικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών–διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς.
2. Ζητά από το Επαρχιακό Συμβούλιο και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κυκλάδων, να λάβουν υπ’ όψιν την απόφαση αυτή και με αποφάσεις τους να ανταποκριθούν σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα της περιοχής μας
3. Από το Κυνηγετικό Σύλλογο Τήνου να σεβαστεί την απόφασή μας αυτή και να συμφωνήσει με την τροποποίηση που ζητάμε των ορίων του νέου Καταφυγίου Άγριας Ζωής.
Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το παραπάνω αίτημά μας για τροποποίηση της απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Π.Ν.Α. και επανεξέταση των ορίων του νέου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στη θέση «Τσικνιάς» του Δ.Δ. Στενής, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα συνέλθει το Δημοτικό μας Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας.
Το πρακτικό αυτό να σταλεί στους Βουλευτές του Νομού και στους Συλλόγους της περιοχής, ζητώντας τους να συμπαρασταθούν στο σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή μας.

Μετά από επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο νησί και στο Δήμο μας, την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2005, οπότε ο κ. Κόκκινος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Εξωμβούργου κ. Κροντηρά, Δημοτικούς Συμβούλους, τον Έπαρχο Τήνου κ. Μωραΐτη και Επαρχιακούς Συμβούλους και μετέβησαν στην εν λόγω περιοχή προκειμένου να υπάρξει επιτόπια εξέταση του ζητήματος, το υπήρξε δέσμευση για οριστική λύση του προβλήματος, σύμφωνα με τους όρους που έθεσε ο Δήμος μας, προς όφελος της περιοχής.

top

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

Την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2005, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη λογοδοσία του Δημάρχου για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2004, σύμφωνα με το αρ.226 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ.410/95).
Ο Δήμαρχος Εξωμβούργου Παναγιώτης Κροντηράς άρχισε κάνοντας μια συνοπτική αναφορά στην χρονιά που πέρασε λέγοντας «Θα επιχειρήσω να κάνω τον σύντομο αυτό απολογισμό των κυριότερων ενεργειών και των έργων που πραγματοποιήθηκαν τη χρονιά που μας πέρασε, όχι για να σας κουράσω με νούμερα αλλά γιατί πρέπει να γνωρίζεται ανά πάσα στιγμή τι υλοποιήθηκε στην χρονιά που μας πέρασε.
Η χρονιά που πέρασε ήταν αναμφίβολα μια δύσκολη, οικονομικά, χρονιά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των δήμων της Χώρας αντιμετώπισαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε αντίθεση με τον Δήμο μας που κατάφερε να κάνει την συγκεκριμένη χρονιά αποτελεσματική, χωρίς οφειλές και χρέη μέσα από μία συνετή και χρηστή διοίκηση.
Προωθήθηκαν τα μεγάλα έργα και ταυτόχρονα έγινε προγραμματισμός νέων κατά σειρά προτεραιότητας, ενώ μόνιμη και σταθερή μας επιδίωξη ήταν, είναι και παραμένει η πραγματοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Τεχνικών Έργων που θα δημιουργήσουν και θα βελτιώσουν ανάλογα οδικές, κτιριακές, κοινωνικές και άλλες βασικές υποδομές και σαφώς την ποιότητα ζωής στον τόπο μας με παράλληλη εκμετάλλευση όλων των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων όπως του Περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Νοτίου Αιγαίου, του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ 2004 κ. α.
Επιπρόσθετα πρέπει να επισημάνω ότι ο Δήμος καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες ώστε, μέσα από εκπόνηση μελετών, λήψη απαραίτητων εγκρίσεων και δρομολόγηση διαδικασιών, τα προγραμματιζόμενα έργα να έχουν πλήρη ωριμότητα και η ένταξή τους στα εκάστοτε προγράμματα να είναι κατά το μέγιστο δεδομένη.»
Κατόπιν ο Δήμαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά στα σημαντικότερα έργα και πρωτοβουλίες και τα παρουσίασε ανά τομέα (έργα οδοποιίας, ύδρευσης-αποχέτευσης, εκπαίδευση, αθλητισμό, υγεία-πρόνοια και κοινωνική πολιτική, πολιτισμό-τουριστικές υποδομές, καθαριότητα, εξυπηρέτηση του πολίτη, αναμεταδότες, Χ.Υ.Τ.Α., σφαγείο) ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στους στόχους της νέας χρονιάς.
Αναφερόμενος στα μεγάλα έργα ο κ. Κροντηράς τόνισε ότι η χρονιά που διανύουμε είναι πολύ σημαντική γιατί μεγάλα έργα είναι σε πλήρη ωριμότητα και σύντομα θα δημοπρατηθούν. Το έργο «Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός Σφαγείου Τήνου», το οποίο έχει ενταχθεί οριστικά ως έργο στο μέτρο 2.1 «Επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων» του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη–Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006», θα δημοπρατηθεί, αφού ξεπεράστηκαν τα προβλήματα.
Μέσα στο έτος 2005, όσον αφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις, θα δημοπρατηθούν τα έργα «Κατασκευή κερκίδων σε υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρου και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου» στην περιοχή της Μέσης (Πεντόστρατο) Δήμου Εξωμβούργου καθώς και το έργο «Κατασκευή γηπέδου mini ποδοσφαίρου (5Χ5)-γηπέδου καλαθοσφαίρισης-γηπέδου πετοσφαίρισης» στην περιοχή Καλλονής Δήμου Εξωμβούργου, ενώ στις αρχές του 2006 θα δημοπρατηθούν τα έργα «Κατασκευή γηπέδου μίνι καλαθοσφαίρισης-γηπέδου πετοσφαίρισης στην περιοχή Φαλατάδου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου» και «Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης-γηπέδου πετοσφαίρισης στην περιοχή Κάμπου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου». Επίσης έως το τέλος του τρέχοντος έτους θα δημοπρατηθεί το έργο «Αντικατάσταση-Ανακατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Κάμπου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου».
Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Εξωμβούργου ανέφερε τα εξής: «Κλείνοντας τον μικρό και σύντομο αυτό απολογισμό θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι πολλά ακόμη εκείνα που έχουν γίνει και εκείνα που στοχεύουμε να κάνουμε που είναι δύσκολο να περιλάβω στην σημερινή μου ομιλία. Ενδεικτικά και μόνο σας αναφέρω ότι από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου μας μέσα στο παρελθόν έτος ανατέθηκαν και υλοποιήθηκαν μικρότερα έργα, για τους οικισμούς των Δημοτικών μας Διαμερισμάτων που ξεπερνούν τις 574.000€ τα οποία βλέπετε καθημερινά να υλοποιούνται και να συμβάλλουν στην βελτίωση της ζωής και του επιπέδου ζωής στο Δήμο μας, ενώ οι προμήθειες για διάφορα αγαθά, αναλώσιμα και μη, έφτασαν τις 192.500€.
Για να γίνουν πραγματικότητα όλα όσα προαναφέρθηκαν μέσα στο 2004 χρειάσθηκαν να γίνουν 11 συνεδριάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τις οποίες λήφθηκαν 123 αποφάσεις, 17 συνεδριάσεις από την Δημαρχιακή Επιτροπή, κατά τις οποίες λήφθηκαν 509 αποφάσεις καθώς και να εκδοθούν 813 χρηματικά εντάλματα πληρωμής και, είναι γεγονός ότι ένα σύνολο φορέων, υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και απλών ανθρώπων εργάσθηκαν, εργάζονται και θα εργάζονται σκληρά. Για όλους αυτούς έχω σήμερα να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και ειδικότερα:
· Στον μέχρι σήμερα συνεργάτη Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξενόπουλο Αντώνη και τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής καθώς και τον δεύτερο Αντιδήμαρχο Βιδάλη Ιωάννη, που ορίστηκε φέτος.
· Στον μέχρι χθες Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δαρμή Ιωσήφ που προσέφερε τις υπηρεσίες του άψογα αν και ασχολήθηκε για πρώτη φορά με αντικείμενο το Δημοτικό Συμβούλιο.
· Στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαλώνη Ιωάννη και τους Δημοτικούς Συμβούλους.
· Στους Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια συνολικά.
· Στην αντιπολίτευση, μείζονα και ελάσσονα .
· Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
· Στον κ. Νομάρχη και το Νομαρχιακό Συμβούλιο
· Στον κ. Έπαρχο και το Επαρχιακό Συμβούλιο.
· Στην Τοπική μας Εκκλησία, στους ιερείς των ενοριών μας και τους Σεβασμιότατους Μητροπολίτες μας κ.κ. Νικόλαο και Δωρόθεο τον Β’ για την θετική μας συνεργασία.
· Στην Διοικούσα Επιτροπή τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου για την αρωγή τους προς τον Δήμο μας σε πλείστα όσα θέματα, όπως την χρηματοδότηση του Δήμου μας για την προμήθεια μικρού λεωφορείου που θα διακινεί τους ηλικιωμένους του προγράμματος ΚΗΦΗ.
· Στους Υπαλλήλους του Δήμου μας.
· Στους ΟΤΑ του Νησιού μας.
· Στους συλλόγους του Δήμου μας για την συνεργασία τους.
· Στους εξωτερικούς συνεργάτες μας.
· Στην Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου μας, τον Πρόεδρο, το Διοικητικό της Συμβούλιο και τους εργαζόμενούς της.
Αγαπητοί μας δημότες και κάτοικοι,
Η Δημοτική μας αρχή, με αίσθημα ευθύνης, προσπαθεί συνεχώς για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των χωριών μας, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες εκείνες συνθήκες και προϋποθέσεις που θα συνηγορήσουν στην αύξηση του πληθυσμού του Δήμου μας. Και το 2004 θέσαμε στόχους, προγραμματίσαμε και σχεδιάσαμε την συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου μας, με ζήλο και τόλμη, με όραμα και σιγουριά. Βασιζόμαστε σ’ αυτές τις αρχές και συνεχίζουμε στην ίδια αναπτυξιακή τροχιά και για το 2005, σχεδιάζοντας το μέλλον του τόπου μας πάνω σε γερές βάσεις.»
Ακολούθως έγινε αναφορά στα οικονομικά στοιχεία του Δήμου για το έτος 2004, εκ των οποίων η γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ
Τακτικά Έσοδα
896.621,30
Έκτακτα Έσοδα
680.173,76
Χρηματικό Υπόλοιπο
519.177,85
ΣΥΝΟΛΟ
2.095.972,91
   
Ε Ξ Ο Δ Α
ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

Έξοδα
1.708.371,18
Αποθεματικό
387.601,73
ΣΥΝΟΛΟ
2.095.972,91

 

top

ΣΕΛΙΔΑ 3

5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΝΟΥ


Ο Δήμος Εξωμβούργου και η Δημοτική του Επιχείρηση συνεχίζοντας τον θεσμό του Φεστιβάλ Τήνου, διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το καθιερωμένο Φεστιβάλ, με ιδιαίτερη επιτυχία. Για το 5ο Φεστιβάλ Τήνου, εκδόθηκε και κυκλοφόρησε ειδική ενημερωτική έκδοση που περιέχει αναλυτικά τις εκδηλώσεις που εντάσσονται στα πλαίσιά του.
Το 5ο Φεστιβάλ Τήνου, το πέμπτο στην σειρά πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου μας, έχοντας ξεκινήσει τον κύκλο των

εκδηλώσεών του από τις αρχές Ιουλίου έκλεισε για φέτος την αυλαία του την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές εκδηλώσεις που φώτισαν και φέτος το πολιτιστικό καλοκαίρι στο νησί μας. Με διάφορες προτάσεις-εκδηλώσεις, και με έμφαση στα στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού, το 5ο Φεστιβάλ κυμάνθηκε σε ποικίλους θεματικούς άξονες με αναφορές σε πολλούς τομείς της Τέχνης. Πρώτιστος σκοπός του θεσμού, παρέμεινε η ευαισθητοποίηση του τοπικού κοινού προκειμένου το Φεστιβάλ να αποτελεί μια συλλογική γιορτή που θα προκύπτει μέσα από τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες του κοινού του.
Οι εκδηλώσεις εκτυλίχθηκαν ως εξής: από την Παρασκευή 8 Ιουλίου έως την Κυριακή 10 Ιουλίου σε συνεργασία με τον θεσμό

«Εν Τήνω» Χορός, πραγματοποιήθηκε ένα αφιέρωμα στον Γάλλο χορευτή και χορογράφο Daniel Lommel. Στα πλαίσια του αφιερώματος έγινε εναρκτήρια συνάντηση στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού την Παρασκευή 8/7 και χορευτική παράσταση με τίτλο «Baroque είπατε?» σε χορογραφία Daniel Lommel, στον αρχαιολογικό χώρο των Κιονίων την ίδια ημέρα. Χορευτική παράσταση με τίτλο «Αποσπάσματα έρωτα» παρουσιάστηκε και το Σάββατο 9/7 στα Λουτρά. Το αφιέρωμα έκλεισε με εκδήλωση στο ξενοδοχείο Porto Tango την Κυριακή 10/7. Την Παρασκευή 15/7 έγινε στα Λουτρά η παρουσίαση του δεύτερου τεύχους του λογοτεχνικού περιοδικού (δε)κατά, ενώ το Σάββατο 16/7 η Ελένη Βιτάλη έδωσε μια συναυλία με αξεπέραστες ερμηνείες πάνω στο λαϊκό, παραδοσιακό, έντεχνο και νεώτερο ελληνικό ρεπερτόριο, στα Λουτρά. Μια διαφορετική εκδήλωση ήταν αυτή της Παρασκευής 22/7 στα Λουτρά, οπότε το συγκρότημα Pageon από την Αμερική τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα μικρασιάτικα, ρεμπέτικα κ.α. Την Κυριακή 24/7 πραγματοποιήθηκε ένα μουσικό ταξίδι από τον Γιώργο Καλκάνη, αφιερωμένο στον Ν.Καββαδία. Την Παρασκευή 29/7 λειτούργησε στο Δημοτικό Σχολείο του Φαλατάδου έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τσούτσουρα με τίτλο «Πέτρες». Αφιέρωμα στους Βασίλη Τσιτσάνη και Μάρκο Βαμβακάρη πραγματοποίησε το συγκρότημα μπουζουκιών «Δρόμος», την Παρασκευή 29/7 στον Κέχρο. Από 30/7 έως 4/9 λειτούργησε στο «Σπίτι των Εκθέσεων» στο Φαλατάδο έκθεση γλυπτικής, ζωγραφικής και φωτογραφίας με τίτλο «Επίσκεψη στον Χαλεπά». Έκθεση ζωγραφικής λειτούργησε και στο Δημοτικό Σχολείο της Κώμης από το Σάββατο 30/7 έως 7/8, με έργα της Μαρίας Πρελορέντζου-Παπαγεωργίου. Την Κυριακή 31/7 παρουσιάστηκε στα Λουτρά ένα πολυθέαμα με τίτλο Μεσόγειος «Το Ταξίδι μιας εικόνας». To Σάββατο 6/7 και την Κυριακή 8/8 προβλήθηκε το Ντοκιμαντέρ “Dreaming οf Zhejiang”, σε σκηνοθεσία Μαρινέτας Κρητικού. Την Δευτέρα 8/8 πραγματοποιήθηκε στα Λουτρά συναυλία του Νότη Μαυρουδή με συμμετοχή Παναγιώτη Μάργαρη και Μόρφως Τσαϊρέλλη και την Τετάρτη 10/8 συναυλία με τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι σε ποίηση Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Μέσα στο κατάμεστο προαύλιο της Μονής των Ουρσουλινών μοναχών στα Λουτρά και σε ατμόσφαιρα συγκινησιακής φόρτισης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2005, η συναυλία του Μανώλη Μητσιά. Ακολούθησαν οι θεατρικές εκδηλώσεις «Ούτος είναι ο Αστήρ μου», την Τρίτη 16 Αυγούστου 2005, σε κείμενα Δ. Βικέλα και Ε. Ροΐδη, από την θεατρική εταιρεία «Πόλις» στα Λουτρά και «Η πριγκίπισσα με την πράσινη ουρά» -θέατρο κούκλας- από τον θίασο «Πράσσειν Άλογα», στο θεατράκι του Βωλάξ, την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2005. Με νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια του αιγαίου μας ταξίδεψαν η Ελένη Λεγάκη και ο Νίκος Κονιτόπουλος την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2005, στα Λουτρά. Ακόμη μια θεατρική παράσταση, με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2005, με την κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου «Ο στρίγκλος που έγινε αρνάκι», από την θεατρική ομάδα Π.Σ.Α. Σύρου, στα Λουτρά Η καταληκτική εκδήλωση του Φεστιβάλ με την οποία ολοκληρώθηκε το 5ο Φεστιβάλ Τήνου, ήταν το συμπόσιο, αφιερωμένο στον Γάλλο φιλέλληνα Ζακ Λακαριέρ, που έλαβε χώρα την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2005, στο Εξώμβουργο. Η συνάντηση είχε θέμα «Η προσφορά της σύγχρονης ελληνικής σκέψης στο νεότερο Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» με ομιλητές τους Ζακ Λακαριέρ, Απ. Αποστολόπουλο, Ν. Σηφουνάκη, Τ. Θεοδωρόπουλο, Ν. Βαλαωρίτη και τους Ν. Πατρικίδου-βιολί και Μ. Καραβασίλη-λύρα.

top

Ο ΛΑΚΑΡΙΕΡ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

Από την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2005, σελ.32-33
«Η Ελλάδα είναι για τους Έλληνες και όχι για τους τουρίστες», απάντησε ορθά κοφτά ο Ζακ Λακαριέρ όταν ρωτήθηκε για τη γνώμη του γύρω από τη σημερινή Ελλάδα, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 4 Σεπτεμβρίου, στο Εξώμβουργο. Για τον Γάλλο ελληνιστή, η χώρα μας συνεχίζει τη δική της διαδρομή στον χρόνο, διατηρεί την ομορφιά και τις αξίες της, εξελίσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Πρόκειται για τη βραδιά τιμής στο έργο και την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα, που διοργάνωσε ο τοπικός δήμος –στην Μονή της Ιεράς Καρδίας- εντάσσοντας την εκδήλωση στο ετήσιο Φεστιβάλ του γραφικού Ξώμπουργου. Για τον Ζακ Λακαριέρ αναφέρθηκαν διεξοδικά οι προσκαλεσμένοι ομιλητές: ο ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης ξεδίπλωσε άγνωστες πτυχές από τη γνωριμία του με τον Ζακ Λακαριέρ, ενώ δεν ήταν λίγες οι στιγμές που διέκοπτε τη ροή της ομιλίας του για να συνομιλεί με τον τιμώμενο Γάλλο συγγραφέα και φίλο του. Ο πεζογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος μίλησε με θέμα «Το Ελληνικό Καλοκαίρι στην εποχή του μύθου» εστιάζοντας στην προσέγγιση του Γάλλου ελληνιστή και στην ιδιαίτερη ματιά του στο ελληνικό τοπίο, τη λαϊκή παράδοση και την ελληνική γλώσσα. Στο σημείο αυτό η συζήτηση πυροδοτήθηκε και το θέμα της αρχαίας, βυζαντινής και νεότερης ελληνικής κληρονομιάς με άξονα τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας κυριάρχησε στη συζήτηση με το κοινό. Ο Ζακ Λακαριέρ όμως τόνισε με έμφαση την αίσθηση της αδιάλειπτης συνέχειας του ελληνικού λόγου από τη Σαπφώ μέχρι το ρεμπέτικο τραγούδι, απαγγέλλοντας μάλιστα κι ένα δικό του ρεμπέτικο. Ενώ, σε σχετική αποστροφή του λόγου του, τόνισε ότι θεωρεί «υπερβολή» των πανεπιστημιακών τον διαχωρισμό της ελληνικής Ιστορίας και παράδοσης και ότι η Ελλάδα δεν τελειώνει ούτε με τον Ιουστινιανό, ούτε με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η εκδήλωση διήρκεσε τρεις ολόκληρες ώρες αφού το κοινό απαίτησε να συμμετέχει ενεργά με δικές του παρεμβάσεις, εγκώμια και σχόλια.
Ενδιάμεσα ακούγονταν από το εξαίρετο μουσικό τρίο (Νίνα Πατρικίδου-βιολί, Μαρίνα Κιτσλιτσίνα-βιολοντσέλο, Νάντια Σαραντίδου-βιόλα) έργα των Ν.Σκαλκώτα, Α.Κουνάδη, Γ. Κωνσταντινίδη και Μ.Χατζιδάκι. Κορυφαία μουσική στιγμή του συμποσίου που συνόδευσε τη βράβευση του Γάλλου συγγραφέα και ελληνιστή υπήρξε η σύνθεση και ερμηνεία του Μιχαλίδη Καραβασίλη που έπαιξε με τη «λύρα του Απόλλωνα» το μονοφωνικό έργο του «μυθογραφική άποψη», σε δωρική, υποδώρεια και λυδική κλίμακα. Συντονιστές ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Εξωμβούργου Θέμης Ροδαμίτης, ο δημοσιογράφος της ΕΡΑ 5 Νώε Παρλαβάντζας και ως οικοδεσπότης ο δήμαρχος Εξωμβούργου Παναγιώτης Κροντηράς, ο οποίος έκλεισε τις φετινές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.
Υ.Γ. Ο Γάλλος ελληνιστής Ζακ Λακαριέρ έφυγε στα 76 του χρόνια, μόλις λίγες μέρες μετά την τελευταία δημόσια εμφάνισή του στη χώρα μας, στις 4/9/2005 στην πιο πάνω αναφερόμενη εκδήλωση που οργάνωσε προς τιμήν του ο Δήμος μας. Τελευταία του επιθυμία, οι στάχτες του να σκορπιστούν στο Αιγαίο Πέλαγος.

top
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΒΡΑΔΙΑ «ΕΠΙΤΙΜΗ» ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ


Από την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», Πέμπτη 21 Ιουλίου 2005, σελ.30
Ήταν ένα απόγευμα διαφορετικό για το πανέμορφο χωριό της Καρδιανής αυτό της Κυριακής, 17 Ιουλίου 2005. Το ηλιοβασίλεμα έλουζε γλυκά τα πρόσωπα που έφταναν από πολύ νωρίς στην γραφική πλατεία του τηνιακού χωριού
Ο Δήμος Εξωμβούργου Τήνου έπαιρνε για πάντα «στην οικογένειά του» το Σεραφείμ Φυντανίδη ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο δημότη. Όπως όμως φαινόταν από την έντονη συγκίνηση ο άνθρωπος Σεραφείμ είχε γίνει επίτιμος στις καρδιές όλων. Δεν ήταν μια τυπική βραδιά. Δεν είχε τίποτα το στημένο. Όλοι ένιωθαν ότι είχαν στα χείλη μια κουβέντα, ένα ευχαριστώ, μια σιωπηλή επιθυμία. «Σε ευχαριστούμε Σεραφείμ Φυντανίδη που πάντα νοιάζεσαι για το κοινό καλό. Γιατί βάζεις πάνω από όλα τον άνθρωπο, τον απλό άνθρωπο.» είπε ένα 90χρονος γέροντας, ο Λορέντζος Απέργης.
Ο Θέμης Ροδαμίτης, οργανωτής της βραδιάς, καθώς έσβηνε η Φωνή της Φλέρυς Νταντωνάκη στο τραγούδι του Τζον Λένον, προσκαλούσε στο βήμα τον Δήμαρχο του Δήμου Εξωμβούργου, Παναγιώτη Κροντηρά, ο οποίος συγκινημένος αναφέρθηκε στην βοήθεια που προσφέρει πάντοτε, αλλά και στην αγάπη του Σεραφείμ Φυντανίδη για το νησί. «Με την ανακήρυξη του Σεραφείμ Φυντανίδη σε επίτιμο Δημότη εγκαινιάζουμε αυτό το θεσμό. Είναι ακριβώς αυτό που μας εκφράζει.»είπε.
Στην συνέχεια πήραν το λόγο:
Ο εκπρόσωπος των συλλόγων Καρδιανής, Μάνθος Καλούμενος.
Από το Τοπικό Συμβούλιο, ο Βαρθολομαίος Βαμβακάρης.
Ο πατήρ Γεώργιος Φανερός, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Σύρου-Τήνου κ. Δωρόθεου Β’.
Ο πρόεδρος της κοινότητας Πανόρμου Παρασσός Σαλταμανίκας.
Ο επί εικοσαετία κοινοτάρχης Καρδιανής, Φίλιππος Οριάνος.
Ο έπαρχος Τήνου, Ραφαήλ Μωραϊτης.
Ο πατήρ Μάρκος Φώσκολος που μετέφερε μήνυμα του επισκόπου Τήνου και Αρχιεπισκόπου των καθολικών.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διάβασε την ομόφωνη απόφαση για την ανακήρυξη του Σεραφείμ Φυντανίδη στους πολίτες με τιμή στον Δήμο.
Στον Σεραφείμ Φυντανίδη προσφέρθηκαν από τον Δήμαρχο ως δώρο τρία βότσαλα από την παραλία της Καρδιανής χαραγμένα από τον Τήνιο Γλύπτη Αργύρη Φόρτωμα.
Όμως αυτή η βραδιά δεν θα μπορούσε να τελειώσει έτσι χωρίς τραγούδι, γλέντι και ρακί. Η συνέχεια λοιπόν στο σκηνικό άλλαζε αυτόματα κρατώντας μόνο το φεγγάρι σταθερό για φωτισμό, με φόντο το Αιγαίο.
Ήταν του Μάη το σύννεφο. Όταν σημάνει η ώρα. Στο περιγιάλι το κρυφό. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς. Στα περιβόλια και τους ανθισμένους κήπους. Χατζηδάκις, Θεοδωράκης, Τσιτσάνης, Κουγιουμτζής, Μητσάκης έντυναν μέσα από τα τραγούδια τους όλη την πλατεία.
«Δεν το φανταζόμουν τόσο καλό», έλεγε ο Σεραφείμ Φυντανίδης συγκινημένος. «Ήταν από τις πιο όμορφες μέρες της ζωής μου».
Και ήταν για όλους, όπως έλεγαν, τραγούδι από καρδιάς.
Έλεγαν όλοι εκεί ας μη τελειώσει αυτή η βραδιά και όρθιοι τραγουδούσαν αργά «Αχ Μαργαρίτα Μαγιοπούλα».
Ταξιδεύοντας με το νου σε μια πορτοκαλιά που πρέπει να μείνει ανθισμένη με καρπούς για όλους, η Βιργινία κρατούσε στην αγκαλιά της το μικρό Λευτεράκη που έμπαινε στα γλυκά όνειρα της νύχτας ευτυχισμένος για αυτά που ένιωθε γύρω του.
Ενώ πολύ αργά έφευγαν και οι τελευταίοι, η νύχτα έμεινε εκεί και ένα κεράκι κρατούσε πεισματικά στον χρόνο την φλόγα αναμμένη.
Στο νου μας στριφογύριζαν τα λόγια του Σεραφείμ: «Γύρισα όλον τον κόσμο. Εδώ βρήκα τον προσωπικό μου παράδεισο. Στην απλότητα του τοπίου, στη γαλήνη, στα πρόσωπα των ανθρώπων του χωριού. Εδώ περνώ τις μέρες μου. Εδώ γιορτάζω τις ξεχωριστές στιγμές μου».
Τα λόγια αυτά στις καρδιές μας να μείνουν, να θυμόμαστε αυτή την μαγική βραδιά.

top

Η «ΤΗΝΟΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ» ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Στο κατάμεστο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε το βραδάκι της Δευτέρας 6 Ιουνίου 2005, η παρουσίαση του νέου λευκώματος «Τήνος από ψηλά» που εξέδωσε ο Δήμος και η Δημοτική μας Επιχείρηση Ανάπτυξης. Το λεύκωμα αεροφωτογραφιών των Αριστείδη Κοντογεώργη και Νικολάου Σαράφη, που παρουσίασε το νησί μας από μια νέα οπτική, αυτήν του ύψους, και έφερε στο προσκήνιο για ακόμη μια φορά την αρχέγονη, συγκινητική και διαχρονική ομορφιά του νησιού, παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση ειδικά αφιερωμένη στο νησί μας την οποία τίμησε πολύς κόσμος. Την παρουσίαση του λευκώματος ανέλαβαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Πέτρος Τατούλης, ο Ζωγράφος κ. Κώστας Τσόκλης, ο Δ/ντής της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» κ. Σεραφείμ Φυντανίδης, ο Δημοσιογράφος κ. Αντώνης Δελατόλλας και ο Σχεδιαστής κ. Γιάννης Τσεκλένης οι οποίοι κατέθεσαν το προσωπικό τους στίγμα, με κοινά στοιχεία και σημεία αναφοράς την μοναδικότητα του φυσικού τοπίου που αναδεικνύεται μέσα από το νέο λεύκωμα καθώς και την ιστορία και την παράδοση του νησιού που πρέπει πάση θυσία να διατηρηθούν ενάντια στο πνεύμα της αλόγιστης και ασύδοτης οικιστικής ανάπτυξης που εξαπλώνεται.
Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κροντηράς μίλησε, κατά την διάρκεια της παρουσίασης για την νέα φιλοσοφία την οποία εντάσσεται το λεύκωμα. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η «Τήνος. Από ψηλά», βαδίζοντας στον δρόμο που άνοιξε η πρώτη έκδοσή μας (του λευκώματος «Τήνος. Περιπλάνηση στον Δήμο Εξωμβούργου») αντιμετωπίζει το νησί της Τήνου μέσα από μια νέα προσέγγιση, δείχνοντας ότι η Τήνος συμβαδίζει με την σύγχρονη εποχή και τις ανάγκες που ανακύπτουν από αυτήν, με έναν δικό της ιδιότροπο ρυθμό. Η έκδοση αυτή εντάσσεται σε μια νέα φιλοσοφία η οποία επιτάσσει την προβολή του νησιού μας με βάση την ίδια του την ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά που αιώνες τώρα, φύση και άνθρωπος, λαξεύουν πάνω σ’ αυτό… Πλέον αυτών όμως, η έκδοση αυτή, έχει από μόνη της και μια άλλη, αδιαμφισβήτητη αξία, την ιστορική. Αποτελεί αναντίρρητο ιστορικό τεκμήριο της Τήνου, εν έτει 2004. Αποτελεί το διαπιστευτήριο ότι στην εποχή της πολεοδομικής έξαρσης και της τουριστικής εκμετάλλευσης των τοπικών στοιχείων η Τήνος διατηρεί τον αρχέγονο και μοναδικό χαρακτήρα του φυσικού τοπίου της, αντιστεκόμενη σθεναρά στην νοοτροπία της τουριστικής βιομηχανίας, που κυριαρχεί.»
Η παρουσίαση της επιμελημένης έκδοσης, ντύθηκε εντυπωσιακά με την φωνή της Ειρήνης Παπά που ανέγνωσε «Άσμα Ασμάτων», με υπόκρουση Βαγγέλη Παπαθανασίου και συγκέντρωσε στο αίθριο του Μουσείου, πλήθος κόσμου μεταξύ των οποίων η Βουλευτής Κυκλάδων Αριάδνη Μπινοπούλου-Μανούσου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Κόκκινος, ο Έπαρχος Τήνου Ραφαήλ Μωραΐτης, ο μουσικοσυνθέτης Γιώργος Χατζηνάσιος, ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρύδης, οι σκιτσογράφοι Βασίλης και Κώστας Μητρόπουλος, ο Δ/ντής του Βυζαντινού Μουσείου Δημήτρης Κωνστάντιος και πολλοί ακόμη φίλοι του νησιού. Χαιρετισμούς απέστειλαν η Υπουργός Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου, ο Πρόεδρος του ΣΥΝ Αλέκος Αλαβάνος και η Δήμαρχος Αθηναίων Ντόρα Μπακογιάννη. Στο τέλος της βραδιάς δόθηκε μικρή δεξίωση στον αίθριο χώρο του Μουσείου, σε αιγαιοπελαγίτικο ρυθμό, με την Ελένη Λεγάκη.

top

ΣΕΛΙΔΑ 5
ΤΗΝΟΣ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Μετά την επιτυχημένη πορεία των εκδόσεων των φωτογραφικών λευκωμάτων «Τήνος. Περιπλάνηση στον Δήμο Εξωμβούργου» και «Τήνος από Ψηλά», με τα οποία ο Δήμος Εξωμβούργου και η Δημοτική του Επιχείρηση πραγματοποίησαν ένα νέο δημιουργικό ξεκίνημα εδραιώνοντας μια προοδευτική τάση στα δεδομένα της ανάπτυξης και προβολής του νησιού, στο φως της δημοσιότητας έρχεται μια ακόμη έκδοση. Με τίτλο «Τήνος. Ιστορία και Πολιτισμός», η νέα έκδοση του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης, αποτελούμενη από δύο τόμους αφιερωμένος ο καθένας σε έναν από τους τομείς του τίτλου, έρχεται φιλοδοξώντας να καλύψει ένα μεγάλο βιβλιογραφικό κενό. Γραμμένη από πολλά και σημαντικά ονόματα ερευνητών και επιστημόνων που έχουν εντρυφήσει στην σπουδή του νησιού μας, και υπό την επιμέλεια του π. Μάρκου Φώσκολου, η δίτομη έκδοση αποτελεί μια μεγάλη καινοτομία όχι μόνο για τα δεδομένα του νησιού αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Πρόκειται για μια συγκεντρωτική έκδοση, καλογραμμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη που συμπυκνώνει τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της Τήνου από την αρχαιότητα έως τα νεώτερα χρόνια, συστηματοποιώντας διάσπαρτες, έως τώρα, γνώσεις σε δύο εύχρηστους τόμους.
Αυτές τις μέρες επίκειται η κυκλοφορία του πρώτου τόμου, που αναφέρεται στην ιστορία του νησιού, ενώ μέχρι το τέλος του έτους πρόκειται να κυκλοφορήσει ο δεύτερος τόμος για τον πολιτισμό. Η νέα αυτή έκδοση, που θα μοιραστεί δωρεάν από την Δημοτική Επιχείρησή μας σε μαθητές του νησιού, απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ντόπιο και μη, που θέλει να μάθει περισσότερα για την Τήνο και τις ιστορικοπολιτιστικές καταβολές του.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝΗ
Ένα νέο βιβλίο, με τίτλο «Παράδοση και Μνήμη, Με το δοξάρι και την πένα του Κώστα Πανώριου», παρουσιάστηκε την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2005 και ώρα 8:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο της Καρδιανής. Πρόκειται για το νέο βιβλίο του ερευνητή και μελετητή της ιστορίας και λαογραφίας του νησιού μας Κώστα Δανούση, το οποίο σταχυολογεί το πλούσιο λαογραφικό υλικό, στιχουργήματα, μνήμες, διηγήματα, θρύλους και παραδόσεις από το αρχείο του Κώστα Ι. Πανώριου, καρδιανιώτη στιχουργού, τραγουδιστή και οργανοπαίχτη. Το βιβλίο αυτό, που ξεδιπλώνει μέσα από τις σελίδες του μνήμες και παραδόσεις από την Καρδιανή του παρελθόντος, εκδόθηκε δαπάναις της Αδελφότητας Τηνίων εν Αθήναις «Η Αγία Τρίας», και εντάχθηκε στα δημοσιεύματα της Εταιρείας Τηνιακών Ερευνών. Την παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποίησαν οι Παναγιώτης Κροντηράς, Δήμαρχος Εξωμβούργου, Δημήτρης Σοφιανός, Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινής Παιδείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Αλέκος Φλωράκης, δρ. Εθνολόγος-Λαογράφος και Παντελής Απέργης, Κριτικός Λογοτεχνίας.

ΛΑΜΠΡΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΝΗ
Πανηγυρικός ήταν ο εορτασμός της επιστροφής της εικόνας του Αγίου Νικολάου στην ομώνυμη ενορία της Στενής. Η εικόνα του Αγίου Νικολάου είχε αποσταλεί στην Αθήνα προκειμένου να συντηρηθεί και με την επιστροφή της στο νησί διοργανώθηκε εκδήλωση, το Σάββατο 2 Ιουλίου 2005, για την υποδοχή της. Μετά την λιτάνευση της εικόνας, συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., η εικόνα τοποθετήθηκε στον προσφάτως ανακαινισμένο ενοριακό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου πραγματοποιήθηκε Αρχιερατικός Εσπερινός στον οποίο προΐστατο ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καθολικών κ. Νικόλαος Πρίντεζης. Μετά την ακολουθία του Εσπερινού ακολούθησε δεξίωση στην πλατεία του Αγίου Νικολάου και χοροεσπερίδα της Ενορίας στο Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Ο Δήμος μας θέλοντας να διατηρήσει την όμορφη εικόνα του νησιού μας και να συμβάλει στην διατήρηση όχι μόνο της αισθητικής αλλά και της οικολογικής του ισορροπίας, ξεκίνησε μια προσπάθεια περισυλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Σε αυτήν την προσπάθεια του Δήμου μας, που ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, συνέβαλε και η Οδική Βοήθεια Τήνου η οποία προσέφερε αφιλοκερδώς την συνεργασία και την βοήθειά της.
Ευχαριστούμε την Οδική Βοήθεια Τήνου για την ευαισθησία που επέδειξε και την αποτελεσματική βοήθεια που προσέφερε στον Δήμο μας προκειμένου να απαλλάξουμε την τηνιακή ύπαιθρο από τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, που σκορπισμένα κατά τόπους, αποτελούν εστίες μολύνσεως και αλλοιώνουν την εικόνα του νησιού.
Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην προσπάθεια αυτή αναφέροντας στον Δήμο τα σημεία όπου εντοπίζετε τέτοια οχήματα.

top

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
Στο προσκυνητήριο της Ιεράς Καρδίας του Εξωμβούργου πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα από την Πέμπτη 7 έως την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2005, εκτέθηκαν έργα αγιογραφικής ζωγραφικής της Ειρήνης Ρούβα, ενώ από 16 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου λειτουργεί έκθεση για την Αγία Γραφή σε συνεργασία με την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία. Έως 20 Αυγούστου λειτούργησε επίσης η τέταρτη έκθεση ζωγραφικής μοντέρνας Τέχνης του Ριχάρδου Λέφεν.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν ακόμη μουσικά ρεσιτάλ στις 23 Ιουλίου της χορωδίας Ars Nova με έντεχνη θρησκευτική μουσική, στις 7 Αυγούστου των Μαίρης Ζαμπέλη και Πέτρου Βλάση (Βιολί και Βιόλα), με έργα κλασσικής εποχής και μπαρόκ, στις 17 Αυγούστου των Μιχάλη Λάουερ-Πέτρου Χρηστίδη (κλασσική κιθάρα και βιολί) και στις 28 Αυγούστου των Αμαλίας Κουντούρη (φλάουτο), Αλέξανδρου Κάλκου (κιθάρα), Πέτρου Στεργιόπουλου (φλάουτο)


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟ
Στο προσκύνημα της Ιεράς Καρδίας στο Εξώμβουργο, η Δημοτική Επιχείρηση λειτούργησε από την 1η Ιουλίου 2005, δημοτικό αναψυκτήριο καθημερινής λειτουργίας. Η προσπάθεια αυτή, που εγκαινιάσθηκε φέτος, χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη επιτυχία και θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. Δίνεται έτσι μια ευκαιρία στον επισκέπτη να περιηγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο του μεσαιωνικού Κάστρου του Εξωμβούργου καθώς και να χαρεί την θέα του μοναδικού τοπίου στους πρόποδες του γρανιτένιου βουνού του Εξωμβούργου. Πολλοί ήταν οι επισκέπτες του χώρου και οι περιηγητές που διάλεξαν αν απολαύσουν τον καφέ ή το αναψυκτικό τους και παράλληλα βρήκαν τις εκδόσεις της Δημοτικής μας Επιχείρησης ή επισκέφθηκαν την έκθεση βιβλίων που λειτουργεί στον ίδιο χώρο με βιβλία τοπικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. FOTO ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟ

ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Το γνωστό έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου «Ο πειρασμός», παρουσιάστηκε στο θέατρο του Βωλάξ, από την Πανελλήνιο Σύνδεσμο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, το βράδυ της Κυριακής 3 Ιουλίου. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, με κρύο και τις σταγόνες της βροχής να πυκνώνουν ενίοτε, η παράσταση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με τους ηθοποιούς να δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο τις ιδιαίτερες ικανότητές τους, εκπέμποντας μήνυμα αισιοδοξίας, δύναμης και αγάπης για τη ζωή. Την διοργάνωση της παράστασης είχε αναλάβει το Επαρχείο Τήνου με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βωλάξ.

ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Το Ασθενοφόρο που παραχωρήθηκε από το Ε.Κ.Α.Β. στον Δήμο μας, στις αρχές του χρόνου, μετά από ανάλογη συνεννόηση με το Κέντρο Υγείας Τήνου, εδρεύει καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες στα χωριά του Δήμου μας, με διαθέσιμο προσωπικό, προκειμένου να βρίσκεται σε ετοιμότητα επέμβασης σε τυχόν έκτακτα περιστατικά.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ ΤΗΝΟΥ
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οικολογικού Συλλόγου Υστερνίων ενημερωθήκαμε ότι το Σάββατο 20 Αυγούστου 2005, στον Όρμο Υστερνίων, έλαβε χώρα η τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου, με θέματα απολογισμού δραστηριοτήτων, οικονομικά και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την Κυριακή 28 Αυγούστου 2005, συνεκλήθη το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με κύριο θέμα την συγκρότησή του. Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Θεόφιλος Βιδάλης, Πρόεδρος, Μαρία Κασιμάτη, Α’ Αντιπρόεδρος, Helmut Pfuzner, Β’ Αντιπρόεδρος, Νίκος Φόρτωμας, Γεν. Γραμματέας, Δημήτρης Ραϊτσίδης, Ειδ. Γραμματέας, Νίκη Συμεωνόγλου, Ταμίας, Μάκης Ανδριώτης, Δημ. Σχέσεις. Συνάμα, ενημερωθήκαμε ότι κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οπότε ικανός αριθμός μελών του συλλόγου βρισκόταν στην Τήνο για διακοπές, ο σύλλογος δραστηριοποιήθηκε και προέβη σε ενέργειες καθαριότητας στις περιοχές Μύλοι, Μοναστήρι Καταπολιανής, Άγιο Αθανάσιο, στον δρόμο Υστερνίων-Όρμου και στον Όρμο Υστερνίων καθώς και στην αποκατάσταση λακκουβών στο δρόμο Υστερνίων-Όρμου. χρησιμοποίησε δεν επιβάρυναν τον σύλλογο.

top

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


§ Πολυάριθμοι ήταν οι επισκέπτες που επισκέφθηκαν και φέτος τους Μουσειακούς χώρους της Μονής Ουρσουλινών (με εκπαιδευτικό, εκκλησιαστικό και πολιτιστικό υλικό) και της Μονής Ιησουϊτών Μοναχών στα Λουτρά, που παρέμειναν ανοιχτά για το κοινό καθημερινά.
§ Στο νησί μας και στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου μας, στην Ξινάρα, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2005, ημερίδα με θέμα «Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση και η εφαρμογή τους στην Τήνο», «Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης». Συνδιοργανωτής στην ημερίδα ήταν το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000-6.
§ Την λήξη της Σχολικής χρονιάς 2004-5, γιόρτασαν οι μαθητές του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στον οικισμό της Κώμης όπου λειτουργεί το Κέντρο, με μια πρωτότυπη γιορτή που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2005, στην πλατεία του χωριού. Οι μαθητές, υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους, παρουσίασαν το «Κ.Δ.Α.Π. Story», τραγουδώντας και χορεύοντας τα αγαπημένα τους τραγούδια, στο κοινό που έμεινε ενθουσιασμένο από τις επιδόσεις των μαθητών αλλά και την δημιουργική δουλειά που επιτελείται στο σχολείο. Στο τέλος της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι είχαν την δυνατότητα να θαυμάσουν δημιουργίες των παιδιών σε γύψο αλλά και χειροποίητα μπιζού που τα ίδια έφτιαξαν.

Καλλονή 12 Αυγούστου 2005


Προς
1. Τον Δήμαρχο Εξωμβούργου Τήνου κ. Παναγιώτη Κροντηρά
2. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Εξωμβούργου Τήνου
3. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Καλλονής Τήνου
4. Επαρχείο Τήνου – Γραφείο Επάρχου

 

Με μεγάλη συγκίνηση και ύστερα από ένα χρόνο περίπου από τον άδικο χαμό του παιδιού μας, ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας σχετικά με την ονοματοδοσία τμήματος της Περιφερειακής Οδού Αετοφωλιάς –Πανόρμου, με το όνομά του «οδός Γεωργίου Λ. Άνδροβικ (Γιωργής)»

Η πρωτοβουλία σας αυτή θα διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη του αγαπημένου μας Γιωργή .

Γι’ αυτό σας ευχαριστούμε,

Οι γονείς -Τα αδέλφια

Καλλονή 16 Αυγούστου 2005

Προς
Τον Πρόεδρο και τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Προδρομικού Συλλόγου
Σκαλάδου


Η οικογένεια Λορέντζου και Σταματικής Ανδροβικ, σας ευχαριστεί για τη σκέψη και την συγκινητική χειρονομία, να τιμήσετε με μετάλλιο τον αγαπημένο μας Γιωργή.

top

ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Του Δημοτικού Συμβουλίου Εξωμβούργου Τήνου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Εξωμβούργου Τήνου, με την αναγγελία του θανάτου του Νικολάου Ζαλώνη, ο οποίος είχε διατελέσει επί δεκαέξι χρόνια Πρόεδρος στην Κοινότητας Στενής Τήνου και συγχρόνως ήταν ένας από τους υπέρ-πολύτεκνους δημότες του Δήμου μας έχοντας δεκατέσσερα (14) παιδιά, συνήλθε εκτάκτως σήμερα 20η Αυγούστου 2005, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00, στο Δημοτικό Κατάστημα και αφού εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για το θάνατό του πρώην Προέδρου της Κοινότητας Στενής, Νικολάου Ζαλώνη
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Να παραστεί ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην κηδεία του εκλιπόντος.
2. Να ονομαστεί η οδός από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη μέχρι την οικία του σε οδό «Νικολάου Ζαλώνη Προέδρου Κοινότητας Στενής».
3. Να κατατεθεί, αντί στεφάνου, το ποσό των 1.500,00 ευρώ για τις ανάγκες του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου μας, στον Άγιο Φραγκίσκο.
4. Να αναρτηθεί επί τριημέρου μεσίστια η σημαία, στο γραφείο του Τοπικού Διαμερίσματος Στενής.
5. Να αναγνωσθεί η παρούσα απόφαση υπό μορφή ψηφίσματος, από τον Δήμαρχο, κατά την ώρα της κηδείας του εκλιπόντος.
6. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.
7. Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα με τις συλλυπητήριες ευχές, στο Τοπικό Συμβούλιο Στενής και στην οικογένεια του μεταστάντος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Δήμαρχος
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Οι Πάρεδροι Δ.Δ.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ Ν. ΖΑΛΩΝΗ
Ο Δήμαρχος Εξωμβούργου, απηύθυνε προς τον πρώην Πρόεδρο της Στενής τα εξής λόγια: «Αγαπητέ μπάρμπα Νίκο,
Θα έλεγε κανείς ότι πρώτα περίμενες να πάρεις από τον Δήμο μας την τιμητική διάκριση του υπερπολύτεκνου οικογενειάρχη και στη συνέχεια αποφάσισες, κάπως απρόσμενα, να μας αφήσεις και να φύγεις για το μεγάλο σου ταξίδι.
Θυμάμαι σαν να είναι τώρα την επίσκεψή σου στο γραφείο μου στον Δήμο, με σκοπό να με ευχαριστήσεις προσωπικά για την διάκριση αυτή, και τα όμορφα, συγκινητικά λόγια σου που ήταν, είναι και θα είναι για μένα –που τόσο λίγο σε γνώρισα- μια παρακαταθήκη ζωής που θα εκπληρώσω με κάθε τρόπο στη μνήμη σου.
Τούτη τη στιγμή γνωρίζω ότι πρέπει κατά πρώτον να εξάρω την προσωπικότητά σου και να εξιστορήσω την μεγάλη προσφορά σου στον τόπο μας, στην Τοπική μας Αυτοδιοίκηση σε δυσκολότερους χρόνους αλλά και στην κοινωνία μας που της χάρισες πολλούς και αξιόλογους πολίτες. Όμως δεν θα το κάνω γιατί δεν θέλω να φορτίσω περισσότερο την ατμόσφαιρα και γιατί ήδη η παρουσία όλων μας εδώ σήμερα αποτελεί τρανή απόδειξη της αγάπης και της εκτίμησης που είχαμε, έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε στην ανάμνησή σου.
Ακόμη και τώρα, τούτη την ύστατη στιγμή συνεχίζεις να μας παραδειγματίζεις, βλέποντας γύρω σου τα παιδιά σου και τους απογόνους σου, που καθημερινά θα δημιουργούν συνθήκες τέτοιες ώστε ποτέ να μη σε λησμονήσουμε.
Είναι αλήθεια ότι δοκίμασες και πίκρες σ’ αυτή τη ζωή όμως υπήρξες υπόδειγμα οικογενειάρχη που για χρόνια πολλά ακόμη στο μέλλον η κοινωνία θα αναζητά μιμητές σου, ειδικά σήμερα που η υπογεννητικότητα κτυπά την πόρτα του Δήμου μας, της χώρας μας και γιατί όχι και της Ευρώπης ολόκληρης.
Το γεγονός και μόνο ότι και μέσα από την απουσία σου συνεχίζεις να μας δείχνεις τον ίσιο δρόμο, αποτελεί βάλσαμο παρηγοριάς για την σύζυγο και τα παιδίά σου αλλά και για μας που σήμερα γεμίσαμε τούτο τον Ναό, για να σε συνοδεύσουμε στην τελευταία σου κατοικία.
Ας είναι δροσερό το χώμα τούτης της φιλόξενης γης που τόσο αγάπησες και από σήμερα απαλά θα σε σκεπάζει.»

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Ι. ΠΛΥΤΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ»
Ο Δήμαρχος Εξωμβούργου, απηύθυνε, μεταξύ άλλων, τα εξής λόγια, για τον θάνατο του Προέδρου του Συλλόγου της Κακιάς Σκάλας Φαλατάδου κ. Γιάννη Πλυτά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2005.
«Με βαθιά λύπη και συγκίνηση σε αποχαιρετούμε, αγαπητέ Γιάννη, μεταφέροντας εδώ την αγάπη, την εκτίμηση και την αφοσίωση των κατοίκων του Δήμου μας και ιδιαίτερα του χωριού σου, του Φαλατάδου, που τόσο αγάπησες και τόσα πρόσφερες σ’ αυτό.
Δεν είναι στις προθέσεις μου να φορτίσω συγκινησιακά κι άλλο την ατμόσφαιρα που έτσι κι αλλιώς είναι βαριά. Θέλω όμως, αυτήν την τελευταία στιγμή, να αναφερθώ με λίγα λόγια στην προσωπικότητά σου σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για την προσφορά σου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του νησιού μας γενικότερα, αφού, εκτός των άλλων, υπήρξες Κοινοτικός Σύμβουλος στην τότε Κοινότητα Φαλατάδου, αλλά και πάντα ενεργός δημότης και μπροστάρης σε κάθε δραστηριότητα του Φαλατάδου μέσα από τους συλλόγους της περιοχής αλλά και την ενορία.
Αυτό, σήμερα και πάντα, θα αποτελεί τιμή σου, γιατί δείχνει ότι υπηρέτησες θεσμούς που εκτός από το υψηλό ήθος και τον ανθρωπισμό που απαιτεί, προϋποθέτει θέληση για προσφορά στον συνάνθρωπό μας. Ως το τέλος, με απαράμιλλο ζήλο, από το μετερίζι του Συλλόγου της Κακιάς Σκάλας, ως Πρόεδρος, έδινες ένα συνεχή αγώνα για να πάει μπροστά ο τόπος που πραγματικά αγάπησες. Θυμάμαι ένα χρόνο πριν, τέτοια εποχή, την αγωνία σου αλλά και την αποτελεσματικότητά σας όταν συνεργαστήκαμε για την ασφαλτόστρωση τμήματος του δρόμου της Κακιάς Σκάλας….»

top

ΗΟΜΕ
ΦΥΛΛΟ 13 ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
Σελ. 1 2 3 4 5 6