ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τήνου ανακοινώνει ότι στης 3 Φεβρουαρίου και ημέρα Σάββατο και ώρα 17,45 συνήλθαν τα μέλη της για την εκλογή Διοίκησης και των άλλων οργάνων σύμφωνα με το καταστατικό, και με την παρουσία   της Δικαστικής Αντιπροσώπου κ. Μαρίας Ηλία και της εφορευτικής που αποτελείτε από τους :

1. Παρασκευά Μαργαρίτα 2. Φωσκόλου Λουκιά και 3. Ασημομύτη Μαρία..

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή των οργάνων Διοίκησης και εξελεγκτικής επιτροπής βρέθηκαν 80 ψηφοδέλτια από τα οποία  80 έγκυρα 0 άκυρα και 0 λευκά.

Στη συνέχεια έγινε καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προτίμησης για κάθε υποψήφιο.Ελαβαν :

Για το Δ.Σ.

1. Άνδροβικ Ιωσήφ                  έλαβε  ψήφους     40

2. Κελαδίτης Ιωάννης                   #           #         50

3. Κοντιζάς  Ευάγγελος                 #          #         27

4. Λούβαρης Γεώργιος                  #          #         35

5. Νώε Ζαχαρίας                           #          #          21

6. Ορφανού Στέλλα                       #          #          46

7. Τσιμέκης Ανδρέας                    #           #          61

8. Φώσκολος Γεώργιος                 #           #          45

Έλαβαν για την εξελεγκτική επιτροπή

1. Ορφανού Μαρκέλα               έλαβε ψήφους      59

2. Παρασκευάς  Αντώνιος             #          #           28

3 Φωσκόλου Φραγκίσκα               #          #           39

Έτσι με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα εκλέχτηκαν κατά σειρά πλεοψηφίας ,οι πιο κάτω:

 

 

 

 

 

 

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

   ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1.     ΤΣΙΜΕΚΗΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ

2.     ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

3.     ΟΡΦΑΝΟΥ    ΣΤΕΛΛΑ

4.     ΦΩΣΚΟΛΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5.     ΑΝΔΡΟΒΙΚ   ΙΩΣΗΦ

6.     ΛΟΥΒΑΡΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7.     ΚΟΝΤΙΖΑΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.     ΝΩΕ ΖΑΧΑΡΙΑΣ    

 

Β.  Στη συνέχεια ,στις 5 Φεβρουαρίου του 2007 και ώρα 21,00 , σύμφωνα με το καταστατικό συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη για την ανάδειξη προέδρου και  την κατανομή των θέσεων που αναλογούν σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά από ομόφωνη απόφαση αποφασισθήκαν τα έξεις:

Πρόεδρος από τον Φεβρουαρίοο του 2007 έως  και τον Ιούλιο  του 2007 δηλαδή για 6 μήνες  ο Κος Φώσκολος Γεώργιος με Α’ Αντιπρόεδρο το Κο Τσιμέκη Ανδρέα και από τον Αυγούστο του 2007 έως τέλος της θητείας  Πρόεδρος

ο Κος Τσιμέκης Ανδρέας με Α’ Αντιπρόεδρο τον Κο Φώσκολο Γεώργιο, στη θέση του Γενικού Γραμματέως η Κα Ορφανού Στέλλα ,στη θέση του Ταμία ο Κος Λούβαρης Γεώργιος  στη θέση για θέματα Παραεμπορίου ο Κος Άνδροβικ Ιωσήφ και ως  μέλη οι : Κος Κελαδίτης Ιωάννης  Κο Κοντιζάς Ευάγγελος .

 

                                                                                       Το

                                                               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ