ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Α. Για την ανάδειξη των μελών του 7-μελούς Διοικητικού Σθμβουλίου του Συλλόγου.
(Θέτουμε από ένα (1) έως και επτά (7) σταυρούς)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

1. Αλοίμονος Ιωάννης
2. Αράθυμος Ανδρέας
3. Βασιλειάδης Γεώργιος
4. Κανακάρης Λεωνίδας
5. Κροντηράς Κωνσταντίνος
6. Λαγουρός Νικόλαος
7. Λούβαρης Ευάγγελος
8. Μαλλιάρης Παναγιώτης
9. Μαυράκης Ευάγγελος
10. Μεταξάς Ιωάννης
11. Νικόλαος Φωσκολος
12. Μίντζας Χρήστος
13. Μπιμπίρης Στυλιανός
14. Πέτκοβιτς Χρήστος
15. Πλυτάς Γεώργιος
16. Πλυτάς Φίλιππος

Β. Για την ανάδειξη των μελών της 3-μελος Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου
( Θέτουμε από ένα (1) έως και τρείς (3)
σταυρούς)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

1.Πλυτάς Σταύρος
2.Ψάλτη Μαρούλα
3. Πέτκοβιτς Χρυσούλα