Α.Α. Εκλ.Τμ.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Μ-Λ ΚΚΕ.
ΟΑΚΚΕ
ΚΚΕ (μ-λ)
ΜΕ.ΡΑ
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΛΑ.Ο.Σ.
ΑΝΤΙΚ/ΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Α.Σ.Κ.Ε
ΕΛ/ΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
207
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τήνου
2ο Δημοτικό Σχολείο
Τήνου
1η αίθουσα
   
1
1
2
1
208
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τήνου
Γυμνάσιο Τήνου
1η αίθουσα
2
 
2
4
     
209
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τήνου
Γυμνάσιο Τήνου
2η αίθουσα
       
1
2
1
210
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τήνου
Γυμνάσιο Τήνου
3η αίθουσα
1
 
1
1
1
1
4
1
211
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τήνου
ΤΕΕ Τήνου
1η αίθουσα
     
1
1
5
     
212
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τήνου
ΤΕΕ Τήνου
2η αίθουσα
           
2
1
   
213
Εκλογικό Διαμ/σμα
Δύο Χωριών
Δημ.Σχολείο
Αρνάδου
   
1
1
1
     
214
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τριαντάρου
Δημ.Σχολείο
Τριαντάρου
   
1
             
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
                     
241
ΑΠΟ Α ΕΩΣ Λ
 
1
1
1
1
242
ΑΠΟ Μ ΕΩΣ Ω
   
2
1
1
4
     
 

ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
                     
51
Εκλογικό Διαμ/σμα
ΚΑΜΠΟΥ
Ενοριακή αίθουσα
ΚΑΜΠΟΥ
           
1
1
1
52
Εκλογικό Διαμ/σμα
ΑΓΑΠΗΣ
Ενοριακή αίθουσα
ΑΓΑΠΗΣ
                   
53
Εκλογικό Διαμ/σμα ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Δημ.Σχολείο 1η
Ανατολική αίθουσα
                 
1
54
Εκλογικό Διαμ/σμα ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Δημ.Σχολείο 2η
Δυτική αίθουσα
2
1
2
     
55
Εκλογικό Διαμ/σμα ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ
Ενοριακή αίθουσα ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ
         
2
1
     
56
Εκλογικό Διαμ/σμα
ΚΤΙΚΑΔΟΥ
Δημ.Σχολείο
ΚΤΙΚΑΔΟΥ
         
1
4
     
57
Εκλογικό Διαμ/σμα
ΚΩΜΗΣ
Δημ.Σχολείο
ΚΩΜΗΣ
     
1
1
1
   
58
Εκλογικό Διαμ/σμα
ΣΤΕΝΗΣ
Δημ.Σχολείο ΣΤΕΝΗΣ
1η Ανατολική αίθουσα
   
1
1
1
     
59
Εκλογικό Διαμ/σμα
ΣΤΕΝΗΣ
Δημ.Σχολείο 2η
Ανατολική αίθουσα
2
1
1
2
1
1
60
Εκλογικό Dιαμ/σμα
ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ
Δημ.Σχολείο
ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ
             
1
   
61
Εκλογικό Διαμ/σμα ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ
Δημ.Σχολείο
ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ
1
1
1
     
     
9
2
7
6
5
9
34
4
1
6
Σύνολο
   
Μ-Λ ΚΚΕ.
ΟΑΚΚΕ
ΚΚΕ (μ-λ)
ΜΕ.ΡΑ
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΛΑ.Ο.Σ.
ΑΝΤΙΚ/ΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Α.Σ.Κ.Ε
ΕΛ/ΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
back
home