Α.Α. Εκλ.Τμ.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Νέα
Δημοκρατία
K.K.E.
Συνασ-πισμός
ΔΗ.Κ.ΚI.
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
206
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τήνου
1ο Δημοτικό Σχολείο
Τήνου
1η αίθουσα
153
273 
7
14
7
9
207
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τήνου
2ο Δημοτικό Σχολείο
Τήνου
1η αίθουσα
180
268 
6
24
13
   
208
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τήνου
Γυμνάσιο Τήνου
1η αίθουσα
182
253 
12
11
8
1
209
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τήνου
Γυμνάσιο Τήνου
2η αίθουσα
209
238 
6
16
8
10
5
210
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τήνου
Γυμνάσιο Τήνου
3η αίθουσα
173
249 
3
14
9
   
211
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τήνου
ΤΕΕ Τήνου
1η αίθουσα
181
268 
2
12
10
3
8
212
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τήνου
ΤΕΕ Τήνου
2η αίθουσα
197
220 
7
19
9
1
5
213
Εκλογικό Διαμ/σμα
Δύο Χωριών
Δημ.Σχολείο
Αρνάδου
69
 105
1
4
5
   
214
Εκλογικό Διαμ/σμα
Τριαντάρου
Δημ.Σχολείο
Τριαντάρου
84
 51
2
7
10
3
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
               
241
ΑΠΟ Α ΕΩΣ Λ
 
141
84
27
13
6
1
2
242
ΑΠΟ Μ ΕΩΣ Ω
 
156
72
31
13
5
1
4
 

ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
               
51
Εκλογικό Διαμ/σμα
ΚΑΜΠΟΥ
Ενοριακή αίθουσα
ΚΑΜΠΟΥ
183
178
2
5
9
3
5
52
Εκλογικό Διαμ/σμα
ΑΓΑΠΗΣ
Ενοριακή αίθουσα
ΑΓΑΠΗΣ
106
74
1
4
1
2
3
53
Εκλογικό Διαμ/σμα ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Δημ.Σχολείο 1η
Ανατολική αίθουσα
104
132
4
8
4
1
 
54
Εκλογικό Διαμ/σμα ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Δημ.Σχολείο 2η
Δυτική αίθουσα
120
116
4
2
2
2
55
Εκλογικό Διαμ/σμα ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ
Ενοριακή αίθουσα ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ
52
77
5
10
6
56
Εκλογικό Διαμ/σμα
ΚΤΙΚΑΔΟΥ
Δημ.Σχολείο
ΚΤΙΚΑΔΟΥ
139
164
12
9
5
1
2
57
Εκλογικό Διαμ/σμα
ΚΩΜΗΣ
Δημ.Σχολείο
ΚΩΜΗΣ
185
194
15
17
12
5
4
58
Εκλογικό Διαμ/σμα
ΣΤΕΝΗΣ
Δημ.Σχολείο ΣΤΕΝΗΣ
1η Ανατολική αίθουσα
133
158
3
6
3
3
59
Εκλογικό Διαμ/σμα
ΣΤΕΝΗΣ
Δημ.Σχολείο 2η
Ανατολική αίθουσα
125
213
4
8
5
1
2
60
Εκλογικό Dιαμ/σμα
ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ
Δημ.Σχολείο
ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ
70
54
8
4
1
   
61
Εκλογικό Διαμ/σμα ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ
Δημ.Σχολείο
ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ
197
134
6
25
4
3
Σύνολο    
3 139
3 575
168
245
136
29
67
Αλλα κόμματα home