ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                               Τήνος   13/04/2007
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                                                                      Αριθμός συνεδριάσεως  05/07 
ΤΗΝΟΥ - ΆΝΔΡΟΥ                   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

 

         ΠΡΟΣ :  κ.
                                                                       
                         
              Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

 

               Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις το άρθρο 95 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τήνου Νήσου Τήνου,  την  Τετάρτη  18 Απριλίου  2007 ώρα 11:45 σε  τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  για να ληφθούν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Τήνου - Άνδρου οικ. έτους 2007».

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τήνου – Άνδρου

 

 

ΒΙΔΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Back | Home