Tinos photoalbumΣυκουτρής - Εστιατόρια - Fast Food

Τύπος - Γραφικές Τέχνες - Εκδόσεις - ΔιαφημιστικάΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, με βάση απόφαση από την 23/2012 συνεδρίασή της, διακηρύσσει ότι την 09η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη κι ώρα 12:30, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Ιερού Ιδρύματος στην Τήνο, από Επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979, πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ενοικίαση των κάτωθι ακινήτων στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα:

 • Ενός (1) διαμερίσματος στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Ηρακλείτου 6 στην Αθήνα, εμβαδού 52,53 τ.μ. με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 360,00 €.

 • Ενός (1) διαμερίσματος στον 5ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Αλκαμένους 93-95 στην Αθήνα, εμβαδού 67,50 τ.μ. με αποθήκη 2,50 τ.μ. με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 200,00 €.

 • Ενός (1) διαμερίσματος με βοηθητικούς χώρους, στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 171 στην Αθήνα, εμβαδού 65,00 τ.μ. με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 250,00 €.

 • Ενός (1) διαμερίσματος στον 1ο όροφο στην πολυκατοικία επί της οδού Ευελπίδων 49-51 στην Αθήνα, εμβαδού 52,00 τ.μ. με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 250,00 €.

 • Ενός (1) διαμερίσματος στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Μυτιλήνης 50 – Κυψέλη στην Αθήνα, εμβαδού 80,25 τ.μ. με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 250,00.

 • Ενός (1) διαμερίσματος στον 1ο όροφο στην πολυκατοικία επί της οδού Λυκόφρωνος 34 – Παγκράτι στην Αθήνα, εμβαδού 29,00 τ.μ. με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 170,00 €.

 • Μίας ( 1) ισογείου οικίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 159 στην Ηλιούπολη – Αθήνα, εμβαδού 60,00 τ.μ επί οικοπέδου 398,00 τ.μ. με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 700,00 €.

 • Ενός (1) ισογείου καταστήματος στην πολυκατοικία επί της οδού Ευελπίδων 49-51 στην Αθήνα, εμβαδού 130,00 τ.μ. με πατάρι εμβαδού 65,00 τ.μ. με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 450,00 €.

 • Ενός (1) ισογείου καταστήματος στην πολυκατοικία επί της οδού Ιακωβίδου 3-5 – Πατήσια στην Αθήνα, εμβαδού 24,15 τ.μ. με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 200,00 €.

 • Ενός (1) ισογείου καταστήματος επί της οδού Ερμού 127 – Θησείο στην Αθήνα, εμβαδού 267,59 τ.μ., μη κατάλληλο για υγειονομική χρήση, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 1.300,00 €.Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

 1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη κι αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

 2. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το Α΄ πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα.

 3. Τα κοινόχρηστα έξοδα βαρύνουν το μισθωτή.

 4. Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται στην αρχή κάθε μισθωτικού έτους κατά ποσοστό, ίσο με το 100% του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους, όπως επίσημα ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 5. Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση και να μεριμνά για τη συντήρησή του. Κάθε προσθήκη ή τροποποίηση κατά τη διάρκεια της μισθώσεως που τυχόν θα γίνει από το μισθωτή και πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη της Διοικ. Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, παραμένει εις όφελος του ακινήτου

 6. Ο φάκελος της προσφοράς των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει :

  1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:

 • το προσφερόμενο ποσό μηνιαίου μισθώματος,

 • ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και

 • η χρήση για την οποία προορίζει το ακίνητο.

  1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του κι εφόσον πρόκειται περί αλλοδαπού, την άδεια παραμονής στη χώρα.

  2. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα εφόσον πρόκειται για τα ακίνητα : Ηρακλείτου 6, Ευελπίδων 49-51 (για το κατάστημα) & Ερμού 127 στην Αθήνα και Ελευθερίου Βενιζέλου 159 στην Ηλιούπολη, ως εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης.

  3. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται αμέσως μετά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης για τον πλειοδότη, για τους δε λοιπούς συμμετέχοντες αμέσως μετά την τελική έγκριση του αποτελέσματος.

 1. Οι προσφορές θα στέλνονται στην Τήνο, στη διεύθυνση «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου – Τήνος 842 00» σε σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να αναγράφει εξωτερικά: "για το διαγωνισμό ενοικιάσεως διαμερίσματος ή καταστήματος στην οδό …………………………" και πρέπει να έχουν περιέλθει στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05η Οκτωβρίου 2012.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι προσφορές θα γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν ταχυδρομηθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την ώρα και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 1. Το πρακτικό του διαγωνισμού, μετά τη γνωμάτευση της Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος, υπόκειται στην έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 2. Ο πλειοδότης και ενοικιαστής οφείλει με την κοινοποίηση σ’ αυτόν της εγκρίσεως να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποιήσεως.

 3. Κατά την υπογραφή του ανωτέρω μισθωτηρίου, ο πλειοδότης και ενοικιαστής οφείλει να καταθέσει χρηματική εγγύηση σε μετρητά ίση με δύο (2) μηνιαία μισθώματα για την καλή εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού μίσθωσης (Σύμβασης), η οποία θα αναπροσαρμόζεται με κάθε αναπροσαρμογή του ενοικίου ώστε να ισούται πάντοτε με δύο (2) μισθώματα και θα επιστραφεί με τη λήξη της σύμβασης.


Για κάθε άλλη πληροφορία, καθώς και για τη λήψη της πλήρους διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου τηλ. 22830-22256 ή 29086 κ. Ιωάννη Αλικάρη ή κ. Αμβρόσιο Ανταλή και στο τηλ. 210-3606531 κ. Δημήτριο Σιώτο, Δικηγόρο - Ηρακλείτου 6 Αθήνα.

 


  

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design |Links |Επικοινωνία |Χάρτης του Site |Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece