ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ
                                Τήνος, 21 Απριλίου 2007

Αριθμ. Πρωτ.                                                
Αριθμ. Διεκπ.                         
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου διακηρύσσει ότι την 25η Μαΐου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η  μεσημβρινή, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Ιερού Ιδρύματος στην Τήνο από Επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979, πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ενοικίαση ακινήτων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην Αθήνα στην κατάσταση που βρίσκονται, ήτοι:

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

Για κάθε άλλη πληροφορία, καθώς και για τη λήψη της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας τηλ. 22830-22256, 22336 κ. Κορνάρο και στο τηλ. 210-3606531 κ. Δημήτριο Σιώτο Δικηγόρο- Ηρακλείτου 6 Αθήνα.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικ. Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

 

Ιωάννης Πολατσίδης

 

 

BACK | HOME