Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΥΡΕΣΗ
ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ
"ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ"

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Α

Το 1992 συμπληρώθηκαν 150 χρόνια από την κλοπή της αγίας και θαυματουργού εικόνος
Της Ευαγγελιστρίας Τήνου. Η ιστορία του θλιβερού αυτού γεγονότος, που συνέβη τη νύκτα
Της 15ης προς τη 16η Δεκεμβρίου 1842 καταγράφηκε από τους ιστορικούς και είναι γνωστή
Στο θρησκευόμενο λαό της Τήνου. Η αγία εικόνα, μετά από πολλές και έντονες προσπάθειες
Των αρχών και του λαού ολόκληρου της νήσου Τήνου και μετά από ολονύκτιες δεήσεις και
Παρακλήσεις προς την Κυρία Θεοτόκο, ευρέθηκε πάνω από το χωριό Υστέρνια της Τήνου,
Εντός της γης , όπου ο ιερόσυλος είχε σκάψει και είχε θάψει Αυτήν . << Η δευτέρα αυτή εκ
Γης εύρεσις της θαυματουργού εικόνος >> της Ευαγγελιστρίας έγινε το πρωί της 18ης
Δεκεμβρίου 1842 , ημέρα Παρασκευή, με την υπόδειξη του ιερόσυλου κατόπιν πιέσεως των
Αρχών και του λαού προς αυτόν μετά τη σύλληψή του και λίγο πριν προλάβει να αναχωρήσει
Για την Άνδρο , όπου σκεπτόταν, ο αδίστακτος , να δραπετεύσει , φέρνοντας μαζί του τα
Τιμαλφή της εικόνος . Στην πόλη της Τήνου η αγία εικόνα έφθασε λιτανευτικώς , όταν πια
Ήταν περασμένο μεσημέρι , από τον παλιό δρόμο : Υστέρνια , Αγία Μαρίνα , Βρουλίδια ,
Καύκαλα , Κιόνια , Σταυρός , Χώρα .
Στον τόπο όπου ευρέθηκε η αγία εικόνα, η ευσέβεια των πιστών τοποθέτησε αμέσως ένα
Μαρμάρινο Σταυρό και ένα ακοίμητο καντήλι, για να θυμίζει στις επερχόμενες γενεές το
Σημείο της << Δευτέρας Ευρέσεως >>, όπως αυτό πέρασε στην ιστορία και τη συνείδηση
Του πληρώματος της Εκκλησίας . << Εν τέλει δε η 18η του μηνός Δεκεμβρίου, αποκληθείσα
Ημέρα της Δευτέρας Ευρέσεως της Αγίας του Ευαγγελισμού Εικόνος, επανηγυρίσθη και
Θέλει πανηγυρίζεσθαι εις το διηνεκές κατ’ έτος λαμπρώς , ως μεγάλη εορτή της νήσου Τήνου >>.
Σύμφωνα με την παραπάνω υπόσχεση τους, οι Τήνιοι κάθε χρόνο εόρταζαν πανηγυρικώς
Την ανάμνηση του ιερού αυτού γεγονότος πιθανώς μέχρι του έτους 1897 , οπότε ο εορτασμός
Αυτός, άγνωστον διατί, διακόπηκε, επισήμως τουλάχιστον, για να αναβιώσει και πάλιν αργότερα ,
Όπως αναφέρουν οι πηγές, κατά τα έτη 1903, 1951 και 1957 .
Το 1973 στο επίσημο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 150 χρόνια από την
Πρώτη Εύρεση της αγίας και θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Τήνου, το οποίο
Εκδόθηκε μετά από απόφαση και έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Και με την ευθύνη της << ειδικώς συσταθείσης Επιτροπής >>,που την αποτελούσαν
Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος , Τήνιοι καθηγητές του Πανεπιστημίου και του
Πολυτεχνείου Αθηνών , λόγιοι κληρικοί και λαϊκοί , καλλιτέχνες , άνθρωποι των γραμμάτων
Και των τεχνών , ο δήμαρχος Τήνου, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος
Ευαγγελιστρίας ( στο εξής Π.Ι.Ι.Ε.) Τήνου και άλλοι, εντάχθηκε και τελετή για τη θεμελίωση
Ιερού ναού στον τόπο της Δευτέρας Ευρέσεως, για να θυμίζει πιο έντονα το μεγάλο τούτο για
Την Τήνο ιστορικό γεγονός . Η απόφαση της μεγάλης αυτής κληρικολαϊκής επιτροπής και της
Διοικούσης Επιτροπής του Π.Ι.Ι. Ευαγγελιστρίας Τήνου πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου
1973 μετά την πανήγυρη της << Καταπολιανής >>, οπότε έγινε αγιασμός στο γνωστό σημείο και
<< ετέθη ο θεμέλιος λίθος του Ναού >> της Δευτέρας Ευρέσεως. Ο γράφων την ιστορική αυτή
μαρτυρία ευτύχησε να είναι μεταξύ των παρευρεθέντων κατά την ημέρα της θεμελιώσεως του
ιστορικού τούτου ιερού ναού .
Πέρασαν από τότε είκοσι χρόνια και έφθασε ήδη η επέτειος των 150 χρόνων από την
Ημέρα της Δευτέρας πλέον Ευρέσεως της αγίας εικόνος , οπότε με την ευκαιρία αυτή
Συντονίζονται και οι τελευταίες προσπάθειες για την ανοικοδόμηση του ιερού αυτού ναού ,
Επί του κτήματος εντός του οποίου ευρέθηκε η αγία εικόνα . Το κτήμα αυτό δωρήθηκε
Από τους ιδιοκτήτες τους αδελφούς Φραγκίσκο , Ελένη και Μαρία Στεφ. Μαραβέλια , διά
Του υπ΄αριθ. 5364/ 10.6.1988 συμβολαίου , του συμβολαιογράφου Τήνου Αναστασίου Πλυτά,
Στην ενορία Αγίας Παρασκευής Υστερνίων ( Ν.Π.Δ.Δ.) . Μικρό τμήμα του κτήματος αυτού, το
Οποίο έχει συνολική έκταση 4 στρεμμάτων, αγοράσθηκε κατά το παρελθόν, με τη μέριμνα της
<< Αδελφότητος των Τηνίων εν Αθήναις >>, από το Φίλ. Αντ. Σώχο και δωρήθηκε αμέσως
στην ίδια ενορία και για τον ίδιο σκοπό ( πρβλ. εφημερίδα << Η Τήνος>>, Μαϊου 1948, σελ. 3
και Δεκεμβρίου 1951, επίσης σελ. 3 ) . Ο τόπος αυτός, που φιλοξένησε τρεις ημέρες την αγία και
θαυματουργό εικόνα της Θεοτόκου μέσα σε ανίερες και δραματικές συνθήκες, επιβαλλόταν να
καθαγιασθεί με ιερό θυσιαστήριο, επί του οποίου θα τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
και θα αναπέμπεται ολόθερμη η ευχαριστία των προσκυνητών για την επανεύρεση του ιερού
θησαυρού, της αγίας δηλαδή και θαυματουργού εικόνος της Θεομήτορος.
Η Εκκλησία, ως γνωστόν, ανέκαθεν τιμά και εορτάζει ιερά Πρόσωπα και ιερά Γεγονότα για να
Προβάλλεται η αλήθεια της πίστεώς μας όχι << αμάρτυρη >>, αλλά μαρτυρημένη. Η αλήθεια
Αυτή ποτέ δεν πρέπει να λησμονείται, να κρύπτεται ή να αλλοιώνεται. Είναι σημαντική, νομίζω,
Για την περίπτωσή η μαρτυρία του ιστορικού Πολυβίου : << Εξ ιστορίας αναιρεθείσης της αληθείας
Το καταλειπόμενον αυτής ανωφελές γίνεται διήγημα >> (1, 14) . Οι πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί
Πρέπει να στέκονται με σεβασμό ενώπιον της ιστορίας γενικά και μάλιστα της ιεράς τους ιστορίας
Και να τηρούν τις υποσχέσεις που δίνουν στο Θεό, την Παναγία και τους Αγίους της Εκκλησίας μας.
Τέλος, νομίζουμε, ότι, με την ανέγερση του ιερού αυτού ναού και τη συγγραφή και έκδοση της
Ειδικής ιεράς Ακολουθίας της Δευτέρας Ευρέσεως, καθώς και με τη διάνοιξη του δρόμου Αγίας
Μαρίνας – Κιονίων, διά του οποίου συντομεύεται η απόσταση Υστερνίων- Χώρας ,οι Τήνιοι θα
Μπορούν ευχερώς να συνεχίσουν τον εορτασμό του μεγάλου τούτου για την Τήνο ιστορικού και
Εκκλησιαστικού γεγονότος, τηρούντες κατ’ έτος, ανελλιπώς πλέον, την υπόσχεση που έδωσαν στην
Υπεραγία Θεοτόκο κατά τη 18η Δεκεμβρίου 1842.

Β
Από τα κείμενα που δημοσιεύονται :
Το πρώτο ευρίσκεται στο αρχείο του Δήμου Μυκονίων και το βρήκε ο γράφων την
Άνοιξη του1974 , όταν υπηρετούσε ως διευθυντής του τετρατάξιου τότε Γυμνασίου
Μυκόνου . Είναι του λογίου της διοικητού της Τήνου Ιωάννου Θεοτόκη , του
Δυναμικού και πνευματικού αυτού ανθρώπου, που διοικούσε την Τήνο εκείνο τον καιρό.
Γράφτηκε τη 16η Δεκεμβρίου 1842 και απευθύνεται προς το δήμαρχο Μυκόνου. Και
Αυτό , όπως και τα άλλα τα σχετικά με τη θλιβερή και ανίερη πράξη της κλοπής της
Αγίας εικόνος, εκφράζει ανάγλυφα την αγωνία των Τηνίων. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη
Σημασία και πρέπει να προσεχθεί , είναι η αποστολή του επιτρόπου του ναού Φραγκίσκου
Παξιμάδη στη Μύκονο για να ερευνήσει << τα νησίδια της Δήλου και την Μύκονον >>
Προς ανεύρεση της αγίας εικόνος.
Το δεύτερο είναι ένα έγγραφο από το αρχείο του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος
Ευαγγελιστρίας Τήνου , που δημοσιεύθηκε από το γράφοντα στο << Κυκλαδικόν Φως >>
Το Νοέμβριο 1970 , Δεκέμβριο 1970 και Ιανουάριο 1971 , αριθ. Φύλλων 269, 270 και
271. Πρόκειται για λαϊκό στιχούργημα που κατατάσσεται στο είδος της ηθικοδιδακτικής
ποιήσεως και αποτελείται από 422 στίχους . Καταχωρίζεται όπως ακριβώς δημοσιεύθηκε
τότε στο << Κυκλαδικόν Φως >>.
Το τρίτο είναι από την εφημερίδα << Αστήρ της Τήνου >> . Μας πληροφορεί τι έγινε
Στην Τήνο τη 18η Δεκεμβρίου 1951 , επέτειο της Δευτέρας Ευρέσεως.
Το τέταρτο είναι από το << Κυκλαδικόν Φως >> και αναφέρει τι έγινε στην Τήνο τη
18η Δεκεμβρίου 1957.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βιβλιογραφία για το Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου ο αναγνώστης ευρίσκει στο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ , ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ, Αθήναι 1963, σελ. 144 και εξής και στην εργασία του φιλολόγου ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ, που δημοσιεύθηκε στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ, έτους 1973, σελ. 203 και εξής.
2. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ιστοριοδίφου , και ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Διευθυντού Δημοτικής Σχολής Αρρένων Τήνου , ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΤΗΝΩ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, Εν Ερμουπόλει Σύρου 1929. Βλέπε σελ. 86 και εξής, 96 και εξής, 98 και εξής, 109. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΤΗΝΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, Αθήναι 1958 σελ. 29. ΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΚΩΝ/ ΝΟΥ, Εφόρου του Ιερού Ιδρύματος της Ευαγγελιστρίας Τήνου, Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ, τόμος Ι, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ, σελ. 69. Στην Γ΄έκδοση , Αθήνα 1971, εκδόθηκαν σε ένα τόμο και οι δύο : τόμος Ι, σελ. 1-116, τόμος ΙΙ, σελ. 117-308 και τίτλος : Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ.
3. ΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, βλέπε ανωτέρω, σελ. 69 επίσης ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΟΣ ΝΙΚ. κ.λ.π , σελ.118 : << Εν τέλει η 18η του μηνός Δεκεμβρίου αποκληθείσα Ημέρα Δευτέρας Ευρέσεως …>>.
4. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΟΣ ΝΙΚ. κ.λ.π , βλέπε ανωτέρω , σελ. 107, 109, 112, 118, ΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ , σελ. 69-70, ΔΩΡΙΖΑ Γ. , Η ΝΕΑ ΤΗΝΟΣ , 1981, σελ. 228.
5. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΟΣ ΝΙΚ. κ.λ.π., βλέπε ανωτέρω, σελ. 110, και ΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ , βλέπε ανωτέρω , σελ. 69. Βλέπε, επίσης , και σημείωση 6 του παρόντος.
6. Έγγραφο υπ’ αριθ. 3872/ 2826/ 19.12.1842 του διοικούντος τη νήσο Τήνο Ιωάννου Θεοτόκη , δημοσιευόμενο στην Ιστορία του ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΟΣ ΝΙΚ. κ.λ.π., σελ. 112. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ , βλέπε ανωτέρω , σελ 29, και ΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ , βλέπε ανωτέρω σελ. 69.
7. ΠΡΟΟΔΟΣ, Εφημερίς Τήνου, 20.12.1903, έτος 6ον , αριθ. Φύλ. 303, σελ. 3.
8. ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ , Εφημερίς πολιτική, κοινωνική , ειδησεογραφική. Έτος ΜΕ’. Περίοδος Γ’ . Αριθ. Φύλ. 1419 – 115 . Το σχετικό δημοσίευμα παρατίθεται αυτούσιο κατωτέρω. Βλέπε , επίσης, την εφημερίδα Τήνου. Η ΤΗΝΟΣ , αριθ. Φύλ. 60 ( 31.12.1951),σελ. 3 .
9. ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ ΦΩΣ , Ιανουάριος 1957, έτος 8ον , αριθ. Φύλ. 87, σελ. 3

10. . ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ, Αθήναι 1963, σελ. 98. Ο σοφός αυτός καθηγητής ονομάζει την αρχική εύρεση της αγίας εικόνος, κατά την 30η Ιανουαρίου 1823, << ΠΡΩΤΗΝ ΕΥΡΕΣΙΝ >> και δεν εισέρχεται στην ιστόρησή της ή την ανεύρεσή της κατά το 1842, διότι όλα αυτά –μας λέγει- καλώς ιστορήθηκαν από τους πρό αυτού ιστορικούς << και ιδία εν ταις μονογραφίαις των Νικολάου Γ. Σακελλίωνος και Στάυρου Ν. Φιλιππίδου >>, αποδεχόμενος τοιουτοτρόπως πλήρως όσα οι ανωτέρω ιστορικοί αναφέρουν περί της << Δευτέρας Ευρέσεως >> . Ας σημειωθεί εδώ, ότι ο όρος << Δευτέρα Εύρεσις >> είναι δόκιμος στην εκκλησιαστική πρακτική, συναντάται δε και στις ευρέσεις της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, όπου έχουμε Α’, Β’ και Γ’ εύρεση της τιμίας κεφαλής Του. Γι’ αυτόν το λόγο ο όρος Δευτέρα Εύρεσις της εικόνος της Παναγίας της Τήνου χρησιμοποιείται από το 1842 μέχρι σήμερα από όλες τις γραπτές πηγές.

11. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτος Ν’, τεύχος Α’, 1/15 Ιανουαρίου 1973, αριθ. Φύλ. 1-2, σελ. 6 και 43 . Βλέπε και ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ ΦΩΣ ( Σεπτέμβριος 1973, αριθ. Φύλ. 303, σελ. 4 ), όπου δημοσιεύεται ένα από τα αρχικά σχέδια του ναού της Δευτέρας Ευρέσεως, που εκπονήθηκε δωρεάν από γνωστό αρχιτέκτονα μηχανικό Νικόλαο Φιντικάκη, με την ευκαιρία της Εκατονπεντηκονταετηρίδος της Πρώτης Ευρέσεως. Για το σχέδιο όμως αυτό, όπως και για άλλα προηγούμενα, υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις ( βλέπε Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1974, αριθ. Φύλ. 154, σελ.. 405 ), τελικώς δε εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την Πολεοδομία Σύρου, κατά το έτος 1990, ένα άλλο σχέδιο, διά του οποίου από πλευράς χωρητικότητας προβλέπεται να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των πιστών κατά την ημέρα της πανηγύρεως του ναού, που συμπίπτει με την καρδιά του χειμώνα. Το σχέδιο αυτό είναι του εκλεκτού Τηνίου αρχιτέκτονα μηχανικού Ιακώβου Α. Σκούταρη, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο δραστήριος Τήνιος εργολάβος Ιωάννης Αναργ. Σαντοριναίος . Πρβλ. και πεπραγμένα Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, έτους 1973 ( ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ ΦΩΣ , Φεβρουάριος 1974 , αριθ. Φύλ. 308, σελ. 13 και 16 ), όπου ο πρόεδρος του Ιδρύματος λέγει : << Δ) Την 1η Σεπτεμβρίου 1973 εις τα Υστέρνια Τήνου εγένετο η θεμελίωσις του Ιερού Ναού της Β’ Ευρέσεως της Ιεράς Εικόνος της Ευαγγελιστρίας… κατά το αρξάμενον δε έτος … θα πραγματοποιήσωμεν… 3) την ανέγερσιν … (αυτού) , μετά ξενώνος και βοηθητικών χώρων… εις ανάμνησιν του ιστορικού τούτου γεγονότος >>. Βλέπε, επίσης : Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ( Οκτώβριος 1973 , έτος 14ον, αριθ. Φύλ. 151, σελ. 377, και Φεβρουάριος- Μάρτιος 1974, έτος 15ον, αριθ. Φύλ. 154, σελ. 404 ), Η ΤΗΝΟΣ ( Μάιος 1948, έτος β’ αριθ. Φύλ. 20 σελ. 3 ) και ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ( 26 Φεβρουαρίου 1949, έτος Α’, αριθ. Φύλ. 5 ).
12. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΨΑΡΙΑΝΟΥ, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ, 65 ραδιοφωνικές ομιλίες, Κοζάνη 1983, σελ. 42.
13. Ακολουθία της Δευτέρας Ευρέσεως της Θαυματουργού Εικόνος << της Ευαγγελιστρίας Τήνου>> εποιήθη εν Αγίω ‘Ορει κατά το έτος 1991 υπό Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου, Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, πρόνοια του Αρχιμαδρίτου Πατρικίου Ιωσήφ Καλεώδη, του Τηνίου, από τον οποίο και εκδόθηκε κατά το έτος 1992 με την ευκαιρία της Εκατονπεντηκονταετίας της Δευτέρας Ευρέσεως, εκ του τυπογραφείου της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παράβαλε επίσης ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΑΜΟΙΡΑΛΗ, Φιλολόγου, ΤΗΝΙΑΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ , Αθήνα 1991, έκδοση << Αδελφότητος των Τηνίων εν Αθήναις >> , σελ. 59 και 60.
14. Το έγγραφο αυτό δημοσιεύεται κατωτέρω.
15. ΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, βλέπε ανωτέρω, σελ. 56 και 68, και ΣΑΚΕΚΚΙΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κ.λ.π., βλέπε ανωτέρω, σελ. 96 και 109 . Ο διοικητής της νήσου Τήνου δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον αστυνόμο Τήνου.
16. Από τους στίχους 274 και 275 του στιχουργήματος που δημοσιεύεται παρακάτω, πληροφορούμαστε ότι ο δράστης έσκαψε και έθαψε στη γη την αγία εικόνα και τοποθέτησε μετά πάνω της πλάκα. Επίσης και στο στίχο 300 επαναλαμβάνεται αυτό. Επομένως, αν θέλουμε να κυριολεκτούμε, η αγία εικόνα δεν κρύφτηκε απλώς αλλά θάφτηκε στο χώμα. Βλέπε ακόμη και τις σημειώσεις 2 και 3 του παρόντος
17. Δημοσιεύεται παρακάτω.
18. Και αυτό δημοσιεύεται παρακάτω.

Home | Φωτογραφικό υλικό 2004 | Εκδήλωση & Φωτογραφικό υλικό 2007