Tinos photoalbum


Ασφάλειες Ζωής , Αυτοκινήτων , Πυρός , Σκαφών

Συκουτρής - Εστιατόρια - Fast Food

Τύπος - Γραφικές Τέχνες - Εκδόσεις - Διαφημιστικά

AGOUDIMOS LINES, ΠΗΝΕΛΟΠΗ , PINELOPI ,  Άνδρος , Τήνος , Μύκονος

 Fast ferries - Άνδρος - Τήνος - Μύκονος , Θεολόγος , Αικατερίνη

Wind -Απεριόριστο Adsl internet έως 24 Mbps 16,57 € - Απεριόριστο Adsl internet έως 24 Mbps 10 €
Η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει

για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην Ελλάδα

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην Ελλάδα. Η Επιτροπή γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στην Ελληνική κοινωνία λόγω των μέτρων λιτότητας και μπορεί να βοηθήσει μέσα από τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. Χρειάζεται βέβαια να αξιοποιηθεί στο βέλτιστο βαθμό η Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην υλοποίηση των προγραμμάτων”, δήλωσε ο ευρωβουλευτής Γιώργος Χατζημαρκάκης, μετά το σεμινάριο που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες με θέμα την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στην Ελλάδα.

Κύριος ομιλητής στο σεμινάριο ήταν ο επίτροπος απασχόλησης László Andor που παρουσίασε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως προέκυψε από τη συζήτηση τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μείωση της ανεργίας και ενίσχυσης της εκπαίδευσης όπως επίσης και στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των αδυναμιών της δημόσιας διοίκησης. Εντούτοις σημείο κλειδί για τη βελτίωση της κατάστασης είναι η επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας μέσω της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επίσης η Επιτροπή θεωρεί πως η Ελλάδα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου να δημιουργήσει φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον και να ενισχύσει την επιχειρηματική κουλτούρα. Η Επιτροπή συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για ένα νέο όργανο το οποίο θα προωθεί τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την επαγγελματική εκπαίδευση.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΚΤΩ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει πιο εντατικά τα μέτρα για την ανεργία των νέων. Ήρθε η στιγμή να δράσουμε: Στην Ελλάδα, το ποσοστό της ανεργίας των νέων βρίσκεται πάνω από το 56%.

Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης βρίσκονται στον κυκεώνα της οικονομικής κρίσης, βιώνοντας ένα αληθινό δράμα. Στην Ελλάδα και στην Ισπανία ένας στους δυο νέους δεν έχει δουλειά ενώ η ίδια δύσκολη κατάσταση επικρατεί και στην Ιταλία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τώρα στα κράτη μέλη να συνάψουν στενή συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους, τις Υπηρεσίες Απασχόλησης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Κάθε νέος άνθρωπος θα μπορούσε να αποκτήσει μια κατάλληλη μορφή απασχόλησης.

Η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις τρέχουσες προτάσεις της Επιτροπής και συγχρόνως να επωφεληθεί από τα κονδύλια της ΕΕ και τα διαθέσιμα ποσά του ΕΣΠΑ που δεν έχουν απορροφηθεί μέχρι σήμερα. Σε μια τέτοια πρωτοβουλία κατάρτισης είναι απαραίτητο να βρίσκονται στο επίκεντρο τα εξής:

Εισαγωγή του διττού συστήματος: Μέσω της δημιουργίας μιας επαγγελματικής σχολής μπορούν να συνεισφέρουν στην πράξη όσα έχουν μάθει κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης τους. Το διττό σύστημα εκπαίδευσης στη Γερμανία έχει ενδυναμώσει το σύστημα εκπαίδευσης δημιουργώντας αξιόπιστους εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Η Ελλάδα οφείλει να οικοδομήσει ένα παρόμοιο σύστημα, όπως το ακολουθεί ήδη η Ισπανία. Παράλληλα θα πρέπει να συναφθεί ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο ανάπτυξης το όποιο θα φροντίσει να επενδύσει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Διότι χωρίς ανάπτυξη δεν μπορεί να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας. Υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης της οικονομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τομέας της υγείας, η αναβάθμιση των γεωργικών προϊόντων κ.α.

Προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων: η ιδέα της επαγγελματικής κινητικότητας αποτελεί μεγάλο βήμα για την πορεία της ενοποίηση της Ευρώπης. Τα υπάρχοντα προγράμματα ανταλλαγών, όπως το "Leonardo da Vinci" οφείλουν να επεκταθούν και να αυξηθούν. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στου ανέργους και στους καταρτισμένους επαγγελματίες.

Δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής αγοράς εκπαίδευσης: Ενώ υπάρχει σε ένα κράτος μέλος έλλειψη εργατικού δυναμικού και οι ειδικές θέσεις κατάρτισης δεν μπορούν να συμπληρωθούν, την ίδια στιγμή σ’ ένα άλλο κράτος μέλος καταγράφεται έλλειμμα στις θέσεις εργασίας. Οι συγκεκριμένες συνθήκες προσφοράς και ζήτησης εργασίας θα μπορούσαν να ανακοινώνονται σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να συντονίζουν τις ανάγκες τους ως προς το εργατικό δυναμικό.

Εισαγωγή ενός Φιλαδελφικου έτους : Πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν σημαντικές ρυθμίσεις κοινωνικής πρόνοιας μέσω της χρήσης των υπηρεσιών που τους παρέχει η Κοινότητα, αναπτύσσοντας έτσι το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης αλλά και τον ακριβή καθορισμό των προσόντων. Η Ελλάδα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή ένα τέτοιο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να εκτείνεται σε μια περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών και θα μπορεί να φτάσει έως 24 μήνες. Το Φιλαδελφικό έτος οφείλει να δώσει έμφαση στις εταιρίες και τους κοινωνικούς φορείς που χρειάζονται και απασχολούν άτομα με εξειδικευμένη κατάρτιση.

Ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης: Αυτό θα πρέπει να γίνει κάτω από την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπου θα μαζεύονται διάφοροι πόροι προερχόμενοι από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 500 εκατ. ευρώ εάν εφαρμοστεί. Κατά κύριο λόγο για την ελληνική μεσαία τάξη, θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα μέχρι και € 2.000.000.000.

Πρωτοβουλία Καινοτομίας: Οι καλύτερες ιδέες έρχονται συχνά από τους νέους, δημιουργικούς επιχειρηματίες. Η οικονομική κρίση, ωστόσο, τους έχει αποκόψει από το κεφάλαιο. Η Ελλάδα μπορεί να ανακτήσει όσα έχασε μόνο μέσω της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Το Ελληνικό Ταμείο Ανάπτυξης θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στις καινοτόμες ιδέες.

Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME): Από το 2014-2020 το νέο πρόγραμμα εξοπλίζετε με € 2,5 δισεκατομμύρια. Δεν απευθύνεται μόνο στους εν δυνάμει επιχειρηματίες, αλλά και στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η Ελλάδα θα πρέπει να διαθέσει τους πόρους αυτούς σε προγράμματα προτεραιότητας που στοχεύουν στην καινοτομία.

Στενή συνεργασία με τους Έλληνες της ομογένειας: Οι Έλληνες επιχειρηματίες σε πολλά κράτη μέλη κατέχουν έναν αξιοσέβαστο και επιτυχημένο ρολό στην οικονομία. Πολλοί θέλουν να βοηθήσουν την οικονομία της Ελλάδας να σταθεί στα πόδια της. Πολλοί είναι πρόθυμοι να διδάξουν. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει ένα συντονιστικό όργανο στο Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου αναπτύξει μια δικλίδα επικοινωνίας μαζί τους. Ο Ελληνο-Γερμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW) το 2012 έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στη Γερμανία, το οποίο έχει ως στόχο να δημιουργήσει 100 θέσεις εργασίας για Έλληνες σε ελληνικές εταιρίες της Γερμανίας. Στόχος του Ελληνο-Γερμανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου είναι να "Γεφυρώσει την Εξειδίκευση με την Ενσωμάτωση", το συγκεκριμένο έργο επιλέχθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας ως το "Έργο του Μήνα".

Υπάρχουν απτά παραδείγματα που εφαρμόζονται στην πράξη βέλτιστων πρακτικών τα οποία προσφέρουν λύσεις. Η ΕΕ δεν μπορεί να δεχθεί το γεγονός ότι ως μια κοινότητα αξιών, μπορεί έτσι απλά να χάσει την αξιοπιστία της, η οποία θα την στιγματίσει στο μέλλον. Περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι αναζητούν εργασία. Είναι προφανές πως θα απέβαινε καταστροφική για την Ευρώπη η αύξηση του ποσοστού τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής. Η Ελλάδα χρειάζεται μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού της συστήματος, καθώς και μια πιο προσεκτική χρήση των υπόλοιπων πόρων της ΕΚΤ.
 
 


  

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design |Links |Επικοινωνία |Χάρτης του Site |Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece