Tinos photoalbumΣυκουτρής - Εστιατόρια - Fast Food

Τύπος - Γραφικές Τέχνες - Εκδόσεις - Διαφημιστικά
Θέμα: Ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ περί «ενοποιήσεων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)»

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών (12/10/2012) με θέμα «Ενοποιήσεις Δ.Ο.Υ.», θα θέλαμε να τονίσουμε τις έντονες επιφυλάξεις μας αναφορικά με την κατάργηση Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), σε μια περιοχή με δεδομένες σημαντικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι οι Κυκλάδες.


Χωρίς σε καμία περίπτωση να παραγνωρίζουμε την ανάγκη για εξορθολογισμό του Δημοσίου Τομέα στη χώρα μας, αλλά, αντιθέτως, ως ένθερμοι υπέρμαχοί της, διατηρούμε σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με το βαθμό στον οποίο η ενοποίηση των Δ.Ο.Υ. των νησιών των Κυκλάδων θα αποφέρει τα οφέλη που επιθυμεί το Υπουργείο, ενώ, παράλληλα, δεν θα προκαλέσει και σημαντικά προβλήματα στις τοπικές επιχειρήσεις.

Η κατάργηση Δ.Ο.Υ. στο Νομό μας, και ιδιαίτερα σε νησιά με πολυπληθή επιχειρηματική κοινότητα και έντονη οικονομική δραστηριότητα, αν δε συνοδεύεται από έναν ώριμο σχεδιασμό για τη διάδοχη κατάσταση, ενέχει τον κίνδυνο επιβάρυνσης των τοπικών επιχειρήσεων με άσκοπες μετακινήσεις προς τα νησιά στις οποίες θα διατηρηθούν οι Δ.Ο.Υ., υψηλότερο λειτουργικό κόστος λόγω των μετακινήσεων αυτών, απώλεια πολύτιμων ανθρωποωρών για το εργατικό δυναμικό τους.

Στο παραπάνω πλαίσιο, σας παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε με μεγάλη προσοχή το σχεδιασμό του Υπουργείου που αφορά στην ενοποίηση των Δ.Ο.Υ. του Νομού μας. Μια τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί βιαστικά και, κυρίως, χωρίς να έχει διασφαλιστεί:

  • η άμεση λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπως προβλέπεται στο σχέδιο του Υπουργείου, ήδη από την επόμενη ημέρα της ενοποίησης των Δ.Ο.Υ. στα νησιά που αυτή προβλέπεται, και


  • η πλήρης κάλυψη των αναγκών των συναλλαγών με τις φορολογικές αρχές των τοπικών επιχειρήσεων και των πολιτών από τη δομή και τις υπηρεσίες των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τοπικοί πληθυσμοί και οι τοπικές επιχειρηματικές κοινότητες δεν θα επιβαρυνθούν άδικα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την κατάργηση των οικείων Δ.Ο.Υ.

 

Κύριε Υπουργέ,


Είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε πολύ καλά πως η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας βρίσκεται σε δεινή θέση, η οποία, μάλιστα, επιδεινώνεται καθημερινά από τις επιπτώσεις της ύφεσης. Ο νησιωτικός χαρακτήρας και ο κατακερματισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Νομού μας σε πολλά νησιά προκαλεί, στις συνθήκες αυτές, πρόσθετες δυσκολίες στις τοπικές επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη διοικητική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων των Κυκλάδων πρέπει να λαμβάνονται μετά από πολύ προσεκτική εξέταση όλων των παραμέτρων, και, ιδίως, των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή τους στην τοπική επιχειρηματική δράση.


Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία, ευελπιστώντας να λάβετε υπόψη σας τις θέσεις του Επιμελητηρίου μας, που αποτελούν μια ειλικρινή και χωρίς υπερβολές προσέγγιση του θέματος.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Κοινοποίηση


  • Υπουργό Οικονομικών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα

  • Βουλευτές Νομού Κυκλάδων

  • Επαγγελματικούς Φορείς και Συλλόγους Νομού Κυκλάδων 


  

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design |Links |Επικοινωνία |Χάρτης του Site |Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece