ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20

        Στην εφημερίδα Καθημερινή δημοσιεύθηκε άρθρο κάποιου κ. Δανούση σχετικά με τα λίγα ευρήματα του αρχαίου τείχους στον περιφερειακό δρόμο.

         Ο παραπάνω κύριος χωρίς να ζητήσει να ενημερωθεί από τις Τοπικές Αρχές σχετικά με τα αρχαία και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Νομαρχία, την Δικαιοσύνη, τα Δημοτικά Συμβούλια, το Επαρχιακό Συμβούλιο, το Π.Ι.Ι. Ευαγγελιστρίας, όλους τους φορείς της Τήνου, το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΚΑΣ παρουσιάζει ένα άρθρο γεμάτο ανακρίβειες και ανεδαφικές κατηγορίες.

         Κατ’ αρχήν ο κύριος αγνοεί ότι το άνοιγμα ή μη του περιφερειακού το καλοκαίρι αυτό σημαίνει σωτηρία ή ολοκληρωτική τουριστική και οικονομική καταστροφή του νησιού.

         Αγνοεί ότι το Συμβούλιο Επικρατείας είναι αντίθετο με την δική του προτεινόμενη λύση δηλαδή να γίνει παράκαμψη νοτίως των αρχαίων ευρημάτων και εξέδωσε απόφαση υπέρ της ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

         Ομοίως ενημερωμένος από αεροφωτογραφίες δεν έχει προσωπική αντίληψη για το μέγεθος και την σημασία των αρχαίων ευρημάτων και φαντάζεται ΑΚΡΟΠΟΛΕΙΣ και ΠΥΡΓΟΥΣ όταν η πραγματικότητα είναι τόσο διαφορετική που να μην αντισταθμίζει ούτε σκέψη καταστροφής του νησιού και μάλιστα όταν παρόμοια στοιχεία μπορούν να αποκαλυφθούν σε όλο το μήκος του αρχαίου τείχους 1.500μ. με την πρώτη προς τον Βορρά ανασκαφή.

          Διατείνεται ότι όλα τα πνευματικά σωματεία, οικολόγοι και άλλοι μαζικοί φορείς, καλλιτέχνες και διανοούμενοι σιωπούν από την πίεση ισχυρών συμφερόντων. 

          Ο Δήμος

                                   ΠΡΟΚΑΛΕΙ

τον κύριο αυτόν να ονομάσει έστω και έναν φορέα, έναν καλλιτέχνη, έναν διανοούμενο Δημότη της Τήνου που να είναι αντίθετος με το άνοιγμα του περιφερειακού έναντι σε οποιοδήποτε αντιστάθμισμα.

          Ως προς την πίεση των Ισχυρών συμφερόντων ο Δήμος παρακαλεί τον κ. Δανούση να κατονομάσει αυτά τα συμφέροντα και τους κερδοσκόπους αλλιώς θα κινδυνεύσει να χαρακτηρισθεί σαν αναξιόπιστος συκοφάντης.

          Εκτός αν εννοεί το συμφέρον του Τηνιακού λαού του οποίου το 99,999% περιμένει με αγωνία το άνοιγμα του περιφερειακού για να σωθεί και αυτός και η πόλη.

          Ευχαριστούμε τέλος τον κύριο για το ενδιαφέρον του, αλλά ας αφήσει ήσυχους τους εκλεγμένους από τον Τηνιακό λαό φορείς να κάνουν τη δουλειά τους.

         Έχουν περισσότερη αγάπη από Εκείνον για το δικό τους νησί και πατρίδα τους, απ’ όσο έχει εκείνος για τις ΑΚΡΟΠΟΛΕΙΣ των δόγηδων και τους ΠΥΡΓΟΥΣ των παραμυθιών.    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20

       

home

main

) The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.

home

main

) The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.