On ar tillagnad Megalohari, (Heliga Jungfru Maria), konsten och skonheten. Den har en yta pa 195 kvadrat kilometer och 9.961 invanare i cirka 50 olika byar. Namnet harstammer fran forntidsgrekiskan efter den forsta invanaren, Tinos och fortsatte med det fenikiska namnet Tannoti (som betyder orm). Den kallas ocksa OFFIOUSA p.g.a. de otaliga ormarna som utrotades tack vare gud Poseidon`s inverkan. Tinos kallades ocksa HYDROUSSA (som kommer fran hydor=vatten) samt AEOLUS` O da Aeolus var vindarnas gud, med anledning av de starka vindarna som blaser dar.
Genom tiderna, har Tinos varit bebodd av Pelasgier, Ionier, Ateniensare, Macedonier, Ptolemaeer och Romare. Bosattningssparen finns pa hela on och dateras redan under stenaldern, fornhistorisk tid samt antiken. Nagra betydelsefulla historiska tidpukter foljer har nedan:
480 Fore Kristus, den tiniensiska baten tillhorande amiral Panaitios forenar sig med den grekiska flottan infor det valkanda Salamina sjoslaget och underrattar flottan om den Persiska flottans planer. Ett sarskilt votiv monument tillagnas Tinos on vid Delphi oraklet.
Under den bysantinska perioden tillhor Tinos ”Grekiska amnet” och ar foremal for piratinvasioner fran Saracenerna.
1204. On underkastar sig Venedigs herravalde och utgor egendomen av patrizierfamiljen Ghisi (1207 – 1390) Lite senare och t.o.m. ar 1715 kommer Tinos att tillhora den s.k. S:t Markus Demokratin. Venedigs flerariga herravalde spelade en avgorande roll i levnadssattet pa Tinos. Dit sokte sig alla personer som var forfoljda och darfor blev Tinos en fristad som erbjod stabilitet och relativ sakerhet. Det sociala natet grundade sig pa en saregen feudalism som kannetecknades av ett religiost samforstand med narvaro av Katolikerna jamsides med Ordotoxa invanare.
1715 Turkarna erovrar on, efter flera misslyckade forsok. Deras narvaro ar, dock, i det narmaste enbart officiell. Tinos tar nu vara pa den fordelaktiga situationen och frodas. On far ett sjalvstandigt styre och en ekonomisk framgang som grundar sig pa sjohandeln och hantverket. Det saregna draget ar skulpterandet av marmor dar Tinos blir Greklands storsta centrum for marmorkonsten som utovas av hela slakten och i varje familj gar det i arv fran far till son. Marmorskulptorer vandrar inom Grekland, Mindre Asien och Balkanerna.
1771 – 1774. Under den har korta perioden kommer Ryssarna till on med anledning av den s.k. General Orloff`s uppstandelse.
1821, 31 mars. Byn Pyrgos hisser revolutionens och befrielsekrigets flagga forst av alla byar pa Tinos. Hamnstaden Hora medfoljer den 20 april. Tinos borna har medverkat i kampen mot det ottomanska heravaldet under den perioden, aven inom det Grekiska fastlandet.
1823, 30 januari ”Ur jordens barm har den heliga ikonen av Maria, Jesus` mor uppenbarat sig och gett frihetsbudskapet till hela Grekland.” Upphittadet av Megalohari ikonen, efter en uppenbarelse till nunnan Pelagia, har gjort Tinos till en pilgrimsstad for den ortodoxa varlden.
1940, 15 augusti. Italienarna torpederar militarskeppet Elly som log i Tinos hamn for att fira den Heliga Mariadagen. ”Den sarade Marian” skall i fortsattningen utgora en symbol for de Grekiska trupperna under andra varldskrigets kamp i Albansk territorium. Den heliga Maria Stiftelsen skanker bort alla vardesaker som tillagnades kyrkan for att finansiera motstandskampen mot fienden, under andra varldskriget..
I dagens lage utgor Tinos ett hopp om forenandet med Gud och den Heliga Maria. Det ar ett vackert resmal for de som onskar lara kanna on.
On Tinos foljer den arkitektoniska traditionen och de vanskapliga invanarna har manga intressanta sedvanjor. De religiosa hogtidspunkterna firas med olika fester som celebreras i varje by. De viktigaste ar foljande: Vourniotissa, som firas den 24 september varje ar, S:ta Barbara i Smovolo (4 december), Tripotamos festen under Juldagen, Ktikados under Annandag Pask, Lakkotiani i byn Ysternia (S:t Thomas sondagen), Panaghia i Vryssi (Forsta maj), Aghia Paraskevi i Karaboussa (26 juli) och Kyra Xeni (23 augusti.)
Tinos ar de basta Grekiska skulptorernas och bildkonstnarernas hemstad, (sasom Halepas, Filippotis, Sohos, Broderna Fytali, Vitalis, Ghisi m.fl. samt den modernare Gaitis.) Vidare fanns det flera viktiga anonyma marmorhuggare som lamnade sina spar pa kyrkor, husbyggnader och duvslag.
Landskapet kannetecknas av de manga skiftningar mellan ljus och skugga, den enkla stenen och de grona falten, mellan klipporna och de sma avlagsna och undangomda stranderna.

 

 

Greek English Italian French German Chinese Polish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece