Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να τοποθετήσετε ένα banner τις επιλογής σας με μικρό κόστος.
Λεπτομέρειες:
Στείλτε μας ένα banner με τα παρακάτω...
BANNER
1
2
3
4
5
dimensions
480 * 60
230 * 60
120 * 60
120 * 300
120 * 600
size
15 kb
10 kb
6 kb
20 kb
40 kb
price
30 euro
20 euro
10 euro
40 euro
50 euro