εταιρεία τηνιακών μελετών

Ασημάκη Φωτήλα 40 & Λ. Αλεξάνδρας 114 73 Αθήνα

 

 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών, προσκαλεί τα μέλη της, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 α) Διοικητικός και διαχειριστικός απολογισμός της περιόδου από 1.10.2002 μέχρι και 30.11.2005.

 β) Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 γ) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και

 δ) Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του καταστατικού, θα προηγηθεί η Γενική Συνέλευση και η ψηφοφορία των μελών της Εταιρείας στην Τήνο, που θα πραγματοποιηθεί την 3 Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:30 στο Πνευματικό Κέντρο του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου και θα ακολουθήσει η Γενική Συνέλευση και η ψηφοφορία των μελών  στην Αθήνα που θα γίνει στο κτίριο της Αδελφότητας των εν Αθήναις Τηνίων  (Ασημάκη Φωτήλα 40 και Λ. Αλεξάνδρας) στις 7 Δεκεμβρίου 2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η οποία σε  περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας θα επαναληφθεί στις  9 Δεκεμβρίου 2005 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18: 30

 Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν κατά το καταστατικό τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Εταιρείας. Μέλος κωλυόμενο δύναται δι απλής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως του να εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες από άλλο μέλος της Εταιρείας. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από ένα μέλη.

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν  δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της Τήνου. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις των είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω fax στο Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Μ. Σιώτο,  Ηρακλείτου 6 , 10673 Αθήνα Τηλ.  210 - 36.06.531 & 36.07.809 και fax 33.90.638

   Αθήνα 31  Οκτωβρίου 2005

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 Ο Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραμματέας

 

 Δημήτρης Ζ. Σοφιανός     Δημήτρης Μ. Σιώτος

 Καθηγητής Πανεπιστημίου    Δικηγόρος

home
Δεκέμβριος 2005