ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Τήνος 26 Οκτωβρίου 2005
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Αριθμός Συνεδριάσεως : 22/2005

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τους τον κ ………………………..……………….….

.….....…………………………………….

Ε ν τ α ύ θ α

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 2 & 119 του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και ώρα 18.30 π.μ. για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 Ευρώ για την ολοκλήρωση από την ΚΑ΄ ΕΠΚΑ της ανασκαφικής έρευνας του αρχαίου πύργου και του τμήματος της αρχαίας πόλης στην Περιφερειακή οδό της Τήνου.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου στην περιοχή Βίντσι».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «έργα υποδομής σε περιοχές του Ε.Ρ.Σ. Δήμου Τήνου», απευθείας ανάθεση συμπληρωματικής γεωτεχνικής μελέτης και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 4ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.316,21 Ευρώ για την προμήθεια εορταστικών φωτιστικών σωμάτων.

ΘΕΜΑ 5ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 245,00 Ευρώ για την προσφορά αναμνηστικού δώρου στον Υφυπουργό Πολιτισμού και στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά την επίσκεψή τους στην Τήνο.

ΘΕΜΑ 6ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 109,70 Ευρώ για την κάλυψης δαπάνης φιλοξενίας μελών της ΚΑ΄ αρχαιολογικής υπηρεσίας και ενός Πολιτικού Μηχανικού του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

ΘΕΜΑ 7ο: Απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα Σχολικού κτιρίου Ενιαίου Λυκείου – ΤΕΕ Τήνου.

ΘΕΜΑ 8ο: Ψήφιση πίστωσης 360,00 Ευρώ ως εισφορά του Δήμου στο Συμβούλιο Νησιωτικών Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΣΥ.Ν.Δ.Κ.Ε.) για τα έτη 2002-2005.

ΘΕΜΑ 9ο:
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 Ευρώ για διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου στον ταξιδιωτικό οδηγό «Ταξιδεύοντας στο Αιγαίο».

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω πολεοδομικών παραβάσεων.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών και πάγιου τέλους ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή δικαιωμάτων και πάγιου τέλους αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ 13ο:
Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών χρήσης προσδιορισμένων κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες κ.λ.π.) των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.

ΘΕΜΑ 14ο:
Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή συντελεστή φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών – δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικού Σφαγείου.

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών Κοιμητηρίου.

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης επί θεμάτων λογαριασμών ύδρευσης.

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ευάγγελος Περιάλης

home

Νοέμβριος 2005