ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Τήνος 28 Ιουλίου 2005
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Αριθμός Συνεδριάσεως : 16/2005

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 


Ε ν τ α ύ θ α

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 2 & 119 του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Τρίτη 2 Αυγούστου 2005 και ώρα 19.00 π.μ. για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την ανάρτηση σχεδίου πολεοδομικής μελέτης επέκτασης περιοχών Αγ. Φωκάς, Αγ. Παρασκευή, Μύλοι και Ρέματα Τριών Ιεραρχών.

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία χώρου στάθμευσης με επίχωση θαλασσίου χώρου στην περιοχή Παλλάδας».

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης επί ενστάσεως των συμπραττόντων μελετητών «Ν. Χατζηκυριάκος – Γρ. Χατζηδημητρίου – Ι. Ζήσης – Δ. Αρμένης – Ν. Βούλγαρης» κατά της απόφασης ανάθεσης της μελέτης «επισκευή και συντήρηση κινηματογράφου Αιολίς».

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή - υλοποίηση της με αριθ. 54/2005 θεωρημένης μελέτης της ΤΥΔΚ για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην θέση Παλλάδα και μετατροπή της παλαιάς παιδικής χαράς σε χώρο στάθμευσης λεωφορείων (ΚΤΕΛ).

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση στον Ιωάννη Παγανέλη του Γεωργίου άδειας διάνοιξης γεώτρησης στην θέση Αυλωνίτη.

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση άδειας διάνοιξης γεώτρησης στον Μάριο Φυρίγο του Ανδρέα στην θέση Πανάχραντος Δ.Δ. Τριαντάρου.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής και καθορισμό όρων για την αγορά οικοπέδου εγκατάστασης μονάδος βιολογικού καθαρισμού.

ΘΕΜΑ 8ο: Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών επί θεμάτων λογαριασμών ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 9ο: Επανεξέταση αιτήσεως για αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος ιδιοκτησίας Αριστείδη Βαλσαμή στον οικισμό Αγ. Σώστης.

ΘΕΜΑ 10ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 429.40 Ευρώ για την προμήθεια δύο (2) αργυρών – επίχρυσων μεταλλίων και ποσού 678,00 Ευρώ για την προμήθεια μίας μαρμάρινης πιατέλας, ως προσφορά σε επίσημους προσκεκλημένους, σε βάρος του Κ.Α. 006433 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2005.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για καθορισμό ωρών λειτουργίας Κ.Δ., μπαρ, λεσχών και καφετεριών, σε περιοχές περιφ. Δήμου Τήνου, σύμφωνα με την από 20-7-05 απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δημοσίας Τάξης .

ΘΕΜΑ 12ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6264.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2005 για την εκτέλεση του έργου «συντήρηση και επισκευή τηλεοπτικού αναμεταδότη στην περιοχή Αγ. Βαρβάρα» και απευθείας ανάθεση αυτού.

ΘΕΜΑ 13ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 Ευρώ για την εκτέλεση από την ΚΑ΄ ΕΠΚΑ της σωστικής ανασκαφής για την εκτέλεση του έργου «τοίχος αντιστήριξης πρανούς στο έξω λιμάνι της Τήνου» και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2005.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για υποβολή κοινής πρότασης με τον Δήμο Εξωμβούργου στην Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» για ένταξη του έργου διαδημοτικής συνεργασίας «Μετεγκατάσταση και Εκσυγχρονισμός Σφαγείου Τήνου».

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για επιχορήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτ/σης Κυκλάδων με το ποσό των 13.500,00 Ευρώ για την εκτέλεση του έργου «εργασίες εκσκαφής και μεταφοράς προϊόντων στο Γενικό Λύκειο – ΤΕΛ Τήνου».

ΘΕΜΑ 16ο: Περί καταστήματος υγειονομικ

ού ενδιαφέροντος του κ. Σταύρου Ισαακίδη του Φιλίππου στην οδό Ευαγγελιστρίας πόλεως Τήνου.

ΘΕΜΑ 17ο: Περί καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «Σουζάνα Λουκουπόλου και Σία Ο.Ε.» στην περιοχή Παλλάδας πόλεως Τήνου.

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και της άδειας παράτασης ωρών λειτουργίας αυτών (στερεοφωνικού μικρής ισχύος – Ραδιοκασετοφώνου & Εγχόρδων Μουσικών Οργάνων άνευ χρήσεως Μεγαφωνικής Εγκατάστασης) για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο» του Αντωνίου Σιγάλα του Αντρέα στον Αγ. Ιωάννη Πόρτο περιφ. Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (στερεοφωνικού μικρής ισχύος – Ραδιοκασετοφώνου & Εγχόρδων Μουσικών Οργάνων άνευ χρήσεως Μεγαφωνικής Εγκατάστασης) και άδειας παράτασης ωρών λειτουργίας αυτών για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια - Μπαρ» του κ. Αντώνιου Κυπριώτη στον Αγ. Ιωάννη Πόρτο πόλεως Τήνου.

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και άδειας παράτασης ωρών λειτουργίας αυτών για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια» του κ. Άγγελου Λούβαρη στην ακτή Νάζου πόλεως Τήνου.

ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και άδειας παράτασης ωρών λειτουργίας αυτών για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια – Εστιατόριο» της εταιρείας «Γ. Απέργης – Ζ. Βιδάλης Ο.Ε.» στην πλατεία Ταξιαρχών πόλεως Τήνου.

ΘΕΜΑ 22ο: Εξέταση αιτήσεως Θεόδωρου Κελαδίτη του Αλεξάνδρου για χορήγηση άδειας διέλευσης οχήματος επί της οδού Ευαγγελιστρίας.
ΘΕΜΑ 23ο: Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ, για την συνδιοργάνωση Διεθνούς συνάντησης για τον Κληρονομικό και Οικογενή Καρκίνο του Μαστού, που θα πραγματοποιηθεί στο Ι.ΤΗ.Π. στις 8-10 Σεπτεμβρίου 2005.

ΘΕΜΑ 24ο: Ψήφιση πίστωσης 600,00 Ευρώ με ΦΠΑ, για την φιλοξενία σκοπιανού τηλεοπτικού καναλιού «IRIS TV».

ΘΕΜΑ 25ο: Λήψη απόφασης για ρύθμιση οφειλών από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 & 5 του Ν. 3345/2005.

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ευάγγελος Περιάλης

home

Ιούλιος 2005