Το ΥΕΝ ζητά από τις λιμενικές αρχές των Κυκλάδων να εξασφαλίσουν τη διαμονή των αποσπασμένων λιμενικών

Back | Home