Tinos photoalbum

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008.

Η Πανελλνια και Πανορθδοξη δισταση του Ιερο Προσκυνματος χει συνδεθε μεσα απ την εποχ της Ευρσεως της Αγας Εικνας και με να εκτεταμνο και πολυσχιδς Εθνικ και Θρησκευτικ ργο

Η Παναγα η Ευαγγελστρια, η Παναγα η Μεγαλχαρη, η Παναγα της Τνου ταν και εναι πντα για τον Ελληνικ λα η ελπδα για σωτηρα του θνους, η ελπδα για προσωπικ σωτηρα, η παρηγορι, η αγπη, το θαμα.

Οι Τνιοι, που απ την εποχ της Ευρσεως γιναν αυτπτες μρτυρες του θαματος, θερησαν καθκον τους και μσω της χρηστς Διοικσεως του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. να υπηρετσουν την Πστη μας και την Ελληνικ Πατρδα.

Η Διοικοσα Επιτροπ, χοντας επγνωση τι εκπροσωπε τους απανταχο Τηνους στη Διοκηση και διαχεριση των πρων του Πανελληνου Ιερο Ιδρματος Ευαγγελιστρας, εκπληρνει και φτος μια πατροπαρδοτη υποχρωση.

Η υποχρωση αυτ εναι ββαια η ανακονωση δια του εκπροσπου της Επιτροπς του απολογισμο και των πεπραγμνων του προηγομενου τους. Η ανακονωση αυτ γνεται κατ την εκφνηση του πανηγυρικο της ημρας εντς του Ιερο Ναο αμσως πριν απ την ναρξη του Μεγλου Εσπερινο.

Κατωτρω παρατθεται αναλυτικς απολογισμς των εσδων και των δαπανν του Ιερο Ιδρματος.

Α. Ως προς τα σοδα. Κατ το 2008 τα τακτικ σοδα του Ιερο Ιδρματος διαμορφθηκαν στο ψος των 5.212.000 ευρ ναντι 5.550.000 του 2007. Στο ποσ αυτ περιλαμβνονται οι εισπρξεις των παγκαριν, απ πωλσεις λαδιο, εντπων, απ ευρωποηση ξνων χρτινων νομισμτων και επιταγν, απ ενοκια ακιντων, απ τκους, απ ιεροτελεστες απ δωρες και κληροδοσες. Περιλαμβνονται επσης σοδα αντικριζμενα απ αντστοιχες δαπνες ,εισφορς υπρ ασφαλιστικν Ταμεων, Φροι κλπ , οι εισφορς του Ν. 103/75 (αποθεματικ για το εφπαξ των υπαλλλων) και ποσ 114.600 ευρ απ εκποηση μη προσοδοφρων ακιντων.

Τα ακαθριστα σοδα επ των οποων θα υπολογισθον οι εισφορς υπρ των διαφρων οργανισμν διαμορφθηκαν στο ψος των 4.354.781ευρ.

Β. Ως προς τα ξοδα. Το συνολικ ψος των δαπανν του Ιερο Ιδρματος ανλθε κατ την χρση 2008 (31.12.2008) σε 5.074.160 ευρ

Πιο αναλυτικ οι δαπνες χουν ως εξς:

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

889.066 ευρ διατθηκαν για τη μισθοδοσα 46 μονμων υπαλλλων, ενς μηχανικο και του Πρωτοψλτη του Ιδρματος.

273.500 ευρ διατθηκαν για μισθοδοσα 58 εκτκτων επιμελητν και εργατν που προσελφθησαν επ 6μηνο για τις εποχιακς ανγκες του Ιδρματος κατ τη θεριν περοδο, καθς και για αποζημωση πρσθετων εφημερων και εξομολγων.

270.400 ευρ περπου δαπανθηκαν ως εργοδοτικ εισφορ στο ΙΚΑ ,ΤΕΑΔΥ και ΤΣΜΕΔΕ για το μνιμο και κτακτο προσωπικ.

40.600 ευρ για υπερωριακ απασχληση του προσωπικο. Εναι γνωστ σε λους τι το Π.Ι.Ι.Ε. λειτουργε σε 24ωρη βση

136.100 ευρ για αμοιβ των 50 μελν της Φιλαρμονικς του Ιερο Ιδρματος.

5.900 ευρ για αμοιβς δικηγρων που διεκπεραωσαν διφορες υποθσεις του Ιερο Ιδρματος (εκκαθριση κληροδοτημτων και μισθσεων ακιντων, υπογραφ συμβολαων, εκτιμσεις ακιντων & οικοπδων, παραστσεις στα δικαστρια κ.λ.π.)

5.200 ευρ για αμοιβς μηχανικν για εκπονσεις μελετν και επιβλψεις ργων (Σνταξη τοπογραφικν διαγραμμτων οικοπδων Νξου, Κρτης, και Ευβοας).

2.400 ευρ για οδοιπορικ ξοδα και ημερσια εκτς δρας αποζημωση υπαλλλων.

9.850 ευρ για μεταφορικ ξοδα. Περιλαμβνονται δαπνες μετακνησης επισμων και λοιπν προσκεκλημνων κατ τις πανηγρεις, κτακτα δρομολγια λεωφορεων κατ τις εορτς του Ιδρματος, μεταφορς υλικν, εμπορευμτων κ. λ. π.

15.500 ευρ για ταχυδρομικ, τηλεφωνικ και τηλεγραφικ ξοδα.

34.900 ευρ για ανττιμο ηλεκτρικο ρεματος, φωτισμο του Ιερο Ναο και Ιδρματος, (η δαπνη εναι σημαντικ γιατ περιλαμβνεται σε αυτν και η λειτουργα του συστματος κλιματισμο και του Ραδιοφωνικο Σταθμο)

115.000 ευρ για ξοδα εορτν (ξοδα δεξισεων επισμων, προμθεια αναψυκτικν, καση πυροτεχνημτων).

211.000 ευρ για υλικ και εργασες συντρησης του κτιριακο συγκροτματος του Ιδρματος και των υπολοπων κτιρων (οικοδομικ, ηλεκτρολογικ, ελαιοχρωματισμο,, στεγανοποηση ταρατσν, συντρηση σκευν, αυτοκιντου κ.λ.π.). Στο ποσ αυτ περιλαμβνονται οι δαπνες διαφρων ργων πως: α) για οικοδομικς εργασες σε χρους του ΠΙΙΕΤ. β) συντρηση & επισκευ του καμπαναριο και χρων του ΠΙΙΕΤ . γ) διφορες σιδηρουργικς εργασες σε χρους του ΠΙΙΕΤ και στο παρεκκλσι της Αγας Ελεοσας .δ) συντρηση & επισκευ ακιντων του ΙΙΕ στην Τνο και στην Αθνα ε)καλλωπισμς του πρκου του ΠΙΙΕΤ.στ) Υδραυλικς εργασες σε χρους του ΠΙΙΕΤ, Κηροπλαστεο, Αγ.Ελεοσα και Ι.Να Ερεσης. ζ) Ηλεκτρολογικς εργασες σε χρους του ΠΙΙΕΤ και παρεκκλησου Αγ. Ελεοσας η) Ξυλουργικς εργασες στις αθουσες της Φιλαρμονικς, των Γραφεων, στην να αθουσα του Σταθμο πρτων βοηθειν του ΠΙΙΕΤ θ)Συντρηση μηχανματος κλιματισμο του ΠΙΙΕΤ. ι)Συντρηση και επισκευ ηλεκτρογενντριας του ΠΙΙΕΤ κ)Εγκατσταση συστματος πυρασφλειας στην αποθκη συντρησης ργων τχνης του ΠΙΙΕΤ.λ) Επισκευ, ελαιοχρωματισμο και αντικατσταση κουφωμτων στους ξεννες του ΠΙΙΕΤ.

27.250 ευρ για την προμθεια εππλων και σκευν για τους χρους του ΙΙΕ κλπ.

6.150 ευρ για ξοδα γραφικς λης, διαφρων μικροαντικειμνων γραφεων κ.λ.π.

18.250 ευρ για τλη χαρτοσμου και ΟΓΑ και φρου εισοδημτων του Ιδρματος απ ακνητα.

1.800 ευρ για αξα φαρμκων Σταθμο Α. Βοηθειν

20.100 ευρ για αγορ ειδν και γενικ υλικν καθαριτητας.

10.600 ευρ για πρσφορα και ρτους του Ιερο Ναο.

99.000 ευρ για εκτυπσεις βιβλιαρων - εικονισματων - ημερολογων - ιστορικν φωτογραφιν, αφισν κλπ.

19.000 ευρ για κατασκευ ιερν αμφων και στολν βοηθητικο προσωπικο Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

20.200 ευρ για υγρ κασιμα κινσεως αυτ/του και συστματος κλιματισμο.

28.600 ευρ για προμθεια πλαστικν φιαλιδων διανομς αγιασμνου ελαου.

28.600 ευρ για προμθεια νημτων, καθαρο κηρο και λαμπδων για τις ανγκες των Ιερν Ναν.

1.400 ευρ για δαπνη εκπαδευσης επιμρφωσης υπαλλλων του ΠΙΙΕΤ.


Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ

89.592 ευρ στη Δ.Ο.Υ. Τνου απ την υποχρωση του Ιερο Ιδρματος 2% επ των εισπρξεων του τους 2007.

447.963 ευρ στο Δμο Τνου για εξφληση της εισφορς 10% τους 2007.

150.000 ευρ για την ενσχυση των Ο.Τ.Α. νσου Τνου για εκτλεση κοινωφελν ργων .

89.592 ευρ στην Ιερ Μητρπολη Σρου - Τνου για εξφληση τους 2007.

81.500 ευρ για την ενσχυση των Ιερν Ναν της Τνου και ορισμνων Ναν εκτς Τνου.

151.000 ευρ για την ενσχυση σωματεων εντς και εκτς Τνου που εξυπηρετον θρησκευτικος και κοινωφελες σκοπος.

250.000 ευρ στο δρυμα Τηνιακο Πολιτισμο.

Διατθηκαν επσης απ τις αποθκες του Ιερο Ιδρματος, σε διφορους Ιερος Ναος και κοινωφελες οργανισμος:

  1. Καλμματα, υφσματα κ.λ.π. που περιγρφονται σε γραμμτια 43

  2. Εικνες, σκεη κ.λ.π. που περιγρφονται σε γραμμτια 124.

  3. Κανδλια τεμχια 284 τεμ. Βρους κιλ 64.778.

  4. Λδι α) σε απρους λτρα 2.315

β) σε Ιερος Ναος λτρα 2.763

γ) στη Μονδα Φροντδας Ηλικιωμνων Τνου λτρα 200

δ) στη Σχολ Πανρμου λτρα 125

ε) στο Εκκλησιαστικ Λκειο λτρα 400

στ)σε εθελντριες καθαρστριες Ι. Ναν λτρα 280

ζ) Γηροκομεο Ταλντων Σρου και φιλπτωχες εταιρεες λτρα 300

η) Στο Ισιδρειο Ορφανοτροφεο Αρρνων Ερμουπλεως λτρα 300

ι) Στον Νεανικ Επιμορφωτικ Ομιλο Σρου λτρα 150.

κ) Στην ιερ Μον Αγ.Βαρβρας Κνι Σρου λτρα 150

5.Λιβνι κιλ σε Ιερος Ναος 32 κιλ.

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

176.000 ευρ στη Μονδα Φροντδας Ηλικιωμνων «Η Μεγαλχαρη Τνου» για τις ανγκες λειτουργας της

309.990 ευρ για χοργηση μηνιαων βοηθημτων σε 260 απρους ασθενες ανκανους για εργασα.

72.500 ευρ εφπαξ βοηθματα για νοσηλεα 101 απρων.

3.500 ευρ στην Ι. Μ. Κεχροβουνου απ υποχρωση διαθκης Βερσ.

185.000 ευρ στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΤΕΑΔΥ, ΤΣΜΕΔΕ ΤΠΟΕΚΕ, ΤΠΔΥ, (απδοση εισφορν εργαζομνων στο ΙΙΕ).

104.600 ευρ στο Δημσιο Ταμεο Τνου (απδοση κρατσεων υπρ του Δημοσου, υπρ ΜΤΠΥ- ΧΑΡΤ-ΟΓΑ)

40.000 ευρ για την αντιμετπιση δαπανν φιλοξενας παιδιν απ την Μητρπολη της Καισαριανς στο κτριο του Εκκλησιαστικο Λυκεου Τνου .

15.000 ευρ στην Ιερ Μητρπολη Σρου για τον παιδικ σταθμ Ι. Μονς Αγ. Βαρβρας Σρου.

5.500 ευρ στην Ιερ Μητρπολη Σρου για την κδοση πρακτικο 2ου Ιερατικο Συνεδρου της Ι. Μητρπολης.

2.000 ευρ στην Εταιρα Τηνιακν Μελετν εις μνμη Δημητρου Σοφιανο.

70.000 ευρ στην Ιερ Μον Κεχροβουνου οικονομικ ενσχυση για αναστλωση της Ιερς Μονς.

110.000 ευρ σε 110 πυρπληκτες οικογνειες Ιερν Μητροπλεων Ηλεας, Αρκαδας, Λακωνας και Ευβοας.

110.000 ευρ στην Μονδα Φροντδας Ηλικιωμνων Τνου κτακτη επιχοργηση για αντιμετπιση πρσθετων λειτουργικν δαπανν.

Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ

83.000 ευρ στη Σχολ Καλν Τεχνν Πανρμου Τνου για δαπνη λειτουργας της.

81.500 ευρ δαπνη για υποτροφες 97 απρων Τηνων σπουδαστν Αντερης και Αντατης εκπαδευσης εσωτερικο και εξωτερικο, κατ το Ακαδημακ τος 2007- 2008.

10.360 ευρ για βραβεα επδοσης σε 111 μαθητς των Σχολεων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης της Τνου.

4.000 ευρ για ξοδα πραγματοποησης μορφωτικν εκδρομν των μαθητν των κατηχητικν σχολεων και του Εκκλησιαστικο Λυκεου.

70.200 ευρ για αγορ βιβλων για τη βιβλιοθκη και την κθεση χριστιανικο βιβλου του Ιερο Ιδρματος, για ξοδα δημοσιεσεων και για συνδρομς εντπων.

20.000 ευρ για την ενσχυση σχολικν επιτροπν Σχολεων Τνου.

Ε. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

21.500 ευρ για προμθεια υλικν βελτισεως μεγαφωνικς εγκαταστσεως Ρ/Σ του Ι. Ιδρματος και συστματος ασφαλεας Ι. Ναο και συγκροτματος.

22.000 ευρ για προμθεια ηλεκτρομηχανολογικο κεφαλαιουχικο εξοπλισμο και για την προμθεια συσκευν Η/Υ για την ανανωση του μηχανογραφικο συστματος Ι.Ι.Ε

7.500 ευρ για την προμθεια και τοποθτηση συστματος εξαερισμο του Ι.Ναο του ΠΙΙΕΤ.

H Διοικοσα Επιτροπ εναι στη διθεση οιουδποτε πολτη για διευκρνιση αποριν οικονομικο περιεχομνου.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009

Ο Προπολογισμς του 2009 περιλαμβνει μεταξ των λλων:

1.Πστωση 2.822.500 ευρ για τη δικαστικ διαφορ του ΠΙΙΕΤ με την Αποστολικ Διακονα της Εκκλησας της Ελλδος σχετικ με τη συντρηση και λειτουργα του Εκκλησιαστικο Σχολεου Τνου ετν 1984-2008.

2.Πστωση 250.000 ευρ για τη λειτουργα του Ιδρματος Τηνιακο Πολιτισμο.

3.Πστωση 176.000 ευρ για τη λειτουργα του κοινωφελος Ιδρματος Μονδα Φροντδας Ηλικιωμνων «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΤΗΝΟΥ»

4.Πστωση 250.000 ευρ για την επισκευ και συντρηση του συγκροτματος και λοιπν τμημτων του ΠΙΙΕΤ.

5.Πστωση 505.000 ευρ στο Δμο Τνου για εκτλεση κοινωφελν ργων.

6.Πστωση 150.000 ευρ στους ΟΤΑ Τνου για εκτλεση κοινωφελν ργων.

7.Πστωση 800.000 ευρ για αμοιβς εκπνησης και επβλεψης μελετν : α) αποκατσταση ,ανδειξη και αξιοποηση του συγκροτματος β) εκσυγχρονισμς εγκαταστσεων Πνευματικο Κντρου και Βιβλιοθκης ΠΙΙΕΤ.

8.Πστωση 180.000 ευρ σε Ιερος Ναος, Σχολικς Επιτροπς και Σωματεα για κοινωφελες σκοπος.

9.Πστωση 2.000.000 ευρ για αγορ προσοδοφρων ακιντων απ εκποηση μη επωφελν ακιντων.

10.Πστωση 300.000 ευρ για ενσχυση πυροπαθν και για εθνικοθρησκευτικος σκοπος.

11.Πστωση 270.000 ευρ για απρους ανκανους για εργασα.

Home | | | | | | | | | Web design | Links | | Site |


Copyright 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece