ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006.

Η Πανελλήνια και Πανορθόδοξη διάσταση του Ιερού Προσκυνήματος έχει συνδεθεί άμεσα από την εποχή της Ευρέσεως της Αγίας Εικόνας και με ένα εκτεταμένο και πολυσχιδές Εθνικό και Θρησκευτικό Έργο

Η Παναγία η Ευαγγελίστρια, η Παναγία η Μεγαλόχαρη, η Παναγία της Τήνου ήταν και είναι πάντα για τον Ελληνικό λαό η ελπίδα για σωτηρία του Έθνους, η ελπίδα για προσωπική σωτηρία, η παρηγοριά, η αγάπη, το θαύμα.

Οι Τήνιοι, που από την εποχή της Ευρέσεως έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του θαύματος, θεώρησαν καθήκον τους και μέσω της χρηστής Διοικήσεως του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. να υπηρετήσουν την Πίστη μας και την Ελληνική Πατρίδα.

Η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας επίγνωση ότι εκπροσωπεί τους απανταχού Τηνίους στη Διοίκηση και διαχείριση των πόρων του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας, εκπληρώνει και φέτος μια πατροπαράδοτη υποχρέωση.

Η υποχρέωση αυτή είναι βέβαια η ανακοίνωση δια του εκπροσώπου της Επιτροπής του απολογισμού και των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας εντός του Ιερού Ναού αμέσως πριν από την έναρξη του Μεγάλου Εσπερινού.

Κατωτέρω παρατίθεται αναλυτικός απολογισμός των εσόδων και των δαπανών του Ιερού Ιδρύματος.

Α. Ως προς τα έσοδα. Κατά το 2006 τα τακτικά έσοδα του Ιερού Ιδρύματος διαμορφώθηκαν στο ύψος των 5.947.000 ευρώ έναντι 4.605.000 του 2005. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι εισπράξεις των παγκαριών, από πωλήσεις λαδιού, εντύπων, από ευρωποίηση ξένων χάρτινων νομισμάτων και επιταγών, από ενοίκια ακινήτων, από τόκους, από ιεροτελεστίες από δωρεές και κληροδοσίες. Περιλαμβάνονται επίσης έσοδα αντικριζόμενα από αντίστοιχες δαπάνες ,εισφορές υπέρ ασφαλιστικών Ταμείων, Φόροι κλπ , οι εισφορές του Ν. 103/75 (αποθεματικό για το εφάπαξ των υπαλλήλων) και ποσό 1.325.000 ευρώ από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (Άλσους 3 Γλυφάδα).
Τα ακαθάριστα έσοδα επί των οποίων θα υπολογισθούν οι εισφορές υπέρ των διαφόρων οργανισμών διαμορφώθηκαν στο ύψος των 4.092.000 ευρώ.

Β. Ως προς τα έξοδα. Το συνολικό ύψος των δαπανών του Ιερού Ιδρύματος ανήλθε κατά την χρήση 2006 (31.12.2006) σε 5.090.200 ευρώ
Πιο αναλυτικά οι δαπάνες έχουν ως εξής:


Α΄. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

820.370 ευρώ διατέθηκαν για τη μισθοδοσία 43 μονίμων υπαλλήλων, του Πρωτοψάλτη και δύο μηχανικών του Ιδρύματος.
235.000 ευρώ διατέθηκαν για μισθοδοσία 72 εκτάκτων επιμελητών και εργατών που προσελήφθησαν επί 6μηνο για τις εποχιακές ανάγκες του Ιδρύματος κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και για αποζημίωση πρόσθετων εφημερίων και εξομολόγων.
219.000 ευρώ περίπου δαπανήθηκαν ως εργοδοτική εισφορά στο ΙΚΑ ,ΤΕΑΔΥ και ΤΣΜΕΔΕ για το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό.
35.200 ευρώ για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού. Είναι γνωστό σε όλους ότι το Π.Ι.Ι.Ε. λειτουργεί σε 24ωρη βάση
122.000 ευρώ για αμοιβή των 51 μελών της Φιλαρμονικής του Ιερού Ιδρύματος.
47.700 ευρώ για αμοιβές δικηγόρων που διεκπεραίωσαν διάφορες υποθέσεις του Ιερού Ιδρύματος (εκκαθάριση κληροδοτημάτων και μισθώσεων ακινήτων, υπογραφή συμβολαίων, εκτιμήσεις ακινήτων & οικοπέδων, παραστάσεις στα δικαστήρια κ.λ.π.)
68.400 ευρώ για αμοιβές μηχανικών για εκπονήσεις μελετών και επιβλέψεις έργων (Mελέτη και σύνταξη σχεδίων του Πνευματικού Κέντρου, μελέτη αποκατάστασης & αξιολόγησης του Συγκροτήματος του ΙΙΕ )
72.000 ευρώ για εφάπαξ βοηθήματα 2 υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν.
700 ευρώ για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση υπαλλήλων.
10.400 ευρώ για μεταφορικά έξοδα. Περιλαμβάνονται δαπάνες αυτοκινήτων που εξυπηρετούν επισήμους κατά τις πανηγύρεις, έκτακτα δρομολόγια λεωφορείων κατά τις εορτές του Ιδρύματος, μεταφορές υλικών, εμπορευμάτων κ. λ. π.
18.000 ευρώ για ταχυδρομικά, τηλεφωνικά και τηλεγραφικά έξοδα.
26.900 ευρώ για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος, φωτισμού του Ιερού Ναού και Ιδρύματος, (η δαπάνη είναι σημαντική γιατί περιλαμβάνεται σε αυτήν και η λειτουργία του συστήματος κλιματισμού και του Ραδιοφωνικού Σταθμού)
88.820 ευρώ για έξοδα εορτών (έξοδα δεξιώσεων επισήμων, προμήθεια αναψυκτικών, καύση πυροτεχνημάτων).
257.300 ευρώ για υλικά και εργασίες συντήρησης του κτιριακού συγκροτήματος του Ιδρύματος και των υπολοίπων κτιρίων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, ελαιοχρωματισμοί,, στεγανοποίηση ταρατσών, συντήρηση σκευών, αυτοκινήτου κ.λ.π.). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαφόρων έργων όπως: α) για οικοδομικές εργασίες σε χώρους του ΠΙΙΕΤ. β) υδραυλικές εργασίες και ελαιοχρωματισμοί στους χώρους των τουαλετών του ΠΙΙΕΤ . γ) ελαιοχρωματισμοί στον Ι.Ν.Ευρέσεως και σε άλλους χώρους του ΙΙΕ. δ) συντήρηση & επισκευή ακινήτων του ΙΙΕ στην Τήνο και στην Αθήνα ε) τοποθέτηση μαρμάρων σε διάφορους χώρους του ΠΙΙΕΤ.στ) συντήρηση και επισκευή κλιματιστικής μονάδας ζ) οικοδομικές εργασίες παρεκκλησίου Αγ.Ελεούσας η) σιδηρουργικές εργασίες για το καινούριο αλεξικέραυνο το ΠΙΙΕΤ.θ) ελαιοχρωματισμοί κουφωμάτων εξωτερ.οψεων ανατολικά και δυτικά του συγκροτήματος.ι) συντήρηση και επισκευή παρεκκλησίου Αγ.Ιωάννου του ΙΙΕ κ) συντήρηση και ευπρεπισμό του πάρκου του ΙΙΕ.
14.250 ευρώ για την προμήθεια επίπλων & σκευών για τους χώρους του ΙΙΕ ,βιβλιοθήκη κλπ.
6.000 ευρώ για έξοδα γραφικής ύλης, διαφόρων μικροαντικειμένων γραφείων κ.λ.π.
23.600 ευρώ για τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ και φόρου εισοδημάτων του Ιδρύματος από ακίνητα.
700 ευρώ για αξία φαρμάκων Σταθμού Α΄. Βοηθειών
15.600 ευρώ για αγορά ειδών και γενικά υλικών καθαριότητας.
5.500 ευρώ για πρόσφορα και άρτους του Ιερού Ναού.
44.170 ευρώ για εκτυπώσεις βιβλιαρίων - εικονισματίων - ημερολογίων - ιστορικών φωτογραφιών, αφισών κλπ.
3.900 ευρώ για κατασκευή ιερών αμφίων και στολών βοηθητικού προσωπικού Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
20.860 ευρώ για υγρά καύσιμα κινήσεως αυτ/του και συστήματος κλιματισμού.
27.700 ευρώ για προμήθεια πλαστικά φιαλιδίων διανομής αγιασμένου ελαίου.
52.400 ευρώ για προμήθεια νημάτων, καθαρού κηρού και λαμπάδων για τις ανάγκες των Ιερών Ναών.
29.300 ευρώ για την αγορά πετρελαιοφόρου φορτηγού αυτοκινήτου με μεταλλική καρότσα και ενός μοτοποδηλάτου για τις ανάγκες του ΠΙΙΕΤ.

Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ

80.776 ευρώ στη Δ.Ο.Υ. Τήνου από την υποχρέωση του Ιερού Ιδρύματος 2% επί των εισπράξεων του έτους 2005.
403.881ευρώ στο Δήμο Τήνου για εξόφληση της εισφοράς 10% έτους 2005.
180.000 ευρώ για την ενίσχυση των Ο.Τ.Α. νήσου Τήνου για εκτέλεση κοινωφελών έργων .
80.776 ευρώ στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου - Τήνου για εξόφληση έτους 2005.
120.500 ευρώ για την ενίσχυση των Ιερών Ναών της Τήνου και ορισμένων Ναών εκτός Τήνου.
210.000 ευρώ για την ενίσχυση σωματείων εντός και εκτός Τήνου που εξυπηρετούν θρησκευτικούς και κοινωφελείς σκοπούς.
250.000 ευρώ στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού.

Διατέθηκαν επίσης από τις αποθήκες του Ιερού Ιδρύματος, σε διάφορους Ιερούς Ναούς και κοινωφελείς οργανισμούς:
1.Καλύμματα, υφάσματα κ.λ.π. που περιγράφονται σε γραμμάτια 50
2.Εικόνες, σκεύη κ.λ.π. που περιγράφονται σε γραμμάτια 129.
3.Κανδήλια τεμάχια 142 τεμ. Βάρους κιλά 32.581.
4.Λάδι α) σε απόρους λίτρα 4.573
β) σε Ιερούς Ναούς λίτρα 2924
γ) στη Στέγη Ευγηρίας λίτρα 400
δ) στη Σχολή Πανόρμου λίτρα 120
ε) στο Εκκλησιαστικό Λύκειο λίτρα 600
στ)σε εθελόντριες καθαρίστριες Ι. Ναών λίτρα 595
ζ) Γηροκομείο Ταλάντων Σύρου και φιλόπτωχες εταιρείες λίτρα 600
η) Στην Ημερήσια φροντίδα ηλικιωμένων Δήμου Εξωμβούργου λίτρα 120
ι) Στον Νεανικό Επιμορφωτικό Ομιλο Σύρου λίτρα 340.
5.Λιβάνι κιλά σε Ιερούς Ναούς 31 κιλά.

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

236.000 ευρώ στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Μεγαλόχαρη Τήνου» για τις ανάγκες λειτουργίας της
274.140 ευρώ για χορήγηση μηνιαίων βοηθημάτων σε 270 απόρους ασθενείς ανίκανους για εργασία.
99.900 ευρώ εφάπαξ βοηθήματα για νοσηλεία 96 απόρων.
3.000 ευρώ στην Ι. Μ. Κεχροβουνίου από υποχρέωση διαθήκης Βερσή.
160.500 ευρώ στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΤΕΑΔΥ, ΤΣΜΕΔΕ ΤΠΟΕΚΕ, ΤΠΔΥ, ΤΑΔΚΥ,(απόδοση εισφορών εργαζομένων στο ΙΙΕ).
102.100 ευρώ στο Δημόσιο Ταμείο Τήνου (απόδοση κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, υπέρ ΜΤΠΥ- ΧΑΡΤ-ΟΓΑ)
30.360 ευρώ για την αντιμετώπιση δαπανών φιλοξενίας παιδιών από την Μητρόπολη της Καισαριανής στο κτίριο του Εκκλησιαστικού Λυκείου Τήνου .
65.000 ευρώ στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου για την κάλυψη δαπανών ,λειτουργίας νεοϊδρυθέντος παιδικού σταθμού της Ι. Μητρόπολης και προμήθεια σχολικού λεωφορείου.
3.000 ευρώ στην Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερ. Ιεραποστολής για την στήριξη του ιεραποστολικού έργου του πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αφρική.
10.000 ευρώ στο Ιδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας ως συμμετοχή στην δαπάνη διοργάνωσης του Συνεδρίου «Θεωρία και Πράξη» της ψαλτικής τέχνης.
35.000 ευρώ στην Ιερά Σύνοδο Εκκλησίας της Ελλάδος για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για τα θέματα πολέμου στην Μέση Ανατολή & για αντιμετώπιση δαπανών διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και συναντήσεων.
3.000 ευρώ στον Ελληνική Δράση Αφρικής για την φροντίδα & μέριμνα ορφανών παιδιών και φορέων του AIDS στην ακτή Ελεφαντοστούν.
14.600 ευρώ στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου έκτακτη επιχορήγηση για την εκδήλωση «Γέφυρες πολιτισμού 2006» στο ΟΑΚΑ 8-10 Δεκεμβρίου 2006.
23.000 ευρώ ως συμμετοχή του ΙΙΕ στην εκδήλωση « Τήνια»
Δ΄. ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ

80.000 ευρώ στη Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου για δαπάνη λειτουργίας της.
84.180 ευρώ δαπάνη για υποτροφίες 128 απόρων Τηνίων σπουδαστών Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού, κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2004- 2005.
9.120 ευρώ για βραβεία επίδοσης σε 72 μαθητές των Σχολείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Τήνου.
3.500 ευρώ για έξοδα πραγματοποίησης μορφωτικών εκδρομών των μαθητών των κατηχητικών σχολείων και του Εκκλησιαστικού Λυκείου.
86.550 ευρώ για αγορά βιβλίων για τη βιβλιοθήκη και την έκθεση χριστιανικού βιβλίου του Ιερού Ιδρύματος, για έξοδα δημοσιεύσεων και για συνδρομές εντύπων.
60.000 ευρώ για την ενίσχυση σχολικών επιτροπών Σχολείων Τήνου.
6000 ευρώ στο Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών Θεολογ.Σχολής ως συμμετοχή στην δαπάνη έκδοσης 39ου τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδας 2004.


Ε. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

17.950 ευρώ για προμήθεια υλικών βελτιώσεως μεγαφωνικής εγκαταστάσεως Ρ/Σ του Ι. Ιδρύματος και συστήματος ασφαλείας Ι. Ναού και συγκροτήματος.
37.700 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και για την προμήθεια συσκευών Η/Υ για την ανανέωση του μηχανογραφικού συστήματος Ι.Ι.Ε
53.900 ευρώ για αγορά έργων τέχνης με δημοπρασία για τα Μουσεία του ΠΙΙΕΤ.


back home