ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ  Τήνος 23 Φεβρουαρίου 2006

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ  Αριθμός Συνεδριάσεως : 5/2006 

 

Π Ρ Ο  Σ Κ Λ Η Σ  Η

 

  Τον κ ………………………..……………….….

 

 .….....…………………………………….

 

Ε ν τ α ύ θ α

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

 

 Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 2 & 119 του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30 για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

 

ΘΕΜΑ 1ο:

 

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών στον ανάδοχο του έργου «Ανάπλαση οδών και πλατειών οικισμού Δύο Χωριών Δήμου Τήνου».

 

ΘΕΜΑ 2ο:

Τροποποίηση της με αριθ. 214/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων – οχημάτων του Δήμου Τήνου.

 

ΘΕΜΑ 3ο:

Λήψη απόφασης για επιχορήγηση της σχολικής επιτροπής των Νηπιαγωγείων Τήνου για την εκτέλεση εργασιών στο 3ο και 4ο Νηπιαγωγείο.

 

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2005 της Σχολικής Επιτροπής 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 5ου Νηπιαγωγείου Τήνου.

 

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2005 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου.

 

ΘΕΜΑ 6ο:

Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Α.Δ.Ε.Τ της διοργάνωσης αποκριάτικης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Μαρτίου 2006 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 7ο:

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσεως μουσικών οργάνων και άδειας παράτασης ωρών λειτουργίας αυτών για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο (παραδοσιακό) με δύο (2) τεχνικά παίγνια (μπιλιάρδα)» του κ. Ιωάννη Σουράνη στην οδό Δρ. Δρόσου  πόλεως Τήνου.

 

ΘΕΜΑ 8ο:

Ψήφιση πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου Τήνου σε συστήματα Infokiosk πανελλαδικής εμβέλειας και σε πολυσυλλεκτικό DVD.

 

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2006 του ν.π.δ.δ. «Παιδικός Σταθμός Δήμου Τήνου».

 

ΘΕΜΑ 10ο:

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2006.

 

ΘΕΜΑ 11ο:

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της με αριθ. 54/05 θεωρημένης μελέτης της ΤΥΔΚ για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στη θέση «Παλλάδα» και μετατροπή της παλαιάς παιδικής χαράς σε χώρο στάθμευσης λεωφορείων (ΚΤΕΛ)».

 

 

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ευάγγελος Περιάλης

 

home

Φεβρουάριος 2006

)