Κατασκευή Μουσείου Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο της Τήνου

Ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο 2006 η κατασκευή του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας με προυπολογισμό 2.719.963 ευρώ, στον Πύργο της Τήνου στο οποίο θα γίνει εκτενής αναφορά στην τεχνολογία του μαρμάρου μέσα από την διαχρονική διάσταση της. Στο μουσειολογικό πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην περιγραφή του πλέγματος εργαλειακού εξοπλισμού και τεχνικών με παράλληλη επισήμανση του κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου, όπου αναπτύχθηκαν τα τηνιακά εργαστήρια.

Ηλεκτρονική Χαρτογράφηση Πρωτοβουλιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Νοέμβριος 2005

home