ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Τήνος     17 / 04 / 2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Δ/νση: Μεγαλόχαρης 24                  

Τ.Κ: 84200 Τήνος             

Πληροφορίες: κ. Αρμακόλας Νικόλαος       

Τηλέφωνο: 23779            

Φαξ: 23779   

                       

 

Ανακοίνωση

Θέμα: Απόκτηση άδειας χρήσεως κοινοχρήστων χώρων

Σχετ: Οι με αριθμό 152/1987 και 267/2005 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου

Γνωστοποιούμε σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις για την απόκτηση της ετήσιας άδειας χρήσεως του επί της προβολής τους κοινόχρηστου χώρου, πως η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το έτος 2007 παρατάθηκε έως τις 15/05/07.
Υπενθυμίζεται πως μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, η χρήση των κοινοχρήστων χώρων θεωρείται αυθαίρετη.
Για την απόκτηση της άδειας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

  1. Έντυπο αίτησης συμπληρωμένο (παρέχεται από τον Δήμο Τήνου)
  2. Σκαρίφημα επί της αιτήσεως ή επί πρόσθετης σελίδας
  3. Άδεια λειτουργίας του καταστήματος

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Ο Δήμαρχος Τήνου

 

 

Σίμος Ορφανός

 

Back | Home