Γάμος του Αντωνίου Φιλιππούση Λογιστού - Φοροτεχνικού Δ. Φιλιππότη 11 Τήνος
| 02 - 12 -2006