Οι υποχρεώσεις των επιχειρηματιών ενοικιαζόμενων δωματίων & διαμερισμάτων
14/2/2007


Η Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων «Κυκλάδες» ενημερώνει τους επιχειρηματίες ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων για τις υποχρεώσεις τους εν όψει της φετινής τουριστικής περιόδου.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρηματίες ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων:
1.Οφείλουν να δηλώσουν τις τιμές για το 2007 το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου και πάντα πριν την έναρξη λειτουργίας του καταλύματος.
2.Οι αιτήσεις δηλώσεως των τιμών υποβάλλονται για έγκριση στην Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων ή στους τοπικούς Συλλόγους – μέλη της.

3.Το θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης τιμών αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της υποδοχής του καταλύματος, κάτωθεν του εντύπου του Ειδικού Σήματος λειτουργίας.
4.Στις επιχειρήσεις που δε θα δηλώσουν τιμές, επιβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ πρόστιμο 293,47 €.
5.Δεν επιτρέπεται η άγρα πελατών.
6.Οι επιχειρηματίες όλων των καταλυμάτων υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), θεωρημένο αρμοδίως, να τηρούν τα δελτία κίνησης πελατών ημεδαπών – αλλοδαπών και να τηρούν «βιβλίο εντυπώσεων».
Η Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων «Κυκλάδες» είναι δευτεροβάθμιο μη κερδοσκοπικό Σωματείο. Διαθέτει στις τάξεις της 24 Συλλόγους Τουριστικών Καταλυμάτων, από όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Οι Σύλλογοι αυτοί έχουν συνολικά περισσότερα από 3.500 μέλη, που είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων. Είναι ιδρυτικό μέλος της ΣΕΕΔΔΕ, της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων. Η έδρα της βρίσκεται στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στη πρωτεύουσα του Νομού Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου.

http://www.kykladesnews.gr

more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

back home

 

back home