Κύριε Κοσμά, πότε θα μαζέψεις τη γυναίκα σου, που είναι το μεγαλύτερο καμάκι, από το λιμάνι; Εάν δε μπορείς, να απευθυνθούμε στο ΥΕΝ;

more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Back | Home