Από 1 Ιουνίου ως 30 Σεπτεμβρίου 2007 - Λαογραφικό Μουσείο Τήνου

Back | Home