Επιλέξτε ένα πανηγύρι κάνοντας clik για πλούσιο φωτογραφικό υλικό
Φωτογραφικό υλικό: Χρήστου Φιοράντη
Πανηγύρι - Αγ. Άννα - Τζάδος 25/07/2005 Πανηγύρι - Αγ. Παπασκευής - Ιστέρνια 26/07/2005 Χωρός Συλλόγου Κτικάδου παρέα με την Τηνιακή Κομπανία  Δύο Χωριά παρέα με την Τηνιακή Κομπανία Άγιος Ρωμανός παρέα με την Τηνιακή Κομπανία Χορός Συλλόγου Ποταμιάς παρέα με την Τηνιακή Κομπανία Χορός Συλλόγου Σμαρδάκιτου παρέα με την Τηνιακή Κομπανία Χορός Συλλόγου Υστερνίων παρέα με την Τηνιακή Κομπανία Χορός συλλόγου Αρνάδου παρέα με την Τηνιακή Κομπανία Χορός συλλόγου Αγάπης παρέα με την Τηνιακή Κομπανία Κώμη

home

Αύγουστος 2005