ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση:    Αγ. Κων/νου 8

                               10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:        Αικ. Γαβότση

Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215249

ΦΑΞ:                      210 5223228

Ε-mail:                   asfika@otenet.gr

Αθήνα  30/11/2005

 

Αριθμ. Πρωτ.

  Τ00/478/61

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

ΠΡΟΣ:

Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νομών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάμου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Τήνο των Κυκλάδων».

 

 

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. Αοικ./8199/10-11-05 έγγραφο του ΤΑΞΥ και σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 131/05 (ΦΕΚ 192 Α’), η ασφάλιση του εν λόγω Ταμείου επεκτείνεται στις περιοχές των Νομών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάμου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Τήνο των Κυκλάδων από 2/1/06.

     Από την ημερομηνία αυτή, θα διακοπεί η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και παροχών ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα, για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν στις περιοχές αυτές.

     Τέλος, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκ/των να ενημερωθούν οι εργοδότες της ασφαλιστικής τους περιοχής με κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις, δελτία τύπου κ.λ.π.) για την ασφάλιση των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο ΤΑΞΥ από 2/1/06.

Back | Home