Τα σπήλαια
     Η Τήνος διαθέτει αρκετά ενδιαφέροντα σπήλαια, μερικά άπο τα οποία αποτε-
λούν αξίολογους βίοτοπους.Παραθέτουμε  στη συνέχεια μια πολύ σύντομη περιγρα-
φή τους.
     1.Το σπήλαιο των Γαστρίων.Βρίσκεται ενα χιλιόμετρο περίπου δυτικά του Tinos
Beach (Κίονια) και η είσοδός του σχηματίζεται ανάμεσα στα παραθαλάσσια βράχια
του-ομόνυμου ακρωτηρόυ.Έχει μήκος 50μ. περίπου.Στο εσωτερικό του υπάρχει
ιδιόμορφο ημικυκλικό κτίσμα.Πλήθος επιγραφών έχει χαραχθεί στους μικρούς θό-
λους και τισ πλευρές του διαδρόμου εισόδου και των διακλαδώσεων μέχρι το σημείο
που ανοίγει ο μεγάλος θάλαμος.Οι επιγραφές είναι ανορθόγραφες και διαφόρων
εποχών.Από τισ επιγραφές αυτές προκύπτει η ύπαρξη σ'αυτό,κάτα την βυζαντινή
περίοδο,κάποιου ναού αφιερωμένου προφανώς στον Άγιο Στέφανο.Το σπήλαιο
παρουσιάζει εξαιρετικό γεωλογικό και ιστορικό ενδιαφέρον.
      2.Η Μυγοσπηλιά  ή Καμμένη Σπηλιά.Βρίσκεται στο μέσο της βόρειας ακτής
τησ Τήνου,αρκετά χιλιόμετρα βορειοδυτικά τοθ χωριού Αετοφωλιά,όπου υψώνεται
ο ορεινός όγκος Καστέλλα-Καλανίστα.Εχει μήκος 55μ. περίπου και η είσοδος της
ανοίγεται προς την ακτή και σε αρκετό ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας.
Εχει δύο εισόδους μια ευρεία προς το επάνω μέρος και μια στενή,χαμηλότερα.
Μόνον έρποντας μπορεί κανείς να εισέλθει.Στο εσωτερικό της υπάρχουν πολλά
οστά,γυναικοπαίδων κυρίως, καθώς και η σμήνη από πράσινες μικρές μύγες και
απειράριθμα μυρμήγκια.Και αυτό παρουσιάζει έντονο γεωλογικό, ιστορικό και ε-
ντομολογικό ενδιαφέρον.
       3.Ο Δρακόλακας.Βρίσκεται 4χλμ. περίπου ανατολικά του χωριού Πλατιά και
1 χλμ. περίπου νότια του κόλπου Βαθύ.Ο επισκέπτης εισέρχεται από μια διάβαση
βραχώδη και ανώμαλη και κατεβαίνει σε βάθος μερικών μέτρων, όπου βρίσκεται
σ'ενα θάλαμο αρκετά ευρύχωρο,που καταλήγει σ΄ενα λάκκο.
       4.Το σπήλαιο του Βρέκαστρου.Βρίσκεται στην ανατολική ακτή του ομώνυμου
λοφίσκου, 3 χλμ. ανατολικά τησ πόλεως.Η θάλασσσα εισχωρεί μέσα στο σπήλαιο,
βάθους 5μ. περίπου, και δύναται κανείς να εισπλεύσει με βάρκα.
       5.Το σπήλαιο των Βουλισμένων.Βρίσκεται στην ανατολική ακτή,στην ομώνυμη
τομοθεσία,1 χλμ. περίπου νότια τησ Φανερωμένης.Το δάπεδό του είναι βραχώδες
και στο εσωτερικό φωλιάζουν αγριοπερίστερα.
       6.Το σπήλαιο τησ Κιθάρας.Βρίσκεται 3χλμ. περίπου βόρεια του σπηλαίου των
Βουλισμένων και η θάλασσα εισχωρεί σ'όλο το βάθος του (6μ.). Και σ'αυτό φωλιά-
ζουν αγριοπερίστερα.
       7.Το σπήλαιο των Φουρνακιών.Βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, ανάμεσα στα
ακρωτήρια Παππάργυρος και Αξαχωπός της βορειοανατολικής ακτής, και η θάλασ-
σα εισχωρεί και σ'αυτό σ'όλο το βάθος του (6μ.).Στο βάθος του υπάρχει πηγή
με γλυκό νερό.
       8.Τα σπήλαια της Σπήλιας.Βρίσκονται 1 χλμ. δυτικά του κόλπου της Λιβάδας,
ανάμεσα στα ακρωτήρια Φερό κρημνό και Διασφάη.Από τη διάβρωση των κυμά-
των έχουν σχηματισθεί πέντα συνεχόμενα, σπήλαια, από τα οποία τα δύο μεγαλύτε=
ρα έχουν βάθος 20-40 μέτρων τουλάχιστο, κατά το γνώστη τουσ Γιάννη Κοντοφριό.
Σε μια από τις σπήλιες υπάρχει πηγή με γλύκο νερό.Συχνάζοντο μέχρι πρόσφατα
από φώκιες.
       9.Το σπήλαιο Κρούφτρες.Βρίσκεται βόρεια του φαλατάδου, στην περιοχή του
βουνού Φλάμπουρο, σε μια χαμηλότερη ξεχωριστή κορυφή πο φέρει την ονομασία
Κρούφτρες, και η πρόσβαση στην είσοδο του, όπως και στο εσωτερικό του, απαιτεί
πολλή προσοχή.
      10.Το σπήλαιο Μουρούνια.Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ομώνυμου
μικρού ακρωτηρίου, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησίου.Εχει βάθος 15μ., στο
οποίο μπορεί να εισχωρήσει και μικρό σκάφος αναψυχής.
      11.Το σπήλαιο Κουφαγρέλι.Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, 3 ν.μίλια
περίπου δυτικά του λιμανιού του Πανόρμου, μεταξύ των ακρωτηρίων Παριανού και
Δόρδιας, όπου σχηματίζεται ορμίσκος. Στο βάθος του ορμίσκου και στην τοποθε-
σία Κουφαγρέλι κείται στο σπήλαιο βάθους 6μ. περίπου.
      12.Τα σπήλαια Πανόρμου και Καμάρας.Βρίσκονται και τα δύο στο βορειοδυτικό
άκρο  του κόλπου του Πανόρμου, κοντά στο μικρό ακρωτήρι Καμάρα.Το πρώτο
ανακαλύφθηκε το 1854, κείται μέσα σε λατομείο μαρμάρου και χωρίζεται σε δύο
θαλάμους με αξιόλογη διακόσμηση. Το δέυτερο έχει βάθος 4μ. και στο εσωτερικό
του μπορεί να εισπλεύσει βάρκα.
       Πάντως, όσοι επιθυμούν να εξερεύνησουν τα σπήλαια των βόρειων και ανατολι-
κών ακτών του νησιού, πρέπει να το επιχειρήσουν μόνο με πολύ καλές  καιρικές
συνθήκες και εφόσον δεν προβλέπεται σύντομη μεταβολή του καιρού
   

 

Home

Back

10/08/06

B) The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.