Σύλλογος Φίλων Κέντρου Υγείας "Νικόλαος Κόγκος"

Γενική συνέλευση την Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2007 στις 11 π.μ.
στην αίθουσα Πνευματικό Κέντρο του ΠΙΙΕΤ

Ημερήσια διάταξη:
- Έκθεση των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
- Οικονομικός απολογισμός του 2007
- Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων
- Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο