Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 2 & 119 του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Δευτέρα 24η Ιουλίου και ώρα 19.00 π.μ. για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Λήψη απόφασης για ανάθεση εκπόνησης μελέτης σύνταξης φακέλου – διαγραμμάτων για προώθηση προς έγκριση α) Τοπικού ρυμοτομικού ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Αγ. Γρηγορίου και β) διορθωτικής πράξης εφαρμογής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την μελέτη πολεοδόμησης οικισμού Αγ. Σώστη, σύμφωνα με την 131/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή – υλοποίηση της γεωτεχνικής μελέτης του αντλιοστασίου ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Αγκάλης που αφορά την μελέτη : «Μελέτη κατασκευής έργων υποδομής σε περιοχές του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως».

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – ¶νδρου για απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από την παραλιακή οδό πόλεως Τήνου.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου και Στίβου».

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για μείωση εγγυήσεων του έργου «ανάπλαση οδών και πλατειών οικισμού Δύο Χωρίων Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Έργα Ύδρευσης Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ 8ο: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης του δημοτικού κτηρίου «Πολύκεντρο Ιωάννης Ορφανός» σε χώρο στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή και διάθεση πίστωσης 50.000,00 Ευρώ, από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες (ΣΑΕ 055) και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2006.

ΘΕΜΑ 10ο: Κατανομή ποσού 23.165,20 Ευρώ (50% α΄ εξαμήνου 2006) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την με αριθ. 13466/30-3-2006 χρηματική εντολή του ΥΠΕΣΔΔΑ.

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή και κατανομή ποσού 38.242,55 Ευρώ από ΣΑΤΑ 2006 για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων, σύμφωνα με τις με αριθ. 25260/2006 και 26086/2006 αποφάσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ.

ΘΕΜΑ 12ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2006.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης που προέκυψε για την φιλοξενία του Υφυπουργού Παιδείας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Τήνο προκειμένου να παραστεί στην εορτή της Αγίας Πελαγίας.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης που προέκυψε από την παράθεση μικρής δεξίωσης και την προσφορά αναμνηστικού δώρου στον Πρόξενο της Αγίας Έδρας στην Ελλάδα κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Δήμο Τήνου.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 300,00 Ευρώ που προέκυψε από την φιλοξενία αρχαιολόγου, ο οποίος κλήθηκε από τον Δήμο προκειμένου να επιβλέψει την αποπεράτωση των έργων ανασκαφής στην θέση «Μάρινερ».

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης που προέκυψε από την προσφορά αναμνηστικών δώρων στους συνέδρους που συμμετείχαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 19-7-2006 στην Τήνο.

ΘΕΜΑ 17ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για συνδιοργάνωση με το Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ» πολιτιστικής εκδήλωσης περιπατητικής συναυλίας με την συμφωνική μπάντα νέων «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ».

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 11.229,94 € για την εκτέλεση από την ΔΕΗ της παραλλαγής δικτύου στον οικισμό Τριαντάρος, λόγω διάνοιξης δρόμου.

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση του «Αθλητικού Ομίλου Τήνου» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Γεωργίου Αλβέρτη για συνδιοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου του, η οποία θα λάβει χώρα στο Ι.ΤΗ.Π. και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 21ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως καταστηματαρχών Λεωφ. Μεγαλόχαρης.

ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε ενδεή συμπολίτη μας.

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ψ
Ευάγγελος Περιάλης

 

Home

Back

21/07/06