Κόμβος Πληροφορική Προϊόντα & Υπηρεσίες Πληροφορικής
ΟΤΕ CONN-X Τώρα σε μεγαλύτερες Ταχύτητες!! 2mbps 8mbps 24mbps Δώρο :Ασύρματος Εξοπλισμός WIFI MODEM/ROUTER Τώρα και στην περιοχή του Πύργου
τηλ: 22830 21201 fax: 22830 21231 Μαρτ. Νοδεστρωμ - Τήνος 84200 www.e-komvos.gr – info@e-komvos.gr

Κόμβος Πληροφορική
Προϊόντα & Υπηρεσίες Πληροφορικής

ΟΤΕ CONN-X
Τώρα σε μεγαλύτερες Ταχύτητες!!

2mbps
8mbps
24mbps

Δώρο :Ασύρματος Εξοπλισμός WIFI MODEM/ROUTER
Τώρα και στην περιοχή του Πύργου

τηλ: 22830 21201 fax: 22830 21231
Μαρτ. Νοδεστρωμ  - Τήνος 84200
www.e-komvos.grinfo@e-komvos.gr


Back - Home

Information on Tinos Island, Cyclades, Greece
Traffic stats of portal www.tinos.biz