Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου και λειτουργικού Ελαιοτριβείου στο νησί μας, είναι συνεχείς.

Ήδη ο Δήμος μας προχωρεί άμεσα στην δημοπράτηση  του κτιριακού έργου  του Ελαιοτριβείου, ενώ ανάλογη δέσμευση ως προς τα ηλεκτρομηχανολογικά έχει αναλάβει ο Δήμος Τήνου. 

Επειδή όμως όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέσα στο τρέχον έτος και παράλληλα να τεθούν σε λειτουργία, ο Δήμος Εξωμβούργου σεβόμενος τον μόχθο του τηνιακού αγρότη και όχι μόνο, αλλά και επειδή πιστεύει ότι ο ευλογημένος αυτός καρπός της ελιάς δεν πρέπει να αφήνεται να σαπίζει κάτω από τα δέντρα, προτίθεται άμεσα να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες μεταφορές σε ελαιοτριβείο της γειτονικής μας νήσου Άνδρου, με φορτηγό όχημα για όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς των διοικητικών του ορίων, προκειμένου η όλη αυτή διαδικασία να αποτελέσει την αφετηρία ενδιαφέροντος όλων μας για τα «αγρέλια» που οι πρόγονοί μας φύτεψαν και εμείς καλούμαστε να διατηρήσουμε.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την συμμετοχή σας στις προγραμματισμένες αυτές μεταφορές μπορείτε να έχετε στο τηλέφωνο 22833 60229 αρμόδια κ. Πετρίνα Κολλάρου.

Με την ελπίδα και την βεβαιότητα ότι φέτος μεταφέρουμε σε γειτονικό Ελαιοτριβείο, όμως του χρόνου θα στύβουμε σε δικό μας Ελαιοτριβείο, σας ευχαριστούμε για  την κατανόησή σας και την συμμετοχή σας στην προσπάθεια διατήρησης των ελαιόδεντρων του νησιού μας.


ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ


Back - Home