ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: «ΕΚΦΡΑΖΩ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΑΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Την έντονη ανησυχία του για τις επιδοτούμενες ακτοπλοϊκές συνδέσεις σε Κυκλάδες και στο Αιγαίο γενικότερα που κινδυνεύουν να διακοπούν, καθώς και την μείωση των προβλεπόμενων από το προσχέδιο του Προϋπολογισμού πιστώσεων για τις άγονες γραμμές, εξέφρασε ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Γ. Βρούτσης με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

Ο Βουλευτής Κυκλάδων εκδηλώνει τον προβληματισμό του για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις διαδικασίες σύστασης του αρμόδιου φορέα που ασχολείται με τη διαχείριση των ακτοπλοϊκών θεμάτων (Επανασύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών και κατανομή αρμοδιοτήτων) και υπογραμμίζει ότι οι πρόχειρες λύσεις, όπως η παράταση των επιδοτούμενων δρομολογίων κατά ένα μήνα, δεν αρκούν για να επιλύσουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στο Αιγαίο.

Παράλληλα, ο Βουλευτής Κυκλάδων δεν παρέλειψε να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για την μείωση των πιστώσεων που προβλέπονται για τις επιδοτήσεις των άγονων γραμμών (στα 41 εκατ. €) σε σχέση με το παρελθόν (Το 2003 για 50 άγονες γραμμές καταβλήθηκαν 25,2 εκατ. €, το 2004 για 50 άγονες γραμμές δόθηκαν 25 εκατ. €, το 2005 για 55 άγονες γραμμές δόθηκαν 41 εκατ. €, το 2006 για τον ίδιο αριθμό άγονων γραμμών δόθηκαν 45 εκατ. €, το 2007 για 84 άγονες γραμμές 50 εκατ. €, το 2008 για 84 άγονες γραμμές δόθηκαν 70 εκατ. € και το 2009 για 85 άγονες υπήρχε πρόβλεψη να δοθούν 107 εκατ. €). Πρόθεση που αποτυπώνεται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2010 (σελ. 18 του προσχεδίου). Εξέλιξη, που αν συμβεί θα «βυθίσει» σίγουρα τα μικρά νησιά του Αιγαίου στο περιθώριο και την απομόνωση.

Ο Γ. Βρούτσης καλεί την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις γύρω από τα θέματα αυτά, μεταφέροντας συνάμα την αγωνία των νησιωτών για το μέλλον των επιδοτούμενων ακτοπλοϊκών μεταφορών. Μεταξύ άλλων επισημαίνει :

«Επειδή, η κατάργηση και ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και η προχειρότητα με την οποία μεταφέρθηκαν αυτές στα νεοσύστατα υπουργεία, επιδεικνύει την αδιαφορία της κυβέρνησης για τον ευαίσθητο τομέα της νησιωτικής Ελλάδος. Επειδή, τα πλοία της γραμμής αποτελούν τις μόνες γέφυρες σύνδεσης και επικοινωνίας των μικρών νησιών του Αιγαίου με την ηπειρωτική Ελλάδα. Επειδή, η τακτική σύνδεση των μικρών νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και επιβίωση αυτών. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει διευκρινήσεις και να αποσαφηνίσει τις προθέσεις της σχετικά με:

  • Τις ενέργειες που προτίθενται να λάβει η κυβέρνηση, προκειμένου να αποτραπεί η ενδεχόμενη μείωση των επιδοτούμενων ακτοπλοϊκών συνδέσεων σε Κυκλάδες και στο Αιγαίο γενικότερα.

  • Την πιθανότητα να μειωθούν οι πιστώσεις για τις άγονες γραμμές στο τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμό του 2010.

  • Τα δρομολόγια που αναμένεται να διακοπούν στην ενδεχόμενη μείωση των ανωτέρω πιστώσεων»

Back - Home

Information on Tinos Island, Cyclades, Greece