ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ  ΤΗΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ    
Ταχ. Δ/νση: Ξινάρα Τήνου 84200 
Τηλ- 22833 60200

Ξινάρα  20 Μαρτίου  2009
Αριθ. Πρωτ. –   1633  -
Αριθ. Συνεδρίασης  5/2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ  ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ   ΤΗΝΟΥ

 Προς:

 

            Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96  του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” σας καλούμε να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου μας, στις 26 Μαρτίου 2009,_ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 σε Συνεδρίαση για να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης έργου: «Πλακοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οικισμών Τ.Δ. Κώμης».
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 15003/08/4-3-2009 έγγραφο του τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Π.Ν.Α.

 ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης έργου: «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών οδών Τ.Δ. Στενής».
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 15004/08/4-3-2009 έγγραφο του τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Π.Ν.Α.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης προμήθειας: «Προμήθεια ειδών καθαρισμού και απόσμησης κάδων απορριμμάτων και απορριμματοφόρων οχημάτων».
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.7132/3308/12-3-2009 έγγραφο του τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Π.Ν.Α

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης έγκρισης διάνοιξης μικροτάφρων για την τοποθέτηση σωλήνων και καλωδίων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 521/438/9-3-2009 έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος του Ο.Τ.Ε.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πράξης απολογισμού έτους 2008 του Δημοτικού Σχολείου Στενής – Φαλατάδου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 16/5-3-2009 έγγραφο του 3/θ Δημοτικού Σχολείου Στενής - Φαλατάδου Τήνου.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πράξης απολογισμού έτους 2008 του Δημοτικού Σχολείου Εξωμβούργου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 22/13-2-2008 έγγραφο του 4/θ Δημοτικού Σχολείου Εξωμβούργου Τήνου.
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση συνεργασίας από το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού για την διαφήμιση της Τήνου στη Ρωσία.
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 48/25-2-2009 έγγραφο του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου – Ελαιοτριβείου Νήσου Τήνου σχετικά με την ψήφιση του Προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2009.
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 30/9-3-2009 έγγραφο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου – Ελαιοτριβείου Τήνου.

ΘΕΜΑ 10ο: Εξέταση αιτήματος Πυροσβεστικού Κλιμακίου Τήνου για την τοποθέτηση στεγάστρου στην περιοχή της ανεμογεννήτριας προς εξυπηρέτησή τους κατά την αντιπυρική περίοδο (Απρίλιο – Οκτώβριο 2009).
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 34Φ.Α.10321/6-2-2009 έγγραφο της Πυροσβεστικής Τήνου.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης γνωμοδότησης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα».
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 176/13-2-2009 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 12ο: Εξέταση εγγράφου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Τήνου σχετικά με την Συντήρηση – επισκευή δρόμου περιοχής Τσικνιά.
Σχετ: Το από 27/2/2009  έγγραφο των ανωτέρω υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ 13ο: Εξέταση προβλημάτων που έχουν προκύψει από την μη εκταμίευση χρημάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τα έργα:
α) Αντικατάσταση - ανακατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Κάμπου  Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.
β) Δρόμος Μύλοι – Θεοτόκου Τ.Δ. Υστερνίων.
γ) Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης οικισμού Καλλονής.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
.


Back - Home
Στατιστικά της ΤήνουTraffic stats of portal www.tinos.biz