Του δημοτικού σύμβουλου Εξωμβούργου κου Εμμ. Σώχου                                                               

 

Αγαπητή Ενδοχώρα

 

Χαίρομαι που μέσω της έγκριτης και έγκυρης εφημερίδα σας αναπτύσσετε γόνιμος και εποικοδομητικός πολιτικός διάλογος, που αφορά το μείζον πρόβλημα της Τήνου , δηλαδή τη διαχείριση των απορριμμάτων και την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. ( χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ) η Χ.Υ.Τ.Υ. (  χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων ).

Ο Δήμαρχος Εξωμβούργου κος Κροντηράς απάντησε στο άδολο δημοσίευμα μου « Τσικνιάς δεν πάει άλλο » και χαίρομαι που έστω και αργά και μερικά τοποθετείται απέναντι στο πρόβλημα . Όμως , για την αποκατάσταση της αλήθειας  θα πρέπει να καταγράψουμε όλα - όσα δεν είπε η δεν έκανε ( δεν έγιναν ) .

Πράγματι το πρώτο μέλημα από τη δημιουργία του Δήμου Εξωμβούργου ήταν η διαχείριση των σκουπιδιών και η κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α.  Ανατέθηκε η προμελέτη και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Χ.Υ.Τ.Α. και επιλέχθηκαν τρεις θέσεις ( Καρελάδος , Τσικνιάς και Ασκέλες ) . Η δημιουργία της Ζ.Ο.Ε. Τήνου το 2003 απέκλεισε την περιοχή 2.3α2.2 ( Ασκέλες ) που ζητούσε ο Δήμος Εξωμβούργου και η Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ με το υπ αριθμόν 26895/20-7-04 έγγραφό της προς το Δήμο επέτρεπε , υπό προϋποθέσεις , την επιλογή του χώρου στην περιοχή 23α.2.3. ( Τσικνιάς ) που επίσης ζητούσε σαν εναλλακτική λύση ο Δήμος . Γιατί η λύση αυτή δεν προχώρησε , ώστε με επιλεγμένο χώρο και περιβαλλοντικούς όρους , ανά χείρας , να ζητήσουμε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την εφαρμογή της απόφασης ένταξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της μελέτης χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων νήσου Τήνου προϋπολογισμού 380.000 € που έγινε τρία χρόνια μετά την 25-4-2007; Συντριπτικά ερωτήματα που απαιτούν τεκμηριωμένη απάντηση . Ερωτήματα που αποκαλύπτουν την έλλειψη αποφασιστικότητας , δυναμικής πολιτικής παρέμβασης και πίεσης εκ μέρους του κου Δημάρχου προς τις αρχές και την ολιγωρία και αδράνεια που επέδειξε , μετά την έκδοση του Π.Δ. της Ζ.Ο.Ε. Τήνου , περιοριζόμενος σε απλές περιγραφικές αναφορές του προβλήματος στις  προϊστάμενες αρχές , στερούμενες αποδεικτικού λόγου και καταγραφής τυχόν ευθυνών της πολιτείας .

Αναγκαστικά , συνεπώς , έπρεπε να λειτουργήσει ο ΧΑΔΑ ( στον Τσικνιά ) δημιουργώντας τα προβλήματα που ανέφερα στο φ. 67 της εφημερίδας σας και που επιβεβαίωσε ο κος Δήμαρχος στην επιστολή του , που δημοσιεύτηκε στο φ. 68 , μηνός Απριλίου 2009 . Παράλληλα , ο Δήμος Εξωμβούργου δι αλληλογραφίας προσπαθούσε να πετύχει τροποποίηση του άρθρου 4 , παρ . 16 του Ζ.Ο.Ε. Τήνου ώστε να δίνεται η δυνατότητα χωροθέτησης ΧΥΤΑ στις περιοχές 23α.2.2. και 23α.2.3. ενώ με το υπ αριθμό 2433/ 20-5-2004 έγγραφο του επιμένει στη χωροθέτηση ΧΥΤΑ στη θέση Ασκέλες που με έγγραφό του απορρίπτει το ΥΠΕΧΩΔΕ λόγω Ζ.Ο.Ε. Τήνου !

Από τα παραπάνω προκύπτουν :

Α) Το αίτημα του Δήμου Εξωμβούργου για αλλαγή του άρθρου 4 , παρ. 16 του Ζ.Ο.Ε. Τήνου καίτοι είχε μικρές πιθανότητες επιτυχίας , δεν υποστηρίχθηκε αποδεικτικά και τεκμηριωμένα και δεν ανέδειξε τις τυχόν ευθύνες της πολιτείας , όσον αφορά εφαρμογή αλληλοσυγκρουόμενων νόμων .

Β) Κακώς ο Δήμος Εξωμβούργου δεν προχώρησε στη χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή 23α.2.3 , που το ΥΠΕΧΩΔΕ υποδείκνυε αναθέτοντας σε ειδικό τεχνικό γραφείο την προμελέτη και μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων , ώστε μέσα σε δύο χρόνια να είχαν γίνει οι μελέτες και να είχε ληφθεί η περιβαλλοντολογική αδειότηση .

Γ ) Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Δήμου Εξωμβούργου ενέταξε στο ΠΕΠ στις 25-4-07 το έργο « Μελέτη ΧΥΤΑ νήσου Τήνου » που όμως δεν μπορούσε να υλοποιήσει αφού ο Δήμος στην ΕΥΘΥΝΗ του οποίου είναι δεν είχε χωροθετήσει ΧΥΤΑ και δεν είχε προσκομίσει την περιβαλλοντολογική του αδειοδότηση . Επί ποιού γηπέδου η έκταση θα έκανε η Π.Ν.Α. τη μελέτη του κυρίως έργου ; Πώς να προβεί σε προκήρυξη της μελέτης που ζητά ο κος Δήμαρχος , όταν δεν υπάρχει χώρος και άδεια ;

Αισίως , λοιπόν φθάσαμε στο 2009 χάνοντας πολύτιμο χρόνο 6 ετών και ακόμη είμαστε στο σημείο μηδέν. Η ανάληψη των πολιτικών ευθυνών , για τυχόν λάθη , παραλείψεις και αδράνεια διακρίνουν τους ηγέτες ενός τόπου . Ευθύνη έχουν και οι άλλοι δύο ΟΤΑ του νησιού γιατί ίσως δεν ασχολήθηκαν όσο έπρεπε , με το μείζον αυτό πρόβλημα .Πιθανά και η Π.Ν.Α. να μην έδειξε ανάλογο ενδιαφέρον για το θέμα , προφανώς γιατί δεν είχε τις συνεχείς ενοχλήσεις εκ μέρους του Δήμου μας . Όμως ποιος έπρεπε να «τρέξει», να «πιέσει», να «εξηγήσει», να «διεκδικήσει» ; Ασφαλώς ο Δήμαρχος Εξωμβούργου κος Κροντηράς . Τα  τελευταία όμως χρόνια αμφιβάλω αν επισκέπτεται τακτικά την Π.Ν.Α. . Πως λοιπόν θέλεις να λυθεί το πρόβλημα σου ( και το δικό μας ) κ. Δήμαρχε ;

ΥΣ  Για το αν τελικά κατασκευαστεί ΧΥΤΑ η ΧΥΤΥ αυτό το αναδεικνύει η μελέτη του έργου ανάλογα με τον όγκο σκουπιδιών που παράγει η Τήνος ( χαρτιά σακούλες πλαστικά γυαλί κλπ )

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ .

ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ .

Back - Home

Traffic stats of portal www.tinos.biz