Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων
16 Ιουλίου 2009
Επάλ Τήνου
21.00
Είσοδος Ελεύθερη Παιδική Σκηνή

Εθνικό Θέατρο
Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων
16 Ιουλίου 2009
Επάλ Τήνου
21.00
Είσοδος Ελεύθερη
Παιδική Σκηνή

Βack - Home

Traffic stats of portal www.tinos.biz