Φεστιβάλ Δήμου Εξωμβούργου 2009

Παρασκευή 21 Αυγούστου, Αγάπι
<<Άνθρωποι και Τόποι - Ταξιδιωτική Φωτογραφία 1998 έως 2008>>
Έκθεση φωτογραφίας Γιώργου Κολάρου.
Ανοιχτά καθημερινά 18:30 - 22:00 ως 6 Σεπτεμβρίου.
Back - Home
Traffic stats of portal www.tinos.biz