Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Καρδιανής Τήνου Πρόσκληση - Εγκαίνια 16 Αυγούστου 2009 11:00 π.μ. Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Καρδιανής Τήνου Θα προηγηθεί παρουσίαση του βιβλίου του Δρ. Λαογραφίας - Εθνολογίας κου Αλέκου Φλωράκη 
<<Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝΗ>> Αδελφότητα Τηνίων Καρδιανωτών <<Η Αγία Τριάς>>

Ιστορικό Λαογραφικό
Μουσείο Καρδιανής Τήνου

Πρόσκληση - Εγκαίνια
16 Αυγούστου 2009 11:00 π.μ.
Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Καρδιανής Τήνου
Θα προηγηθεί παρουσίαση του βιβλίου του Δρ. Λαογραφίας - Εθνολογίας κου Αλέκου Φλωράκη
<<Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝΗ>>

Αδελφότητα Τηνίων Καρδιανωτών <<Η Αγία Τριάς>>

Back - Home

Traffic stats of portal www.tinos.biz