Φεστιβάλ Δήμου Εξωμβούργου 2009

Πέμπτη 27 Αυγούστου Κώμη
Επαγγέλματα που χάνονται.
<<Η λαική ιατρική με ένα παράδειγμα: Τήνος>>
Ένα θέμα που αφορά τόσο τη ζωή των κατοίκων
των χωριών στα παλιότερα χρόνια, όσο και
σημερινές ανθρώπινες ανάγκες.
Παρουσιάζει η κοινωνιολόγος, Σταυρούλα Αλευρά.Back - Home
Traffic stats of portal www.tinos.biz