Ταπεινός Παράδεισος
A Humble paradise
3/4 – 24/5/2009
Eugenie Coumantaros
Φωτογραφική Έκθεση
Photography Exhibition

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας
Πύργος, Τήνος, Τηλ. 22830 31290

Museum of marble crafts
Pyrgos, tinos, Tel. 22830 31290
Ώρες λειτουργίας
Opening hours
10:00 – 18:00

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας
Πολιτιστικό ίδρυμα ομίλου Πειραιώς

Back - Home

Στατιστικά της ΤήνουTraffic stats of portal www.tinos.biz

  Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece